Til hovedinnhold

Diskusjonsnotater

Diskusjonsnotater inneholder analyser som kan danne grunnlag for Norges Bank Investment Managements investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Organisasjonen deler ikke nødvendigvis alle synspunkter som uttrykkes i diskusjonsnotatene. Notatene er skrevet av ansatte, og baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter.