Avkastning

Målet med forvaltningen av fondet er å oppnå en høyest mulig avkastning over tid ved å ta moderat risiko.

Fondet mottok sin første kapitaltilførsel fra den norske stat i mai 1996. Ved utgangen av første halvår 2021 var den samlede tilførselen siden oppstart på 2 942 milliarder kroner, mens fondets samlede avkastning var på 7 417 milliarder kroner. 

Fra etableringen av Norges Bank Investment Management 1. januar 1998 og frem til utgangen av førts halvår 2021 har fondet hatt en årlig avkastning på 6,6 prosent. Etter forvaltningskostnader og inflasjon har avkastningen vært på 4,6 prosent.

Årlig avkastning og akkumulert annualisert avkastning

Oppgitt i prosent per 30. juni 2021

Historisk avkastning per investeringsområde

Oppgitt i prosent per 30. juni 2021

Avkastningstall

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  1H 2021 2020 2019 2018 2017
Aksjedelen av fondets referanseindeks1H 202113,4202011,7201925,72018-8,0201718,7
Fondets aksjeinvesteringer1H 202113,7202012,1201926,02018-9,5201719,4
Obligasjonsdelen av fondets referanseindeks1H 2021-2,020206,820197,420180,620172,9
Fondets renteinvesteringer1H 2021-2,020207,520197,620180,620173,3
Fondets unoterte eiendomsinvesteringer1H 20214,62020-0,120196,820187,520177,5
Fondets samlede avkastning1H 2021 9,4202010,9201920,02018-6,1201713,7
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1H 20210,320200,320190,22018-0,320170,7
Forvaltningskostnader1H 20210,0220200,120190,120180,120170,1
Fondets avkastning etter forvaltningskostnader1H 20219,4202010,8201919,92018-6,2201713,6
1 Eksklusive verdipapirer klassifisert som norske og verdipapirer utstedt i norske kroner, i henhold til Finansdepartementets indekser for aksjer og obligasjoner.

Historiske nøkkeltall

Annualiserte tall

1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.    
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder2
Fondets avkastning (prosent)Siden 01.01.19986.56Siste 15 år7.04Siste 10 år8.67Siste 5 år10.53Siste 12 måneder225.57
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980.25Siste 15 år0.11Siste 10 år0.17Siste 5 år0.31Siste 12 måneder20.76
Årlig prisvekst (prosent) Siden 01.01.19981.80Siste 15 år1.81Siste 10 år1.62Siste 5 år1.87Siste 12 måneder23.41
Årlige forvaltningskostnader (prosent)Siden 01.01.19980.08Siste 15 år0.07Siste 10 år0.06Siste 5 år0.05Siste 12 måneder20.05
Fondets netto realavkastning (prosent)Siden 01.01.19984.60Siste 15 år5.07Siste 10 år6.88Siste 5 år8.45Siste 12 måneder221.38
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2
Fondets faktiske standardavvik (prosent)Siden 01.01.19988.00Siste 15 år9.16Siste 10 år8.43Siste 5 år9.47Siste 12 måneder29.32
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980.33Siste 15 år0.42Siste 10 år0.13Siste 5 år0.10Siste 12 måneder20.06
Fondets Sharpe ratio (prosent)3Siden 01.01.19980.61Siste 15 år0.69Siste 10 år0.97Siste 5 år1.00Siste 12 måneder22.50
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980.01Siste 15 år-0.02Siste 10 år0.01Siste 5 år0.02Siste 12 måneder20.05
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980.65Siste 15 år0.76Siste 10 år0.35Siste 5 år0.31Siste 12 måneder20.25
Fondets informasjonsrate (IR)1,4Siden 01.01.19980.41Siste 15 år0.19Siste 10 år0.48Siste 5 år0.97Siste 12 måneder22.46

5-års perioder

1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-YTD 2021
Fondets avkastning (prosent)1998-20023.192003-20078.922008-20123.142013-20179.262018-YTD 20219.32
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)11998-20020.412003-20070.402008-20120.012013-20170.292018-YTD 20210.11
Årlig prisvekst (prosent) 1998-20021.462003-20072.302008-20122.012013-20171.302018-YTD 20212.01
Årlige forvaltningskostnader (prosent)1998-20020.082003-20070.102008-20120.102013-20170.062018-YTD 20210.06
Fondets netto realavkastning (prosent)1998-20021.622003-20076.372008-20121.012013-20177.812018-YTD 20217.11
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2
Fondets faktiske standardavvik (prosent)1998-20026.132003-20073.822008-201211.312013-20175.902018-YTD 202111.19
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)11998-20020.122003-20070.172008-20120.862013-20170.112018-YTD 20210.14
Fondets Sharpe ratio (prosent)31998-2002-0.122003-20071.512008-20120.302013-20171.502018-YTD 20210.74
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)11998-20020.072003-20070.032008-2012-0.012013-20170.022018-YTD 20210.00
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)11998-20020.432003-20070.422008-20121.202013-20170.382018-YTD 20210.31
Fondets informasjonsrate (IR)1,41998-20020.962003-20070.912008-20120.092013-20170.732018-YTD 20210.38

