Strategi 25

Strategi 25

Vi vil være det ledende store investeringsfondet i verden. Vi vil utnytte våre særtrekk som en stor og langsiktig investor for å oppnå målet vårt om høyest mulig avkastning på en ansvarlig måte. Våre ansatte, teknologi og prosesser sikrer at vi når målet vårt.

Kommende rapportering

 • 31.
  januar
  Pressekonferanse om hovedtall for 2022

  Pressekonferanse om fondets hovedtall for 2022. Pressekonferansen strømmes direkte på våre nettsider www.nbim.no. Fondets årsrapport publiseres 14. mars.

 • 09.
  februar
  Pressekonferanse om ansvarlig forvaltning 2022

  Pressekonferanse om fondets rapport om ansvarlig forvaltning 2022. Rapporten publiseres samme dag. Pressekonferansen strømmes direkte på våre nettsider www.nbim.no.

Klimahandlingsplan 2025

Et mål for vår ansvarlige forvaltning er å arbeide for at selskapene i investeringsporteføljen innretter virksomheten slik at den er forenlig med globale netto nullutslipp i tråd med Parisavtalen. Vår ambisjon er at selskapene oppnår netto nullutslipp innen 2050. Handlingsplanen ble presentert på et presseseminar av nestleder i hovedstyret Øystein Børsum og fondets leder Nicolai Tangen. Direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho og leder for eierskap Wilhelm Mohn.

Forventningsdokumenter

Siden 2008, har vi publisert forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at selskapene fondet er investert i håndterer globale utfordringer i sin virksomhet. Forventningene er i stor grad sammenfallende med FNs bærekraftsmål.

Barns rettigheter

Barns rettigheter

Last ned dokument (pdf)
Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Last ned dokument (pdf)
Skatt og åpenhet

Skatt og åpenhet

Last ned dokument (pdf)
Bærekraftig bruk av havet

Bærekraftig bruk av havet

Last ned dokument (pdf)
Biologisk mangfold og økosystemer

Biologisk mangfold og økosystemer

Last ned dokument (pdf)
Forvaltning av humankapital

Forvaltning av humankapital

Last ned dokument (pdf)
Mer om vårt arbeid med ansvarlig forvaltning
Retningslinjer for stemmegivning

Retningslinjer for stemmegivning

Analyser

Analysene baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter. Diskusjonsnotatene kan danne grunnlag for vår investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Forvalterperspektivene er vår synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. De er ikke endelige, men er innspill til nytte for alle markedsaktører.

Strategiplan for fondets forvaltning