Hopp til innhold

Investeringene

Norges Bank Investment Management skal utnytte fondets to særtrekk, dets langsiktige perspektiv og betydelige størrelse, for å skape høy avkastning og sikre verdier for fremtidige generasjoner.

Oljefondets investeringsstrategi

60%

Aksjer

35%

Rentepapirer

5%

Eiendom

Målet er å ha investeringer i mange ulike land, selskaper og eiendeler for å sikre høyest mulig avkastning til moderat risiko, slik det er fastsatt i mandatet fra Finansdepartementet. Vi kan ikke gjøre investeringer i Norge.


Investeringsstrategien

Oljefondets største aksjeinvesteringer

NESTLE 

.CH

 

 

APPLE 

.US

 

 ROYAL DUTCH 

SHELL

 

.UK

 

 

 

ALPHABET

.US

 

 

 

 

ROCHE HOLDING

 

.CH

 

 

NOVARTIS 

.CH

 

 

 

 

 MICROSOFT CORP

.US

 

 

 

 


Aksjeforvaltningen

En film om

Fondets
eiendomsinvesteringer

Målet er å bygge en global, men konsentrert eiendomsportefølje. Strategien er å investere i et begrenset antall storbyer i sentrale markeder.

Eiendomsinvesteringene

Fondets Første eiendomsinvesteringer
i

USA

ble gjennomført i 2013

Eiendomsinvesteringene tilsvarte 3,1 prosent av fondet ved utgangen av 3. kvartal 2016. Andelen skal økes til inntil 5 prosent av fondets verdi. Investeringene vil hovedsaklig gjennomføres i velutviklede markeder og innenfor segmentene kontorbygg og butikklokaler.


Eiendomsforvaltningen