Avkastning

Målet med forvaltningen av fondet er å oppnå en høyest mulig avkastning over tid ved å ta moderat risiko.

Fondet mottok sin første kapitaltilførsel fra den norske stat i mai 1996. Ved utgangen av 2019 var den samlede tilførselen siden oppstart på 3 389 milliarder kroner, mens fondets samlede avkastning var på 5 358 milliarder kroner. 

Fra etableringen av Norges Bank Investment Management 1. januar 1998 og frem til utgangen av 2019 har fondet hatt en årlig avkastning på 6,1 prosent. Etter forvaltningskostnader og inflasjon har avkastningen vært på 4,2 prosent.

Årlig avkastning og akkumulert annualisert avkastning

Oppgitt i prosent per 31. desember 2019

Historisk avkastning per investeringsområde

Oppgitt i prosent per 31. desember 2019

   

    

Avkastningstall

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  2019 2018 2017 2016 2015
FTSE Global All Cap indeks1201926,702018-7,40201717,80201611,0220153,14
Aksjedelen av fondets referanseindeks201925,652018-8,80201718,6820168,5820153,00
Fondets aksjeinvesteringer201926,022018-9,49201719,4420168,7220153,83
Bloomberg Barclays Global Aggregate indeks120196,6020181,3220171,7820164,1220151,68
Obligasjonsdelen av fondets referanseindeks20197,3520180,5620172,8820164,1620150,57
Fondets renteinvesteringer20197,5620180,5620173,3120164,3220150,33
Fondets unoterte eiendomsinvesteringer20196,8420187,5320177,5220160,7820159,99
Fondets samlede avkastning201919,952018-6,12201713,6620166,9220152,74
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)20190,232018-0,3020170,7020160,1520150,45
Forvaltningskostnader20190,0520180,0520170,0620160,0520150,06
Fondets avkastning etter forvaltningskostnader201919,902018-6,17201713,6020166,8720152,68
1 Eksklusive verdipapirer klassifisert som norske og verdipapirer utstedt i norske kroner, i henhold til Finansdepartementets indekser for aksjer og obligasjoner.

Historiske nøkkeltall

Annualiserte tall

  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder 2
1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.    
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Fondets avkastning (prosent)Siden 01.01.19986,09Siste 15 år6,46Siste 10 år7,83Siste 5 år7,05Siste 12 måneder 219,95
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,25Siste 15 år0,15Siste 10 år0,24Siste 5 år0,23Siste 12 måneder 20,23
Årlig prisvekst (prosent) Siden 01.01.19981,77Siste 15 år1,84Siste 10 år1,68Siste 5 år1,54Siste 12 måneder 21,80
Årlige forvaltningskostnader (prosent)Siden 01.01.19980,08Siste 15 år0,08Siste 10 år0,06Siste 5 år0,05Siste 12 måneder 20,05
Fondets netto realavkastning (prosent)Siden 01.01.19984,17Siste 15 år4,46Siste 10 år5,98Siste 5 år5,38Siste 12 måneder 217,78
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2
Fondets faktiske standardavvik (prosent)Siden 01.01.19987,41Siste 15 år8,10Siste 10 år7,14Siste 5 år7,09Siste 12 måneder 27,55
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,36Siste 15 år0,46Siste 10 år0,14Siste 5 år0,09Siste 12 måneder 20,17
Fondets Sharpe ratio(prosent)Siden 01.01.19980,58Siste 15 år0,66Siste 10 år1,02Siste 5 år0,86Siste 12 måneder 22,18
Sharpe ratiodifferanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,01Siste 15 år-0,02Siste 10 år0,01Siste 5 år0,02Siste 12 måneder 2-0,02
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,67Siste 15 år0,77Siste 10 år0,36Siste 5 år0,33Siste 12 måneder 20,35
Fondets informasjonsrate (IR)1,4Siden 01.01.19980,39Siste 15 år0,24Siste 10 år0,64Siste 5 år0,66Siste 12 måneder 20,58

