Virtuell NBIM Talk om fondets aksjeinvesteringer

Leder for fondet Nicolai Tangen introduserer sin forgjenger Yngve Slyngstad og flere andre ansatte i fondet. De snakker om fondets aksjeinvesteringer. Deltakerne i samtalen er: Emil Framnes, Global Head of Trading, Geir Øivind Nygård, Chief Asset Strategies Officer, Per Einar Ellefsen, Global Head of Equity Enhanced Indexing og Matt Brunette, Global Head of Financing. Brad Katsuyama, CEO og med-grunnlegger av IEX, the Investors Exchange, deltar også i samtalen.

Les publikasjon: 20 år med aksjeinvesteringer

Vi har konvertert olje til aksjer. Fondet ble opprettet for å spre nasjonens økonomiske risiko gjennom å flytte verdiene fra en naturressurs til en global finansiell formue. I denne publikasjonen forteller vi om fondets 20-årige historie med å investere i aksjer og hvordan vi gradvis har bygd verdens største portefølje av børsnoterte selskaper.

Kommende rapporteringer

 • 28.
  januar
  Digital pressekonferanse om hovedtall for 2020
 • 25.
  februar
  Rapport om ansvarlig forvaltning 2020 og pressekonferanse
 • 25.
  februar
  Årsrapport 2020

Forventningsdokumenter

Siden 2008, har vi publisert forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at selskapene fondet er investert i håndterer globale utfordringer i sin virksomhet. Forventningene er i stor grad sammenfallende med FNs bærekraftsmål.

Barns rettigheter

Barns rettigheter

Last ned dokument (pdf)
Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Last ned dokument (pdf)
Skatt og åpenhet

Skatt og åpenhet

Last ned dokument (pdf)
Bærekraftig bruk av havet

Bærekraftig bruk av havet

Last ned dokument (pdf)
Mer om vårt arbeid med ansvarlig forvaltning

Retningslinjer for stemmegivning

Analyser

Analysene baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter. Diskusjonsnotatene kan danne grunnlag for vår investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Forvalterperspektivene er vår synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. De er ikke endelige, men er innspill til nytte for alle markedsaktører.

Strategiplan for fondets forvaltning