Hopp til innhold

Investeringene

Norges Bank Investment Management skal utnytte fondets to særtrekk, dets langsiktige perspektiv og betydelige størrelse, for å skape høy avkastning og sikre verdier for fremtidige generasjoner.

beholdninger

Se alle
INVESTERINGENE

Vi investerer i rundt 9 000 selskaper og har investeringer knyttet til 72 land. Fondets beholdninger er tilgjengelige per 31. desember 2017.

investeringsstrategi

OLJEFONDETS INVESTERINGSSTRATEGI

Fondet er investert i internasjonale aksjer, rentepapirer og eiendom. Målet er å ha diversifiserte investeringer som sikrer god risikospredning og høyest mulig avkastning innenfor rammene som Finansdepartementet har fastsatt.

Per 30. september 2018 var fondet investert med 67,6 prosent i aksjer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 29,7 prosent i rentepapirer.


Investeringsstrategien
Allokering mellom aktivaklasser per 30. september 2018

Oljefondets største aksjeinvesteringer


APPLE 

.US

 

 

AMAZON.COM

 

.US

 

 

MICROSOFT

.US

 

 

ALPHABET 

.US

 

 

ROYAL DUTCH 

SHELL

 

.UK

 NestlÉ 

.CH

 

 

 

 

 novartis 

.ch

 

 

 

 


Aksjeforvaltningen

En film om

Fondets
eiendomsinvesteringer

Målet er å bygge en global, men konsentrert eiendomsportefølje. Strategien er å investere i et begrenset antall storbyer i sentrale markeder.

Eiendomsinvesteringene

Fondets Første eiendomsinvesteringer
i

ASIA

ble gjennomført i 2017

De unoterte eiendomsinvesteringene tilsvarte 2,7 prosent av fondet ved utgangen av tredje kvartal 2018. Unotert eiendom kan utgjøre inntil 7 prosent av investeringsporteføljen. Investeringene vil hovedsaklig gjennomføres i velutviklede markeder og innenfor segmentene kontorbygg og butikklokaler.


Eiendomsforvaltningen