In Good Company

Fondets leder Nicolai Tangen intervjuer toppsjefene i noen av verdens største selskaper, blant annet BPs leder Bernard Looney, David Solomon, toppsjefen i Goldman Sachs og General Motors' leder Mary Barra. Du lærer mer om deres ledelsesprinisipper, selskapenes strategier og hvordan de håndterer en stor investor som oss.

Forventningsdokumenter

Siden 2008, har vi publisert forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at selskapene fondet er investert i håndterer globale utfordringer i sin virksomhet. Forventningene er i stor grad sammenfallende med FNs bærekraftsmål.

Barns rettigheter

Barns rettigheter

Last ned dokument (pdf)
Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Last ned dokument (pdf)
Skatt og åpenhet

Skatt og åpenhet

Last ned dokument (pdf)
Bærekraftig bruk av havet

Bærekraftig bruk av havet

Last ned dokument (pdf)
Biologisk mangfold og økosystemer

Biologisk mangfold og økosystemer

Last ned dokument (pdf)
Mer om vårt arbeid med ansvarlig forvaltning
Retningslinjer for stemmegivning

Retningslinjer for stemmegivning

Analyser

Analysene baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter. Diskusjonsnotatene kan danne grunnlag for vår investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Forvalterperspektivene er vår synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. De er ikke endelige, men er innspill til nytte for alle markedsaktører.

Strategiplan for fondets forvaltning