Siste rapport: Rapport for andre kvartal 2019

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 3,0 prosent, eller 256 milliarder kroner, i fandre kvartal 2019. Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 9 162 milliarder kroner. Fondet var investert med 69,3 prosent i aksjer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 28,0 prosent i rentepapirer.

Rapporter

Årsrapportering 2018

Ansvarlig forvaltning 2018

Ansvarlig forvaltning 2018

Les mer Last ned rapport
Avkastning og risiko 2018

Avkastning og risiko 2018

Les mer Last ned rapport
Eiendomsinvesteringer 2018

Eiendomsinvesteringer 2018

Les mer Last ned rapport

Kvartalsrapportering

2. kv. 2019 Kvartalsrapport

2. kv. 2019 Kvartalsrapport

Les mer Last ned rapport
1. kv. 2019 Kvartalsrapport

1. kv. 2019 Kvartalsrapport

Les mer Last ned rapport
3. kv. 2018 Kvartalsrapport

3. kv. 2018 Kvartalsrapport

Les mer Last ned rapport
2. kv. 2018 Kvartalsrapport

2. kv. 2018 Kvartalsrapport

Les mer Last ned rapport
Se alle rapporter

Kommende rapporter

  • 30.
    oktober
    3. kvartal 2019

    Pressekonferanse og publisering av fondets resultater for 3. kvartal 2019

Forventningsdokumenter

Siden 2008, har vi publisert forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at selskapene fondet er investert i håndterer globale utfordringer i sin virksomhet. Forventningene er i stor grad sammenfallende med FNs bærekraftsmål.

Barns rettigheter

Barns rettigheter

Last ned dokument (pdf)
Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Last ned dokument (pdf)
Skatt og åpenhet

Skatt og åpenhet

Last ned dokument (pdf)
Bærekraftig bruk av havet

Bærekraftig bruk av havet

Last ned dokument (pdf)

Retningslinjer for stemmegivning

Analyser

Analysene baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter. Diskusjonsnotatene kan danne grunnlag for vår investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Forvalterperspektivene er vår synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. De er ikke endelige, men er innspill til nytte for alle markedsaktører.

Strategiplan for fondets forvaltning