5-års perioder

  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2019
1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.    
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Fondets avkastning (prosent)1998-20023,192003-20078,922008-20123,142013-20179.262018-20196,12
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)11998-20020,412003-20070,402008-20120,012013-20170.292018-2019-0,07
Årlig prisvekst (prosent) 1998-20021,462003-20072,302008-20122,012013-20171.302018-20191,76
Årlige forvaltningskostnader (prosent)1998-20020,082003-20070,102008-20120,102013-20170.062018-20190,05
Fondets netto realavkastning (prosent)1998-20021,622003-20076,372008-20121,012013-20177.812018-20194.23
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2  
Fondets faktiske standardavvik (prosent)1998-20026,132003-20073,822008-201211,312013-20175.902018-20198,37
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)11998-20020,122003-20070,172008-20120,862013-20170.112018-20190,09
Fondets Sharpe ratio3 (prosent)1998-2002-0,122003-20071,512008-20120,302013-20171.502018-20190,52
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)11998-20020,072003-20070,032008-2012-0,012013-20170.022018-2019-0,01
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)11998-20020,432003-20070,422008-20121,202013-20170.382018-20190,33
Fondets informasjonsrate (IR)1,41998-20020,962003-20070,912008-20120,092013-20170.732018-2019-0,17

Aksjeforvaltningen - annualisert

  Siden 01.01.1999 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent)Siden 01.01.19996,22Siste 15 år7,88Siste 10 år9,85Siste 5 år9,02Siste 12 måneder126,13
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19995,78Siste 15 år7,57Siste 10 år9,63Siste 5 år8,75Siste 12 måneder125,62
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,44Siste 15 år0,31Siste 10 år0,23Siste 5 år0,27Siste 12 måneder10,51
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1     
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199914,08Siste 15 år13,65Siste 10 år11,55Siste 5 år10,97Siste 12 måneder111,48
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199913,76Siste 15 år13,27Siste 10 år11,32Siste 5 år10,77Siste 12 måneder111,16
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,32Siste 15 år0,37Siste 10 år0,23Siste 5 år0,21Siste 12 måneder10,32
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990,38Siste 15 år0,53Siste 10 år0,83Siste 5 år0,75Siste 12 måneder11,91
Sharpe ratiofor referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990,35Siste 15 år0,52Siste 10 år0,83Siste 5 år0,74Siste 12 måneder11,92
Sharpe ratiodifferanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,02Siste 15 år0,01Siste 10 år0,00Siste 5 år0.01Siste 12 måneder1-0,01
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,75Siste 15 år0,70Siste 10 år0,43Siste 5 år0,41Siste 12 måneder10,37
Informasjonsrate (IR) på aksjeforvaltningen3Siden 01.01.19990,62Siste 15 år0,49Siste 10 år0,55Siste 5 år0,67Siste 12 måneder11,22

Aksjeforvaltningen - 5-års perioder

  1999-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2019
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent)1999-2002-4.852003-200716.282008-2012-0.592013-201712.952018-20196.84
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-5.632003-200715.372008-2012-0.592013-201712.522018-20197.04
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)1999-20020.782003-20070.902008-20120.012013-20170.422018-2019-0.19
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent)1999-200216.882003-20079.242008-201219.112013-20179.262018-201912.51
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-200216.552003-20079.002008-201218.602013-20179.062018-201912.29
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020.332003-20070.242008-20120.512013-20170.202018-20190.23
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-0.442003-20071.382008-20120.052013-20171.352018-20190.43
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-0.502003-20071.322008-20120.042013-20171.332018-20190.46
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020.062003-20070.052008-20120.002013-20170.012018-2019-0.02
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng)1999-20021.002003-20070.762008-20120.842013-20170.452018-20190.39
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeforvaltningen1999-20020.872003-20071.072008-20120.132013-20170.882018-2019-0.39
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Renteforvaltningen - annualisert

  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Renteforvaltningens avkastning (prosent)Siden 01.01.19984,69Siste 15 år4,05Siste 10 år4,05Siste 5 år3,18Siste 12 måneder17,56
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19984,55Siste 15 år3,95Siste 10 år3,87Siste 5 år3,10Siste 12 måneder17,45
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,14Siste 15 år0,10Siste 10 år0,17Siste 5 år0,08Siste 12 måneder10,11
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,28Siste 15 år3,28Siste 10 år2,74Siste 5 år2,83Siste 12 måneder13,40
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,16Siste 15 år3,12Siste 10 år2,90Siste 5 år2,99Siste 12 måneder13,53
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,12Siste 15 år0,17Siste 10 år-0,16Siste 5 år-0,16Siste 12 måneder1-0,13
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980,84Siste 15 år0,84Siste 10 år1,28Siste 5 år0,77Siste 12 måneder11,54
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980,83Siste 15 år0,85Siste 10 år1,15Siste 5 år0,71Siste 12 måneder11,46
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,01Siste 15 år-0,01Siste 10 år0,13Siste 5 år0,07Siste 12 måneder10,08
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,99Siste 15 år1,18Siste 10 år0,46Siste 5 år0,37Siste 12 måneder10,25
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningenSiden 01.01.19980,14Siste 15 år0,08Siste 10 år0,36Siste 5 år0,20Siste 12 måneder10,39
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Renteforvaltningen - 5-års perioder

