Til hovedinnhold

Avkastning

Målet med forvaltningen av fondet er å oppnå en høyest mulig avkastning over tid ved å ta moderat risiko.

Fondet mottok sin første kapitaltilførsel fra den norske stat i mai 1996. Ved utgangen av første halvår 2023 var den samlede tilførselen siden oppstart på 4 382 milliarder kroner, mens fondets samlede avkastning var på 7 871 milliarder kroner. 

Fra etableringen av Norges Bank Investment Management 1. januar 1998 og frem til utgangen av første halvår 2023 har fondet hatt en årlig avkastning på 5,99 prosent. Etter forvaltningskostnader og inflasjon har realavkastningen vært på 3,72 prosent. I første halvår 2023 var fondets samlede avkastning 0,23 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen fondet måles mot. Fondets relative avkastning har siden 1998 vært 0,28 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen.

Årlig avkastning og akkumulert annualisert avkastning

Oppgitt i prosent per 30. juni 2023

Historisk avkastning per investeringsområde

Oppgitt i prosent per 30. juni 2023

Avkastningstall

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  1H 2023 2022 2021 2020 2019
Aksjedelen av fondets referanseindeks1H 202313,62022-15,3202120,0202011,7201925,7
Fondets aksjeinvesteringer1H 202313,72022-15,4202120,8202012,1201926,0
Obligasjonsdelen av fondets referanseindeks1H 20232,12022-14,02021-1,920206,820197,4
Fondets renteinvesteringer1H 20232,22022-12,12021-1,920207,520197,6
Fondets unoterte eiendomsinvesteringer1H 2023-4,620220,1202113,62020-0,120196,8
Fondets investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi1H 2023-6,520225,120214,2
Fondets samlede avkastning
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1H 2023-0,220220,920210,720200,320190,2
Forvaltningskostnader1H 20230,020220,020210,020200,0120190,0
Fondets avkastning etter forvaltningskostnader1H 202310,02022-14,2202114,5202010,8201919,9
1 Eksklusive verdipapirer klassifisert som norske og verdipapirer utstedt i norske kroner, i henhold til Finansdepartementets indekser for aksjer og obligasjoner.

Historiske nøkkeltall

Annualiserte tall

1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.    
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder2
Fondets avkastning (prosent)Siden 01.01.19985,99Siste 15 år6,71Siste 10 år7,14Siste 5 år6,14Siste 12 måneder210,38
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,28Siste 15 år0,26Siste 10 år0,25Siste 5 år0,34Siste 12 måneder2-0,58
Årlig prisvekst (prosent) Siden 01.01.19982,11Siste 15 år2,17Siste 10 år2,40Siste 5 år3,40Siste 12 måneder23,87
Årlige forvaltningskostnader (prosent)Siden 01.01.19980,08Siste 15 år0,07Siste 10 år0,05Siste 5 år0,05Siste 12 måneder20,04
Fondets netto realavkastning (prosent)Siden 01.01.19983,72Siste 15 år4,38Siste 10 år4,58Siste 5 år2,60Siste 12 måneder26,23
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2
Fondets faktiske standardavvik (prosent)Siden 01.01.19988,37Siste 15 år9,89Siste 10 år9,35Siste 5 år11,93Siste 12 måneder213,58
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,23Siste 15 år0,27Siste 10 år-0,05Siste 5 år-0,08Siste 12 måneder2-0,43
Fondets Sharpe ratio (prosent)3Siden 01.01.19980,52Siste 15 år0,64Siste 10 år0,69Siste 5 år0,44Siste 12 måneder20,54
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,02Siste 15 år0,01Siste 10 år0,03Siste 5 år0,03Siste 12 måneder2-0,03
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,65Siste 15 år0,74Siste 10 år0,41Siste 5 år0,46Siste 12 måneder20,59
Fondets informasjonsrate (IR)1,4Siden 01.01.19980,45Siste 15 år0,36Siste 10 år0,56Siste 5 år0,69Siste 12 måneder2-0,99

Aksjeforvaltningen - annualisert

1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1999 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent)Siden 01.01.19996,51Siste 15 år7,90Siste 10 år9,75Siste 5 år8,44Siste 12 måneder116,79
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19996,03Siste 15 år7,62Siste 10 år9,40Siste 5 år7,98Siste 12 måneder116,50
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,48Siste 15 år0,28Siste 10 år0,35Siste 5 år0,46Siste 12 måneder10,28
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199914,56Siste 15 år14,94Siste 10 år13,14Siste 5 år16,23Siste 12 måneder116,83
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199914,28Siste 15 år14,66Siste 10 år13,01Siste 5 år16,10Siste 12 måneder116,97
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,28Siste 15 år0,28Siste 10 år0,13Siste 5 år0,13Siste 12 måneder1-0,14
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990,39Siste 15 år0,54Siste 10 år0,71Siste 5 år0,49Siste 12 måneder10,80
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990,37Siste 15 år0,53Siste 10 år0,69Siste 5 år0,47Siste 12 måneder10,78
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,03Siste 15 år0,01Siste 10 år0,02Siste 5 år0,02Siste 12 måneder10,02
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,71Siste 15 år0,58Siste 10 år0,40Siste 5 år0,36Siste 12 måneder10,28
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeforvaltningenSiden 01.01.19990,70Siste 15 år0,52Siste 10 år0,84Siste 5 år1,26Siste 12 måneder10,80

