Ansvarlig forvaltning 2018

Ansvarlig forvaltning 2018

Vår oppgave er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Ansvarlig forvaltning støtter fondets mål om høyest mulig avkastning med et moderat risikonivå. Les om vår ansvarlige forvaltningsvirksomhet i 2018.

Flere rapporter

Kvartalsrappotering for 2018

3. kv. 2018 Kvartalsrapport

3. kv. 2018 Kvartalsrapport

2. kv. 2018 Kvartalsrapport

2. kv. 2018 Kvartalsrapport

1. kv. 2018 Kvartalsrapport

1. kv. 2018 Kvartalsrapport

Årsrapporter for 2017

Ansvarlig forvaltning 2017

Ansvarlig forvaltning 2017

Avkastning og risiko 2017

Avkastning og risiko 2017

Eiendomsinvesteringer 2017

Eiendomsinvesteringer 2017

Kommende rapporter

  • 27.
    februar
    Årsrapportering 2018

    Offentliggjøring av fondets årsresultater for 2018 og fremleggelse av resultatene på en pressekonferanse i Norges Bank, Bankplassen 2. Alle resultater og web-TV fra pressekonferansen vil være tilgjengelig på våre nettsider www.nbim.no

Forventningsdokumenter

Siden 2008, har vi publisert forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at selskapene fondet er investert i håndterer globale utfordringer i sin virksomhet. Forventningene er i stor grad sammenfallende med FNs bærekraftsmål.
Barns rettigheter

Barns rettigheter

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Skatt og åpenhet

Skatt og åpenhet

Bærekraftig bruk av havet

Bærekraftig bruk av havet

Våre retningslinjer for stemmegivning

Analyser

Analysene baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter. Diskusjonsnotatene kan danne grunnlag for vår investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Forvalterperspektivene er vår synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. De er ikke endelige, men er innspill til nytte for alle markedsaktører.