  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2019
Renteforvaltningens avkastning (prosent)1998-20026.262003-20074.002008-20125.872013-20172.962018-20194.00
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)1998-20026.092003-20073.972008-20125.442013-20172.982018-20193.95
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)1998-20020.172003-20070.032008-20120.432013-2017-0.022018-20190.05
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent)1998-20023.062003-20073.042008-20124.272013-20172.672018-20192.93
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)1998-20023.052003-20073.102008-20123.622013-20172.922018-20193.04
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020.012003-2007-0.052008-20120.642013-2017-0.242018-2019-0.11
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent)1998-20020.672003-20070.362008-20121.272013-20171.032018-20190.69
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)1998-20020.622003-20070.342008-20121.382013-20170.952018-20190.65
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020.052003-20070.022008-2012-0.112013-20170.082018-20190.04
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng)1998-20020.312003-20070.372008-20121.962013-20170.472018-20190.35
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningen1998-20020.522003-20070.082008-20120.222013-2017-0.062018-20190.12
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Aksjeinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall *

  Siden 01.01.1999 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19996.21Siste 15 år7.87Siste 10 år9.84Siste 5 år8.99Siste 12 måneder126.02
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19995.78Siste 15 år7.57Siste 10 år9.63Siste 5 år8.75Siste 12 måneder125.65
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.43Siste 15 år0.30Siste 10 år0.21Siste 5 år0.24Siste 12 måneder10.37
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.199914.08Siste 15 år13.64Siste 10 år11.53Siste 5 år10.94Siste 12 måneder111.38
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.199913.76Siste 15 år13.28Siste 10 år11.33Siste 5 år10.77Siste 12 måneder111.17
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.32Siste 15 år0.36Siste 10 år0.21Siste 5 år0.17Siste 12 måneder10.21
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19990.38Siste 15 år0.53Siste 10 år0.83Siste 5 år0.75Siste 12 måneder11.92
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19990.35Siste 15 år0.52Siste 10 år0.83Siste 5 år0.74Siste 12 måneder11.92
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.02Siste 15 år0.01Siste 10 år0.00Siste 5 år0.01Siste 12 måneder1-0.01
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.75Siste 15 år0.70Siste 10 år0.43Siste 5 år0.41Siste 12 måneder10.35
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringeneSiden 01.01.19990.61Siste 15 år0.48Siste 10 år0.51Siste 5 år0.59Siste 12 måneder10.90
Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Aksjeinvesteringene - 5-års perioder*

  1999-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2019
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent)1999-2002-4.852003-200716.282008-2012-0.592013-201712.942018-20196.80
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-2002-5.632003-200715.372008-2012-0.592013-201712.522018-20197.05
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)1999-20020.782003-20070.902008-20120.012013-20170.422018-2019-0.25
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent)1999-200216.882003-20079.242008-201219.112013-20179.262018-201912.45
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-200216.552003-20079.002008-201218.602013-20179.062018-201912.30
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020.332003-20070.242008-20120.512013-20170.202018-20190.15
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent)1999-2002-0.442003-20071.382008-20120.052013-20171.342018-20190.43
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-2002-0.502003-20071.322008-20120.042013-20171.332018-20190.46
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020.062003-20070.052008-20120.002013-20170.012018-2019-0.02
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng)1999-20021.002003-20070.762008-20120.842013-20170.452018-20190.39
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringene1999-20020.872003-20071.072008-20120.132013-20170.862018-2019-0.56
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Renteinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*

  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Renteinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19984.69Siste 15 år4.05Siste 10 år4.05Siste 5 år3.18Siste 12 måneder17.56
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19984.54Siste 15 år3.94Siste 10 år3.86Siste 5 år3.07Siste 12 måneder17.35
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.15Siste 15 år0.10Siste 10 år0.19Siste 5 år0.11Siste 12 måneder10.21
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19983.28Siste 15 år3.28Siste 10 år2.74Siste 5 år2.83Siste 12 måneder13.40
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19983.17Siste 15 år3.12Siste 10 år2.91Siste 5 år3.01Siste 12 måneder13.58
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.11Siste 15 år0.16Siste 10 år-0.17Siste 5 år-0.18Siste 12 måneder1-0.18
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19980.84Siste 15 år0.84Siste 10 år1.28Siste 5 år0.77Siste 12 måneder11.54
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19980.82Siste 15 år0.85Siste 10 år1.14Siste 5 år0.69Siste 12 måneder11.41
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.02Siste 15 år-0.01Siste 10 år0.13Siste 5 år0.08Siste 12 måneder10.13
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.99Siste 15 år1.18Siste 10 år0.46Siste 5 år0.39Siste 12 måneder10.31
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringeneSiden 01.01.19980.15Siste 15 år0.09Siste 10 år0.38Siste 5 år0.26Siste 12 måneder10.61
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Renteinvesteringene - 5-års perioder*

