Siste publikasjon: 30 år med fondet

Fondet be etablert i 1990, og den første overføringen fulgte i 1996. I dag er fondet blant de største i verden, og den største enkeltinvestoren i børsnoterte selskaper. Hvordan utviklet fondet seg fra å være et teoretisk konsept til å bli et fond verdt over ti tusen milliarder kroner? I denne publikasjonen forteller vi historien om fondet og investeringsstrategien fra vårt perspektiv.

NBIM Talk: Ansvarlig forvaltning

I løpet av 20 år har fondet blitt den største individuelle eieren på verdens aksjemarkeder. På en virtuell konferanse den 28. august tok CEO, Yngve Slyngstad, Chief Corporate Governance Officer, Carine Smith Ihenacho, og Head of Governance, Jonas Jølle, oss gjennom fondets erfaringer som investor i mer enn 9000 selskaper. De drøftet fondets utvikling fra en liten og motvillig eier til en stor og aktiv eier. De tok oss med på en virtuell reise for å møte Professor Alex Edmans fra London Business School og Paul Simpson, CEO og grunnlegger av CDP, som snakket om store investorers rolle, ansvarlig forretningsførsel og utvikling av internasjonale standarder.

20 år med ansvarlig forvaltning

Hvordan vi utøver våre eierrettigheter og eieransvar har utviklet seg raskt. I denne publikasjonen deler vi våre erfaringer som investor i flere enn 9000 selskaper. Fondet begynte som en motvillig eier. I dag stemmer vi på mer enn 11000 generalforsamlinger og har nesten 3500 selskapsmøter hvert år. Vi publiserer våre forventninger til selskaper som tydeliggjør våre prioriteringer som en langsiktig eier. Vi bidrar aktivt til utviklingen av internasjonale standarder for ansvarlig forretningsførsel.

Forventningsdokumenter

Siden 2008, har vi publisert forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at selskapene fondet er investert i håndterer globale utfordringer i sin virksomhet. Forventningene er i stor grad sammenfallende med FNs bærekraftsmål.

Barns rettigheter

Barns rettigheter

Last ned dokument (pdf)
Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Last ned dokument (pdf)
Skatt og åpenhet

Skatt og åpenhet

Last ned dokument (pdf)
Bærekraftig bruk av havet

Bærekraftig bruk av havet

Last ned dokument (pdf)
Mer om vårt arbeid med ansvarlig forvaltning

Retningslinjer for stemmegivning

Analyser

Analysene baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter. Diskusjonsnotatene kan danne grunnlag for vår investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Forvalterperspektivene er vår synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. De er ikke endelige, men er innspill til nytte for alle markedsaktører.

Strategiplan for fondets forvaltning