Renteforvaltningen - annualisert

1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Renteforvaltningens avkastning (prosent)Siden 01.01.19983,81Siste 15 år3,14Siste 10 år1,75Siste 5 år0,56Siste 12 måneder1-0,90
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,58Siste 15 år2,73Siste 10 år1,51Siste 5 år-0,03Siste 12 måneder1-1,57
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,24Siste 15 år0,41Siste 10 år0,23Siste 5 år0,59Siste 12 måneder10,67
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,67Siste 15 år4,02Siste 10 år3,85Siste 5 år4,82Siste 12 måneder17,35
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,66Siste 15 år4,00Siste 10 år4,11Siste 5 år5,13Siste 12 måneder17,90
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,01Siste 15 år0,01Siste 10 år-0,26Siste 5 år-0,31Siste 12 måneder1-0,55
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980,55Siste 15 år0,63Siste 10 år0,24Siste 5 år-0,16Siste 12 måneder1-0,56
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980,49Siste 15 år0,53Siste 10 år0,17Siste 5 år-0,26Siste 12 måneder1-0,60
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,06Siste 15 år0,10Siste 10 år0,07Siste 5 år0,10Siste 12 måneder10,04
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,94Siste 15 år1,15Siste 10 år0,45Siste 5 år0,46Siste 12 måneder10,57
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningenSiden 01.01.19980,24Siste 15 år0,35Siste 10 år0,48Siste 5 år1,24Siste 12 måneder11,12

Aksjeinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*

* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1999 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19996,45Siste 15 år7,80Siste 10 år9,59Siste 5 år8,15Siste 12 måneder115,98
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19996,03Siste 15 år7,62Siste 10 år9,40Siste 5 år7,99Siste 12 måneder116,46
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,42Siste 15 år0,17Siste 10 år0,19Siste 5 år0,16Siste 12 måneder1-0,49
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.199914,57Siste 15 år14,95Siste 10 år13,16Siste 5 år16.27Siste 12 måneder116,97
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.199914,29Siste 15 år14,67Siste 10 år13,03Siste 5 år16,13Siste 12 måneder116,97
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,28Siste 15 år0,29Siste 10 år0,14Siste 5 år0.14Siste 12 måneder10,00
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19990,39Siste 15 år0,54Siste 10 år0,70Siste 5 år0,48Siste 12 måneder10,75
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19990,37Siste 15 år0,53Siste 10 år0,69Siste 5 år0,47Siste 12 måneder10,78
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,02Siste 15 år0,00Siste 10 år0,01Siste 5 år0,01Siste 12 måneder1-0,03
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,71Siste 15 år0,59Siste 10 år0,43Siste 5 år0,42Siste 12 måneder10,50
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringeneSiden 01.01.19990,61Siste 15 år0,35Siste 10 år0,46Siste 5 år0,42Siste 12 måneder1-0,85

Renteinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*

* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Renteinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19983,81Siste 15 år3,14Siste 10 år1,75Siste 5 år0,56Siste 12 måneder1-0,90
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19983,57Siste 15 år2,71Siste 10 år1,49Siste 5 år-0,08Siste 12 måneder1-1,70
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,25Siste 15 år0,43Siste 10 år0,26Siste 5 år0,64Siste 12 måneder10,79
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19983,67Siste 15 år4,02Siste 10 år3,85Siste 5 år4,82Siste 12 måneder17,35
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19983,66Siste 15 år4,01Siste 10 år4,12Siste 5 år5,14Siste 12 måneder17,95
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,00Siste 15 år0,01Siste 10 år-0,27Siste 5 år-0,32Siste 12 måneder1-0,60
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19980,55Siste 15 år0,63Siste 10 år0,24Siste 5 år-0,16Siste 12 måneder1-0,56
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19980,49Siste 15 år0,52Siste 10 år0,16Siste 5 år-0,27Siste 12 måneder1-0,61
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,06Siste 15 år0,10Siste 10 år0,07Siste 5 år0,11Siste 12 måneder10,05
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,94Siste 15 år1,16Siste 10 år0,48Siste 5 år0,52Siste 12 måneder10,64
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringeneSiden 01.01.19980,25Siste 15 år0,36Siste 10 år0,50Siste 5 år1,20Siste 12 måneder11,20

Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer, finansiering og andre avkastningsserier

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  1H 2023 2022 2021
Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer1H 2023-4,5720220,07202113,64
Indeks som gjenspeiler finansieringen av eiendomsinvesteringene1H 20235,232022-14,5420217,33
Avkastningsforskjell indeks som gjenspeiler finansieringen1H 2023-9,80202214,6120216,31
Andre avkastningsserier
FTSE Global All Cap index Real Estate11H 20230,472022-21,59202115,24
Obligasjonsdel av referanseindeksen1H 20232,062022-13,962021-1,91
Aksjedel av referanseindeksen1H 202313,592022-15,32202119,98
Fondets referanseindeks (aksjer og obligasjoner)1H 202310,232022-14,98202113,76
ICB Industry Real Estate

Eiendomsavkastning målt mot MSCI Global

Målt i lokal valuta. Prosent. Oppdateres i april når MSCI Global Index utgis.

