Infrastruktur for fornybar energi og strategiplan

Pressekonferanse den 7. april om fondets reviderte strategi for 2021-2022 og fondets første investering i unotert infrastruktur for fornybar energi. Leder for fondet Nicolai Tangen presenterte høydepunktene i strategiplanen og den nye investeringen. Direktør for eiendom- og infrastrukturinvesteringer Mie Holstad og leder for fornybar infrastruktur Børge Sivertsen fortalte mer om hva transaksjonen går ut på og prosessen rundt.

Forventningsdokumenter

Siden 2008, har vi publisert forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at selskapene fondet er investert i håndterer globale utfordringer i sin virksomhet. Forventningene er i stor grad sammenfallende med FNs bærekraftsmål.

Barns rettigheter

Barns rettigheter

Last ned dokument (pdf)
Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Last ned dokument (pdf)
Skatt og åpenhet

Skatt og åpenhet

Last ned dokument (pdf)
Bærekraftig bruk av havet

Bærekraftig bruk av havet

Last ned dokument (pdf)
Mer om vårt arbeid med ansvarlig forvaltning

Retningslinjer for stemmegivning

Analyser

Analysene baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter. Diskusjonsnotatene kan danne grunnlag for vår investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Forvalterperspektivene er vår synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. De er ikke endelige, men er innspill til nytte for alle markedsaktører.

Strategiplan for fondets forvaltning