Oljefondet 25 år

Digitalt seminar for å markere at det er 25 år siden det første innskuddet i Oljefondet. I webinaret møter du noen av de mest sentrale aktørene gjennom disse 25 årene. Hvilke dilemmaer har de stått overfor, hvordan ble sentrale veivalg for fondet tatt, og hva har det betydd for utviklingen av det norske samfunn i det 21 århundre?

Kommende rapportering

  • 18.
    august
    Halvårsrapport 2021

    Kl. 11.00-12:00: pressekonferanse og publisering av fondets resultater for første halvår 2021. Rapporten presenteres på Arendalsuka. Pressekonferansen vil også strømmes direkte. 

    Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møtes og diskuterer sentrale teamer. Les mer om Arendalsuka

Forventningsdokumenter

Siden 2008, har vi publisert forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at selskapene fondet er investert i håndterer globale utfordringer i sin virksomhet. Forventningene er i stor grad sammenfallende med FNs bærekraftsmål.

Barns rettigheter

Barns rettigheter

Last ned dokument (pdf)
Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Last ned dokument (pdf)
Skatt og åpenhet

Skatt og åpenhet

Last ned dokument (pdf)
Bærekraftig bruk av havet

Bærekraftig bruk av havet

Last ned dokument (pdf)
Mer om vårt arbeid med ansvarlig forvaltning

Retningslinjer for stemmegivning

Analyser

Analysene baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter. Diskusjonsnotatene kan danne grunnlag for vår investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Forvalterperspektivene er vår synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. De er ikke endelige, men er innspill til nytte for alle markedsaktører.

Strategiplan for fondets forvaltning