Til hovedinnhold

Seminar om unoterte aksjer

Finansdepartementet har bedt Norges Bank gi råd om hvorvidt unoterte aksjer bør inkluderes i investeringsuniversitet til fondet. For å diskutere spørsmålet nærmere, inviterte vi til seminar om unoterte aksjer på Oslokontoret vårt 14. september. Arrangemantet var på engelsk.

Klimahandlingsplan 2025

Et mål for vår ansvarlige forvaltning er å arbeide for at selskapene i investeringsporteføljen innretter virksomheten slik at den er forenlig med globale netto nullutslipp i tråd med Parisavtalen. Vår ambisjon er at selskapene oppnår netto nullutslipp innen 2050.

Forventningsdokumenter

Siden 2008, har vi publisert forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at selskapene fondet er investert i håndterer globale utfordringer i sin virksomhet. Forventningene er i stor grad sammenfallende med FNs bærekraftsmål.

Menneskerettigheter

Last ned dokument (pdf)

Bærekraftig bruk av havet

Last ned dokument (pdf)

Biologisk mangfold og økosystemer

Last ned dokument (pdf)

Forvaltning av humankapital

Last ned dokument (pdf)

Forbrukerinteresser

Last ned dokumentet (pdf)

Retningslinjer for stemmegivning

Våre synspunkt

Våre synspunkt presenterer våre meninger om aktuelle temaer som er relevante for oss som en finansiell og ansvarlig investor. Serien bygger på vår erfaring som en stor, langsiktig investor.

Panelsamtale: Kan AI være ansvarlig?

Vi presenterte vårt synspunkt om ansvarlig kunstig intelligens under Arendalsuka. Nicolai Tangen (leder for fondet), Carine Smith Ihenacho (direktør for eierskap og etterlevelse i Norges Bank Investment Management, Finn Myrstad (fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet), Sven Størmer Thaulow (data- og teknologidirektør i Shibsted) og Inga Strümke (førsteemanuensis ved Norwegian Open AI Lab på NTNU) diskuterte problemstillingen. Samtalen ble ledet av Liv Dingsør (administrerende direktør i Digital Norway).

Strategiplan for fondets forvaltning

Analyser

Analysene baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter. Diskusjonsnotatene kan danne grunnlag for vår investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Forvalterperspektivene er vår synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. De er ikke endelige, men er innspill til nytte for alle markedsaktører.