Aksjeforvaltningen - annualisert

  Siden 01.01.1999 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent)Siden 01.01.19996.97Siste 15 år7.95Siste 10 år10.97Siste 5 år14.24Siste 12 måneder137.01
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19996.50Siste 15 år7.68Siste 10 år10.68Siste 5 år13.78Siste 12 måneder135.70
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.47Siste 15 år0.27Siste 10 år0.29Siste 5 år0.46Siste 12 måneder11.31
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199914.52Siste 15 år14.69Siste 10 år12.86Siste 5 år13.55Siste 12 måneder112.83
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199914.20Siste 15 år14.36Siste 10 år12.63Siste 5 år13.35Siste 12 måneder112.77
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.32Siste 15 år0.34Siste 10 år0.24Siste 5 år0.21Siste 12 måneder10.06
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990.42Siste 15 år0.53Siste 10 år0.84Siste 5 år0.98Siste 12 måneder12.54
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990.40Siste 15 år0.52Siste 10 år0.83Siste 5 år0.96Siste 12 måneder12.47
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.03Siste 15 år0.01Siste 10 år0.01Siste 5 år0.02Siste 12 måneder10.07
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.73Siste 15 år0.64Siste 10 år0.44Siste 5 år0.38Siste 12 måneder10.25
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeforvaltningenSiden 01.01.19990.67Siste 15 år0.48Siste 10 år0.68Siste 5 år1.15Siste 12 måneder13.97

Aksjeforvaltningen - 5-års perioder

  1999-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-YTD 2021
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent)1999-2002-4.852003-200716.282008-2012-0.592013-201712.952018-YTD 202111.50
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-5.632003-200715.372008-2012-0.592013-201712.522018-YTD 202111.23
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)1999-20020.782003-20070.902008-20120.012013-20170.422018-YTD 20210.27
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent)1999-200216.882003-20079.242008-201219.112013-20179.262018-YTD 202115.99
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-200216.552003-20079.002008-201218.602013-20179.062018-YTD 202115.73
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020.332003-20070.242008-20120.512013-20170.202018-YTD 20210.25
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-0.442003-20071.382008-20120.052013-20171.352018-YTD 20210.69
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-0.502003-20071.322008-20120.042013-20171.332018-YTD 20210.68
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020.062003-20070.052008-20120.002013-20170.012018-YTD 20210.01
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng)1999-20021.002003-20070.762008-20120.842013-20170.452018-YTD 20210.41
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeforvaltningen1999-20020.872003-20071.072008-20120.132013-20170.882018-YTD 20210.69

Renteforvaltningen - annualisert

1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Renteforvaltningens avkastning (prosent)Siden 01.01.19984.62Siste 15 år4.25Siste 10 år3.91Siste 5 år3.00Siste 12 måneder10.16
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19984.46Siste 15 år4.15Siste 10 år3.87Siste 5 år2.68Siste 12 måneder10.01
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.16Siste 15 år0.11Siste 10 år0.04Siste 5 år0.32Siste 12 måneder10.15
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983.33Siste 15 år3.42Siste 10 år2.94Siste 5 år3.15Siste 12 måneder13.11
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983.22Siste 15 år3.25Siste 10 år3.09Siste 5 år3.21Siste 12 måneder13.10
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.11Siste 15 år0.17Siste 10 år-0.15Siste 5 år-0.06Siste 12 måneder10.01
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980.84Siste 15 år0.96Siste 10 år1.14Siste 5 år0.62Siste 12 måneder10.05
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980.82Siste 15 år0.97Siste 10 år1.07Siste 5 år0.51Siste 12 måneder10.00
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.02Siste 15 år-0.02Siste 10 år0.07Siste 5 år0.11Siste 12 måneder10.05
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.96Siste 15 år1.18Siste 10 år0.40Siste 5 år0.30Siste 12 måneder10.15
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningenSiden 01.01.19980.17Siste 15 år0.09Siste 10 år0.08Siste 5 år1.01Siste 12 måneder11.00

