Til hovedinnhold

Styringsmodellen

Fondets styringsmodell bygger på en tydelig delegering av oppgaver og et effektivt system for kontroll og tilsyn.

Stortinget

Har fastsatt de formelle rammebetingelsene i lov om Statens pensjonsfond.

www.stortinget.no Lov om Statens pensjonsfond

Finansdepartementet

Har det overordnede ansvaret for fondet og fastsetter rammer for forvaltningen

www.finansdepartementet.no Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Etikkrådet oppnevnt av Finansdepartementet

Norges Bank hovedstyre

Norges Bank utfører forvaltningen av fondet, og bankens hovedstyre har delegert gjennomføringen av forvaltningsoppdraget til Norges Bank Investment Management. Utfyllende styrende dokumenter er fastsatt for forvaltningen av fondet.

Hovedstyret (www.norges-bank.no) Hovedstyrets prinsippdokumenter Investeringsmandat Stillingsinstruks for leder i Norges Bank Investment Management Observasjon og utelukkelse av selskaper Rutiner for godkjenning av finansielle instrumenter, markeder og utstedere av statsobligasjoner

Leder for Norges Bank Investment Management

Har det overordnede ansvaret for å gjennomføre kravene som følger av de styrende dokumenter fastsatt av hovedstyret. Lederen fastsetter retningslinjer og delegerer mandater og stillingsinstrukser til medlemmer av ledergruppen i Norges Bank Investment Management.

Leder for Norges Bank Investment Management Retningslinjer

Ledergruppen i Norges Bank Investment Management

Fastsetter retningslinjer og delegerer arbeidsoppgaver og investeringsmandater innenfor sine ansvarsområder.

Ledergruppen

Sist oppdatert: 01.04.2019