Til hovedinnhold

Årsrapport 2022

Fondet fikk en avkastning på -14,1 prosent eller -1 637 milliarder kroner i et år preget av stigende renter, høy inflasjon og krig i Europa. Likevel steg fondets verdi med 90 milliarder kroner. Det skyldes at norske kroner svekket seg mot valutaene fondet er investert i og at fondet ble tilført ny kapital. Fondets samlede avkastning var 0,87 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen, tilsvarende 117 milliarder kroner.

Hovedtallene ble presentert på en pressekonferanse 31. januar 2023

Leder for fondet Nicolai Tangen og nestleder Trond Grande presenterte fondets hovedtall for 2022. Noen av våre eksperter ga oss et innblikk i områdene og sektorene som har påvirket fondets resultater i året som har gått. Pressekonferansen var på engelsk.

Klimahandlingsplan 2025

Et mål for vår ansvarlige forvaltning er å arbeide for at selskapene i investeringsporteføljen innretter virksomheten slik at den er forenlig med globale netto nullutslipp i tråd med Parisavtalen. Vår ambisjon er at selskapene oppnår netto nullutslipp innen 2050.

Forventningsdokumenter

Siden 2008, har vi publisert forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at selskapene fondet er investert i håndterer globale utfordringer i sin virksomhet. Forventningene er i stor grad sammenfallende med FNs bærekraftsmål.

Menneskerettigheter

Last ned dokument (pdf)

Bærekraftig bruk av havet

Last ned dokument (pdf)

Biologisk mangfold og økosystemer

Last ned dokument (pdf)

Forvaltning av humankapital

Last ned dokument (pdf)
Mer om vårt arbeid med ansvarlig forvaltning

Retningslinjer for stemmegivning

Strategiplan for fondets forvaltning

Analyser

Analysene baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter. Diskusjonsnotatene kan danne grunnlag for vår investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Forvalterperspektivene er vår synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. De er ikke endelige, men er innspill til nytte for alle markedsaktører.