Til hovedinnhold

Pressekonferanse: Ansvarlig forvaltning 2023

Leder for fondet Nicolai Tangen, direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho, leder for eierskap WIlhelm Mohn og leder for miljøarbeidet EIvind Fliflet presenterte høydepunktene fra arbeidet med ansvarlig forvaltning i 2023.

Pressekonferanse: Hovedtall for 2023

Leder for fondet Nicolai Tangen og nestleder Trond Grande presenterte fondets hovedtall for 2023. Noen av våre eksperter ga oss også et innblikk i områdene og sektorene som påvirket fondets resultater i året som gikk. Pressekonferansen ble arrangert 30. januar, og var på engelsk.

Klimahandlingsplan 2025

Et mål for vår ansvarlige forvaltning er å arbeide for at selskapene i investeringsporteføljen innretter virksomheten slik at den er forenlig med globale netto nullutslipp i tråd med Parisavtalen. Vår ambisjon er at selskapene oppnår netto nullutslipp innen 2050.

Forventningsdokumenter

Siden 2008, har vi publisert forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at selskapene fondet er investert i håndterer globale utfordringer i sin virksomhet. Forventningene er i stor grad sammenfallende med FNs bærekraftsmål.

Menneskerettigheter

Last ned dokument (pdf)

Bærekraftig bruk av havet

Last ned dokument (pdf)

Biologisk mangfold og økosystemer

Last ned dokument (pdf)

Forvaltning av humankapital

Last ned dokument (pdf)

Forbrukerinteresser

Last ned dokumentet (pdf)

Retningslinjer for stemmegivning

Våre synspunkt

Våre synspunkt presenterer våre meninger om aktuelle temaer som er relevante for oss som en finansiell og ansvarlig investor. Serien bygger på vår erfaring som en stor, langsiktig investor.

Panelsamtale: Kan AI være ansvarlig?

Vi presenterte vårt synspunkt om ansvarlig kunstig intelligens under Arendalsuka. Nicolai Tangen (leder for fondet), Carine Smith Ihenacho (direktør for eierskap og etterlevelse i Norges Bank Investment Management, Finn Myrstad (fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet), Sven Størmer Thaulow (data- og teknologidirektør i Shibsted) og Inga Strümke (førsteemanuensis ved Norwegian Open AI Lab på NTNU) diskuterte problemstillingen. Samtalen ble ledet av Liv Dingsør (administrerende direktør i Digital Norway).

Strategiplan for fondets forvaltning

Analyser

Analysene baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter. Diskusjonsnotatene kan danne grunnlag for vår investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Forvalterperspektivene er vår synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. De er ikke endelige, men er innspill til nytte for alle markedsaktører.