Virtuell NBIM Talk "10 år med eiendom"

Vi inviterte til et virtuelt lunsjseminar 4. juni. Leder for fondet Yngve Slyngstad og Chief Investment Officer for eiendom Karsten Kallevig tok oss gjennom fondets 10 år lange historie med investeringer i eiendom. Vi fikk også møte Mark Burton, en ekstern rådgiver, og Paul Clark fra The Crown Estate, en av våre investeringspartnere.

Siste publikasjon: 10 år med eiendomsinvesteringer

Fondet fikk mandat til å investere i eiendom i april 2010. Denne publikasjonen 10 år senere beskriver strategien vår og gir innsikt i valgene vi har tatt og erfaringene vi har gjort oss. I tillegg gir den en omfattende oversikt over byggene vi eier i de ulike byene.

Historiske gjennomganger

Forventningsdokumenter

Siden 2008, har vi publisert forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at selskapene fondet er investert i håndterer globale utfordringer i sin virksomhet. Forventningene er i stor grad sammenfallende med FNs bærekraftsmål.

Barns rettigheter

Barns rettigheter

Last ned dokument (pdf)
Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Last ned dokument (pdf)
Skatt og åpenhet

Skatt og åpenhet

Last ned dokument (pdf)
Bærekraftig bruk av havet

Bærekraftig bruk av havet

Last ned dokument (pdf)
Mer om vårt arbeid med ansvarlig forvaltning

Retningslinjer for stemmegivning

Analyser

Analysene baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter. Diskusjonsnotatene kan danne grunnlag for vår investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Forvalterperspektivene er vår synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. De er ikke endelige, men er innspill til nytte for alle markedsaktører.

Strategiplan for fondets forvaltning