Til hovedinnhold

Et viktig påvirkningsverktøy

Når vi kjøper aksjer, får vi rett til å stemme på selskapets generalforsamlinger. Der kan vi velge styret og godkjenne viktige beslutninger som påvirker våre investeringer. Vårt utgangspunkt er å støtte selskapet samtidig som vi tydelig gir uttrykk for våre posisjoner og forventninger. Vi har meninger om hvordan et styre skal se ut, og kan stemme mot styret hvis selskapet opptrer i strid med det.

Slik stemmer vi

Vi er åpne og forutsigbare rundt hva vi stemmer og hvorfor vi stemmer som vi gjør. Vi offentliggjør hvordan vi vil stemme fem dager før generalforsamlingene. Når vi stemmer mot styrets anbefaling, gir vi alltid en forklaring.

Vi har en klar posisjon på lederlønn. Styret er ansvarlig for at administrerende direktør avlønnes på en måte som bidrar til langsiktig verdiskaping for selskapet og aksjonærene. Vi vil fortsette å stemme mot uforholdsmessig store lønnspakker og en lønnspraksis som ikke skaper verdier for aksjonærene. – Wilhelm Mohn, leder for eierskapsforvaltningen

Vår stemmegivning i praksis

Hvert år stemmer vi på 120 000 aksjonærforslag ved 12 000 generalforsamlinger. Lær om hvordan stemmegivningen vår fungerer i praksis.

Våre retningslinjer for stemmegivning

Fondet eier en liten del av over 8 800 selskaper og overlater de fleste avgjørelsene til styrene og ledelsen. Det krever at styrene utfører oppgavene sine på en effektiv måte, og at ledelsen har riktige insentiver. Våre globale retningslinjer for stemmegivning beskriver prinsippene bak hvordan vi stemmer, som vi mener vil bidra til effektive styrer og god selskapsstyring.

Våre posisjoner på spesifikke temaer

Posisjonsnotatene er våre syn på konkrete spørsmål innenfor spesifikke temaer og danner utgangspunktet for vår stemmegivning og diskusjon med selskaper og standardsettere.

Vår stemmegivning i første halvår 2023

Vi stemte ved 8 522 generalforsamlinger og på totalt 94 731 forslag i første halvår 2023. I denne gjennomgangen undersøker vi trender og resultater innenfor sentrale temaer som styrets sammensetning og lederavlønning og på aksjonærforslag innenfor temaer som klimaendringer og menneskerettigheter.

Aksjonærforslag om bærekraft

Vi har et rammeverk for å stemme på aksjonærforslag om bærekraft. Det sikrer at vi gjør veloverveide og sammenfallende vurderinger av forslagene på tvers av selskapene i porteføljen. Når vi vurderer forslag, ser vi på tre elementer, vesentlighet, detaljstyring og relevante selskaps- eller markedsspesifikke forhold.

Slik har vi stemt tidligere

Nei til mer lønn til lederen i Walt Disney

I mars 2021 stemte vi for eksempel mot et forslag til styret i Walt Disney om lønn til administrerende leder, som vi mente ikke stod til resultatene.

Nei til et Domino's-styre uten kvinner

I 2020 stemte vi mot nominasjonsutvalget i pizzakjeden Domino’s Pizza Group Plc grunnet mangel på kvinner i styret. Til generalforsamlingen i år har selskapet foreslått tre nye kandidater til styret – samtlige kvinner.

Krav om klimahåndtering

I april 2021 stemte vi mot styrelederen i den meksikanske matprodusenten Bachoco grunnet manglende håndtering av klimarisiko.