Renteforvaltningen - 5-års perioder

  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-YTD 2021
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Renteforvaltningens avkastning (prosent)1998-20026.262003-20074.002008-20125.872013-20172.962018-YTD 20213.79
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)1998-20026.092003-20073.972008-20125.442013-20172.982018-YTD 20213.57
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)1998-20020.172003-20070.032008-20120.432013-2017-0.022018-YTD 20210.22
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent)1998-20023.062003-20073.042008-20124.272013-20172.672018-YTD 20213.41
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)1998-20023.052003-20073.102008-20123.622013-20172.922018-YTD 20213.44
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020.012003-2007-0.052008-20120.642013-2017-0.242018-YTD 2021-0.03
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent)1998-20020.672003-20070.362008-20121.272013-20171.032018-YTD 20210.74
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)1998-20020.622003-20070.342008-20121.382013-20170.952018-YTD 20210.68
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020.052003-20070.022008-2012-0.112013-20170.082018-YTD 20210.07
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng)1998-20020.312003-20070.372008-20121.962013-20170.472018-YTD 20210.31
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningen1998-20020.522003-20070.082008-20120.222013-2017-0.062018-YTD 20210.68

Aksjeinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall *

  Siden 01.01.1999 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19996.94Siste 15 år7.91Siste 10 år10.90Siste 5 år14.09Siste 12 måneder136.77
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19996.50Siste 15 år7.68Siste 10 år10.68Siste 5 år13.79Siste 12 måneder135.73
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.44Siste 15 år0.22Siste 10 år0.22Siste 5 år0.30Siste 12 måneder11.04
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.199914.52Siste 15 år14.69Siste 10 år12.86Siste 5 år13.56Siste 12 måneder112.94
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.199914.21Siste 15 år14.36Siste 10 år12.64Siste 5 år13.37Siste 12 måneder112.82
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.31Siste 15 år0.33Siste 10 år0.22Siste 5 år0.19Siste 12 måneder10.12
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19990.42Siste 15 år0.53Siste 10 år0.83Siste 5 år0.97Siste 12 måneder12.50
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19990.40Siste 15 år0.52Siste 10 år0.83Siste 5 år0.96Siste 12 måneder12.47
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.02Siste 15 år0.01Siste 10 år0.00Siste 5 år0.01Siste 12 måneder10.04
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.73Siste 15 år0.64Siste 10 år0.44Siste 5 år0.39Siste 12 måneder10.30
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringeneSiden 01.01.19990.63Siste 15 år0.40Siste 10 år0.51Siste 5 år0.75Siste 12 måneder12.63

Aksjeinvesteringene - 5-års perioder*

  1999-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-YTD 2021
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent)1999-2002-4.852003-200716.282008-2012-0.592013-201712.942018-YTD 202111.30
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-2002-5.632003-200715.372008-2012-0.592013-201712.522018-YTD 202111.25
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)1999-20020.782003-20070.902008-20120.012013-20170.422018-YTD 20210.06
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent)1999-200216.882003-20079.242008-201219.112013-20179.262018-YTD 202115.99
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-200216.552003-20079.002008-201218.602013-20179.062018-YTD 202115.76
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020.332003-20070.242008-20120.512013-20170.202018-YTD 20210.23
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent)1999-2002-0.442003-20071.382008-20120.052013-20171.342018-YTD 20210.67
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-2002-0.502003-20071.322008-20120.042013-20171.332018-YTD 20210.68
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020.062003-20070.052008-20120.002013-20170.012018-YTD 20210.00
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng)1999-20021.002003-20070.762008-20120.842013-20170.452018-YTD 20210.41
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringene1999-20020.872003-20071.072008-20120.132013-20170.862018-YTD 20210.21

Renteinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*

* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Renteinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19984.62Siste 15 år4.25Siste 10 år3.91Siste 5 år3.00Siste 12 måneder10.16
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19984.45Siste 15 år4.14Siste 10 år3.86Siste 5 år2.65Siste 12 måneder1-0.13
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.17Siste 15 år0.12Siste 10 år0.05Siste 5 år0.34Siste 12 måneder10.29
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19983.33Siste 15 år3.42Siste 10 år2.94Siste 5 år3.15Siste 12 måneder13.11
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19983.21Siste 15 år3.25Siste 10 år3.08Siste 5 år3.19Siste 12 måneder13.11
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.11Siste 15 år0.17Siste 10 år-0.14Siste 5 år-0.05Siste 12 måneder10.00
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19980.84Siste 15 år0.96Siste 10 år1.14Siste 5 år0.62Siste 12 måneder10.05
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19980.82Siste 15 år0.97Siste 10 år1.07Siste 5 år0.51Siste 12 måneder1-0.05
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.02Siste 15 år-0.01Siste 10 år0.07Siste 5 år0.11Siste 12 måneder10.09
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.96Siste 15 år1.19Siste 10 år0.42Siste 5 år0.35Siste 12 måneder10.18
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringeneSiden 01.01.19980.17Siste 15 år0.10Siste 10 år0.11Siste 5 år0.97Siste 12 måneder11.59

