Til hovedinnhold

Opphavsrett og ansvar

Norges Bank Investment Management er innehaver av domenenavnet www.nbim.no og har opphavsretten til alt innhold på nettsidene, med mindre annet er angitt i det enkelte tilfellet. Opphavsretten omfatter alt materiale som er publisert på denne internettadressen, selv om materialet i ettertid er slettet eller endret av Norges Bank Investment Management.

Det er tillatt å ta enkeltstående kopier av materialet fra denne internettadressen til personlig ikke-kommersiell bruk, forutsatt at Norges Bank Investment Management oppgis som kilde. Det er ikke tillatt å gjøre noen korrigeringer eller endringer i materialets innhold, verken i hele eller deler. Det er heller ikke tillatt å ta gjentatte og systematiske eller automatiske kopier av hele eller deler av nettsidene. 

Det er tillatt å opprette lenker til internettadressen forutsatt at rammer (frames) eller inline linking ikke benyttes. Lenker må ikke benyttes i reklameøyemed eller for andre kommersielle formål.

Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme feil på nettsidene. Norges Bank Investment Management påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjon som er gjort tilgjengelig på fondets nettsider eller på sider som det henvises til. Dette gjelder all informasjon på sidene, også fondsoversikter og -oppdateringer. Norges Bank Investment Managment påtar seg heller ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade som kan oppstå som følge av at slik informasjon er ukorrekt, ufullstendig eller misvisende.

Enhver tvist relatert til nettsiden www.nbim.no eller denne avtale reguleres av norsk lov.

Sist oppdatert: 18.04.2017