Siste rapport: Avkastning og risiko 2018

Siste rapport: Avkastning og risiko 2018

Rapporten gir en bred og samlet oversikt over fondets avkastning og risiko, i hovedsak for aksje- og renteinvesteringene. Vi presenterer våre investeringsstrategier og inkluderer avkastning, risikoestimater og kostnader for hver enkelt. Rapporten foreligger kun på engelsk.

Rapporter

Årsrapportering 2018

Ansvarlig forvaltning 2018

Ansvarlig forvaltning 2018

Avkastning og risiko 2018

Avkastning og risiko 2018

Kvartalsrapportering i 2018

3. kv. 2018 Kvartalsrapport

3. kv. 2018 Kvartalsrapport

2. kv. 2018 Kvartalsrapport

2. kv. 2018 Kvartalsrapport

1. kv. 2018 Kvartalsrapport

1. kv. 2018 Kvartalsrapport

Se alle rapporter

Kommende rapporter

  • 03.
    mai
    1. kvartal 2019 og eiendomsinvesteringene i 2018

    Presseseminar og publisering av fondets resultater for 1. kvartal 2019 og eiendomsinvesteringene i 2018. 

Forventningsdokumenter

Siden 2008, har vi publisert forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at selskapene fondet er investert i håndterer globale utfordringer i sin virksomhet. Forventningene er i stor grad sammenfallende med FNs bærekraftsmål.

Barns rettigheter

Barns rettigheter

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Skatt og åpenhet

Skatt og åpenhet

Bærekraftig bruk av havet

Bærekraftig bruk av havet

Retningslinjer for stemmegivning

Analyser

Analysene baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter. Diskusjonsnotatene kan danne grunnlag for vår investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Forvalterperspektivene er vår synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. De er ikke endelige, men er innspill til nytte for alle markedsaktører.