NBIM Talk: 25 år med renteinvesteringer

Fondets leder Nicolai Tangen introduserer sin forgjenger Yngve Slyngstad for å gi oss den 25 år lange historien om fondets renteinvesteringer. Vi møter også Asgeir Haugland, Global Head of Fixed Income, Gøril Havrø, Head of Fixed Income Europe, Malin Norberg, Global Head of Fixed Income Trading og Pauli Mortensen, Head of Fixed Income Rates Trading for å lære mer om hvordan forvaltningen har utviklet seg.

Les den historiske gjennomgangen

Denne gjennomgangen tar for seg vår tilnærming til renteinvesteringer for å sikre fondets verdier på lang sikt. Den forklarer hvordan renteforvaltningen i fondet stammer fra sentralbankens forvaltning av valutareservene. Renteinvesteringenes rolle i fondet er å redusere svingninger i avkastningen, dekke likviditetsbehov og høste risikopremier i obligasjonsmarkedet. Dette gjelder fortsatt til tross for dagens lave rentenivå.

Forventningsdokumenter

Siden 2008, har vi publisert forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at selskapene fondet er investert i håndterer globale utfordringer i sin virksomhet. Forventningene er i stor grad sammenfallende med FNs bærekraftsmål.

Barns rettigheter

Barns rettigheter

Last ned dokument (pdf)
Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Last ned dokument (pdf)
Skatt og åpenhet

Skatt og åpenhet

Last ned dokument (pdf)
Bærekraftig bruk av havet

Bærekraftig bruk av havet

Last ned dokument (pdf)
Biologisk mangfold og økosystemer

Biologisk mangfold og økosystemer

Last ned dokument (pdf)
Mer om vårt arbeid med ansvarlig forvaltning

Retningslinjer for stemmegivning

Analyser

Analysene baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter. Diskusjonsnotatene kan danne grunnlag for vår investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Forvalterperspektivene er vår synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. De er ikke endelige, men er innspill til nytte for alle markedsaktører.

Strategiplan for fondets forvaltning