  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2019
Renteinvesteringenes avkastning (prosent)1998-20026.262003-20074.002008-20125.872013-20172.962018-20194.00
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20026.092003-20073.972008-20125.442013-20172.972018-20193.90
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)1998-20020.172003-20070.032008-20120.432013-2017-0.022018-20190.10
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent)1998-20023.062003-20073.042008-20124.272013-20172.672018-20192.93
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20023.052003-20073.102008-20123.622013-20172.922018-20193.07
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020.012003-2007-0.052008-20120.642013-2017-0.242018-2019-0.14
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent)1998-20020.672003-20070.362008-20121.272013-20171.032018-20190.69
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20020.622003-20070.342008-20121.382013-20170.952018-20190.62
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020.052003-20070.022008-2012-0.112013-20170.082018-20190.06
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng)1998-20020.312003-20070.372008-20121.962013-20170.472018-20190.38
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringene1998-20020.522003-20070.082008-20120.222013-2017-0.052018-20190.24
Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer, finansiering og andre avkastningsserier

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  2019 2018 2017 2016 2015
Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer20196,8420187,5320177,5220161,70201510,79
Indeks som gjenspeiler finansieringen av eiendomsinvesteringene201913,022018-2,0620176,77
Obligasjonsdel av referanseindeksen20194,1620180,57
Avkastningsforskjell obligasjonsdel av referanseindeksen2019-2,46201810,22
Avkastningsforskjell indeks som gjenspeiler finansieringen2019-6,1820189,5920170,75
Andre avkastningsserier
FTSE Global All Cap index Real Estate1201925,212018-5,49201712,0420167,1120154,74
Obligasjonsdel av referanseindeksen20197,3520180,5620172,8820164,1620150,57
Aksjedel av referanseindeksen201925,652018-8,80201718,6820168,5820153,00
Fondets referanseindeks (aksjer og obligasjoner)2201919,722018-5,82201712,9620166,9720152,07
ICB Supersector Real Estate. Ikke justert for belåning, geografi eller andre forhold.
Faktisk referanseindeks for fondet. Aksjeandelen har variert i perioden.

Eiendomsavkastning målt mot MSCI Global

Målt i lokal valuta. Prosent

  2018 2017 2016 2015 2014
Avkastning unoterte eiendomsinvesteringer 20187,920178,420165,6201510,6201411,4
MSCI Global120187,820178,320167,7201510,9201410,1
MSCI Global. Porteføljevekter120187,420178,620166,9201511,6201411,4
Avkastningsforskjell mot MSCI Global20180,120170,12016-2,12015-0,320141,2
Avkastningsforskjell mot MSCI Global. Porteføljevekter20180,52017-0,22016-1,32015-1,02014-0,0
1 Justert for transaksjonskostnader

Avkastningen er målt i internasjonal valuta

Fondet investerer i internasjonale verdipapirer i utenlandsk valuta. Fondets avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i fondets referanseindekser for aksjer og obligasjoner. Denne sammensetningen betegnes som fondets valutakurv og besto av 36 valutaer ved utgangen av 2019. Om ikke annet er oppgitt i teksten, er resultatmålingen gjort i fondets valutakurv.

Relativ og risikojustert avkastning

Når vi bryter ned fondets relative avkastning og risikojusterte avkastning, skiller vi mellom aksjeinvesteringer og aksjeforvaltning. Aksjeinvesteringer er den totale beholdingen av børsnoterte aksjer som måles mot den strategiske referanseindeksen for aksjer fra Finansdepartementet. Aksjeforvaltning er beholdningen av børsnoterte aksjer, eksklusive børsnotert eiendom som er forvaltet sammen med unotert eiendom i den overordnede eiendomsforvaltningen, som måles mot en referanseindeks justert for børsnoterte og unoterte eiendomsinvesteringer. Det samme gjelder for renter.

Metodegrunnlag for avkastningsberegninger

Metodikken bak avkastningsmålingene for fondene som Norges Bank Investment Management forvalter følger den internasjonale standarden Global Investment Performance Standards (GIPS®). Dette er GIPS-rapporter og GIPS compliance manual med formelverk for avkastningsberegninger.

Sist oppdatert: 02.01.2020

Relaterte sider