  2021 2020 2019 2018 2017
Avkastning unoterte eiendomsinvesteringer 202113,420200,820196,920187,920178,4
MSCI Global1202113,320202,620197,020187,820178,3
MSCI Global. Porteføljevekter1202114,220202,120196,220187,420178,6
Avkastningsforskjell mot MSCI Global20210,22020-1,820190,020180,120170,1
Avkastningsforskjell mot MSCI Global. Porteføljevekter2021-0,82020-1,320190,820180,52017-0,2
1 Justert for transaksjonskostnader

Årlig relativ avkastning og akkumulert annualisert relativ avkastning på fondet

Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016. I prosentpoeng per 30. juni 2023.

Per aktivaklasse

Relativ avkastning for fondets forvaltning. Oppgitt i prosentpoeng per 30. juni 2023

1 Inkluderer eiendomsforvaltningen fra og med 2017. Fondets relative avkastning før 2017 er beregnet på aksje- og renteforvaltningen.
2 Målt mot faktisk finansiering fra og med 2017. Aksje- og renteforvaltningens relative avkastning før 2017 er målt mot Finansdepartementets delindekser for akjer og renter. 

3 Fondets og renteforvaltningens relative avkastning for 2021 har blitt korrigert med 0,01 prosentpoeng grunnet en oppdatering av avkastningen til referanseindeksen

ÅrFondet1Aksje-
forvaltningen2
Rente-
forvaltningen2
Eiendoms-
forvaltningen2
Infrastruktur-forvaltningen
1H 2023-0,230,190,22-7,46-10,95
20220,870,521,680,2225,09
202130,750,78-0,047,368,04
20200,270,980,76-13,81-
20190,230,510,11-3,89-
2018-0,30-0,69-0,015,49-
20170,700,790,390,70-
20160,150,150,16--
20150,450,83-0,24--
2014-0,77-0,82-0,70--
20130,991,280,25--
20120,210,52-0,29--
2011-0,13-0,480,52--
20101,060,731,53--
20094,131,867,36--
2008-3,37-1,15-6,60--
2007-0,241,15-1,29--
20060,14-0,090,25--
20051,062,160,36--
20040,540,790,37--
20030,550,510,48--
20020,300,070,49--
20010,150,060,08--
20000,270,490,07--
19991,233,490,01--
19980,18-0,21--

Historisk relativ avkastning

Annualiserte tall målt i fondets valutakurv. I prosentpoeng per 30. juni 2023

1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.

2 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet. 

  Siden 1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder
Relativ avkastning på fondet1Siden 19980,28Siste 15 år0,26Siste 10 år0,25Siste 5 år0,34Siste 12 måneder-0,58
Faktisk relativ volatilitet for fondet1Siden 19980,65Siste 15 år0,74Siste 10 år0,41Siste 5 år0,46Siste 12 måneder0,59
Informasjonsrate (IR)1,2 for fondetSiden 19980,45Siste 15 år0,36Siste 10 år0,56Siste 5 år0,69Siste 12 måneder-0,99

Avkastningen er målt i internasjonal valuta

Fondet investerer i internasjonale verdipapirer i utenlandsk valuta. Fondets avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i fondets referanseindekser for aksjer og obligasjoner. Denne sammensetningen betegnes som fondets valutakurv og besto av 35 valutaer ved utgangen av 2022. Om ikke annet er oppgitt i teksten, er resultatmålingen gjort i fondets valutakurv.

Relativ og risikojustert avkastning

Når vi bryter ned fondets relative avkastning og risikojusterte avkastning, skiller vi mellom aksjeinvesteringer og aksjeforvaltning. Aksjeinvesteringer er den totale beholdingen av børsnoterte aksjer som måles mot den strategiske referanseindeksen for aksjer fra Finansdepartementet. Aksjeforvaltning er beholdningen av børsnoterte aksjer, eksklusive børsnotert eiendom som er forvaltet sammen med unotert eiendom i den overordnede eiendomsforvaltningen, som måles mot en referanseindeks justert for børsnoterte og unoterte eiendomsinvesteringer. Det samme gjelder for renter.

Metodegrunnlag for avkastningsberegninger

Metodikken bak avkastningsmålingene for fondene som Norges Bank Investment Management forvalter følger den internasjonale standarden Global Investment Performance Standards (GIPS®). Dette er GIPS-rapporter og GIPS compliance manual med formelverk for avkastningsberegninger.

Sist oppdatert: 16.08.2023

Relaterte sider