Renteinvesteringene - 5-års perioder*

* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-YTD 2021
Renteinvesteringenes avkastning (prosent)1998-20026.262003-20074.002008-20125.872013-20172.962018-YTD 20213.79
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20026.092003-20073.972008-20125.442013-20172.972018-YTD 20213.54
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)1998-20020.172003-20070.032008-20120.432013-2017-0.022018-YTD 20210.25
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent)1998-20023.062003-20073.042008-20124.272013-20172.672018-YTD 20213.41
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20023.052003-20073.102008-20123.622013-20172.922018-YTD 20213.42
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020.012003-2007-0.052008-20120.642013-2017-0.242018-YTD 2021-0.01
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent)1998-20020.672003-20070.362008-20121.272013-20171.032018-YTD 20210.74
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20020.622003-20070.342008-20121.382013-20170.952018-YTD 20210.67
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020.052003-20070.022008-2012-0.112013-20170.082018-YTD 20210.07
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng)1998-20020.312003-20070.372008-20121.962013-20170.472018-YTD 20210.36
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringene1998-20020.522003-20070.082008-20120.222013-2017-0.052018-YTD 20210.67

Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer, finansiering og andre avkastningsserier

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  1. halvår 2020 2020 2019
Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer1. halvår 2020-2,002020-1,6320196,84
Indeks som gjenspeiler finansieringen av eiendomsinvesteringene1. halvår 20206,2320202,00201913,02
Avkastningsforskjell indeks som gjenspeiler finansieringen1. halvår 2020-8,232020-3,632019-6,18
Andre avkastningsserier
FTSE Global All Cap index Real Estate11. halvår 202011,672020-16,23201925,21
Obligasjonsdel av referanseindeksen1. halvår 20203,2220204,7620197,35
Aksjedel av referanseindeksen1. halvår 202017,842020-6,64201925,65
Fondets referanseindeks (aksjer og obligasjoner)1. halvår 202012,912020-3,29201919,72
ICB Supersector Real Estate

Eiendomsavkastning målt mot MSCI Global

Målt i lokal valuta. Prosent. Oppdateres i april når MSCI Global Index utgis.

  2019 2018 2017 2016 2015
Avkastning unoterte eiendomsinvesteringer 20196,920187,920178,420165,6201511,4
MSCI Global120197,020187,820178,320167,7201510,1
MSCI Global. Porteføljevekter120196,220187,420178,620166,9201511,4
Avkastningsforskjell mot MSCI Global20190,020180,120170,12016-2,120151,2
Avkastningsforskjell mot MSCI Global. Porteføljevekter20190,820180,52017-0,22016-1,32015-0,0
1 Justert for transaksjonskostnader

Avkastningen er målt i internasjonal valuta

Fondet investerer i internasjonale verdipapirer i utenlandsk valuta. Fondets avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i fondets referanseindekser for aksjer og obligasjoner. Denne sammensetningen betegnes som fondets valutakurv og besto av 36 valutaer ved utgangen av 2020. Om ikke annet er oppgitt i teksten, er resultatmålingen gjort i fondets valutakurv.

Relativ og risikojustert avkastning

Når vi bryter ned fondets relative avkastning og risikojusterte avkastning, skiller vi mellom aksjeinvesteringer og aksjeforvaltning. Aksjeinvesteringer er den totale beholdingen av børsnoterte aksjer som måles mot den strategiske referanseindeksen for aksjer fra Finansdepartementet. Aksjeforvaltning er beholdningen av børsnoterte aksjer, eksklusive børsnotert eiendom som er forvaltet sammen med unotert eiendom i den overordnede eiendomsforvaltningen, som måles mot en referanseindeks justert for børsnoterte og unoterte eiendomsinvesteringer. Det samme gjelder for renter.

Metodegrunnlag for avkastningsberegninger

Metodikken bak avkastningsmålingene for fondene som Norges Bank Investment Management forvalter følger den internasjonale standarden Global Investment Performance Standards (GIPS®). Dette er GIPS-rapporter og GIPS compliance manual med formelverk for avkastningsberegninger.

Sist oppdatert: 18.08.2020

Relaterte sider