Til hovedinnhold

Likviditeten i en diversifisert portefølje

19. september 2017

I dette notatet vurderer vi likviditeten i en globalt diversifisert aksje- og obligasjonsportefølje.

Diskusjonsnotatet er kun tilgjengelig på engelsk.