Til hovedinnhold

Kommende arrangementer

 • 14.
  august
  Halvårsrapportering 2024

  Kl. 09:00: Offentliggjøring av fondets rapportering for første halvår 2024. Resultatene presenteres på en pressekonferanse hos Sparebanken Sør under Arendalsuka kl. 10:00 samme dag. Pressekonferansen sendes også på våre nettsider. Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møtes og diskuterer sentrale teamer. Les mer om Arendalsuka.

 • 14.
  august
  Panelsamtale: Hva er suksessformelen til Oljefondet

  Kl. 15:30: Hva har vært suksessformelen til Oljefondet? Og vil den stå seg i fremtiden? Vi har satt sammen et panel med tidligere finansministre for å diskutere nettopp dette. Samtalen arrangeres på Kanalplassen under Arendalsuka, og kan også følges på våre nettsider. Les mer om arrangementet på Arendalsukas nettsider.

Klimahandlingsplan 2025

Et mål for vår ansvarlige forvaltning er å arbeide for at selskapene i investeringsporteføljen innretter virksomheten slik at den er forenlig med globale netto nullutslipp i tråd med Parisavtalen. Vår ambisjon er at selskapene oppnår netto nullutslipp innen 2050.

Forventningsdokumenter

Siden 2008, har vi publisert forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at selskapene fondet er investert i håndterer globale utfordringer i sin virksomhet. Forventningene er i stor grad sammenfallende med FNs bærekraftsmål.

Menneskerettigheter

Last ned dokument (pdf)

Bærekraftig bruk av havet

Last ned dokument (pdf)

Biologisk mangfold og økosystemer

Last ned dokument (pdf)

Forvaltning av humankapital

Last ned dokument (pdf)

Forbrukerinteresser

Last ned dokumentet (pdf)

Retningslinjer for stemmegivning

Våre synspunkt

Våre synspunkt presenterer våre meninger om aktuelle temaer som er relevante for oss som en finansiell og ansvarlig investor. Serien bygger på vår erfaring som en stor, langsiktig investor.

Panelsamtale: Kan AI være ansvarlig?

Vi presenterte vårt synspunkt om ansvarlig kunstig intelligens under Arendalsuka. Nicolai Tangen (leder for fondet), Carine Smith Ihenacho (direktør for eierskap og etterlevelse i Norges Bank Investment Management, Finn Myrstad (fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet), Sven Størmer Thaulow (data- og teknologidirektør i Shibsted) og Inga Strümke (førsteemanuensis ved Norwegian Open AI Lab på NTNU) diskuterte problemstillingen. Samtalen ble ledet av Liv Dingsør (administrerende direktør i Digital Norway).

Strategiplan for fondets forvaltning

Analyser

Analysene baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter. Diskusjonsnotatene kan danne grunnlag for vår investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Forvalterperspektivene er vår synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. De er ikke endelige, men er innspill til nytte for alle markedsaktører.