Til hovedinnhold

Avkastning

Målet med forvaltningen av fondet er å oppnå en høyest mulig avkastning over tid ved å ta moderat risiko.

Fondet mottok sin første kapitaltilførsel fra den norske stat i mai 1996. Ved utgangen av 2023 var den samlede tilførselen siden oppstart på 4 698 milliarder kroner, mens fondets samlede avkastning var på 8 592 milliarder kroner. 

Fra etableringen av Norges Bank Investment Management 1. januar 1998 og frem til utgangen av 2023 har fondet hatt en årlig avkastning på 6,09 prosent. Etter forvaltningskostnader og inflasjon har realavkastningen vært på 3,83 prosent. I 2023 var fondets samlede avkastning 0,18 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen fondet måles mot. Fondets relative avkastning har siden 1998 vært 0,28 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen.

Årlig avkastning og akkumulert annualisert avkastning

Oppgitt i prosent per 31. desember 2023

Historisk avkastning per investeringsområde

Oppgitt i prosent per 31. desember 2023

Avkastningstall

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  2023 2022 2021 2020 2019
Aksjedelen av fondets referanseindeks202320,82022-15,3202120,0202011,7201925,7
Fondets aksjeinvesteringer202321,32022-15,4202120,8202012,1201926,0
Obligasjonsdelen av fondets referanseindeks20235,62022-14,02021-1,920206,820197,3
Fondets renteinvesteringer20236,12022-12,12021-1,920207,520197,6
Fondets unoterte eiendomsinvesteringer2023-12,420220,1202113,62020-0,120196,8
Fondets investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi20238,020225,120214,2
Fondets samlede avkastning
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)2023-0,220220,920210,720200,320190,2
Forvaltningskostnader20230,020220,020210,020200,120190,0
Fondets avkastning etter forvaltningskostnader202316,12022-14,2202114,5202010,8201919,9
1 Eksklusive verdipapirer klassifisert som norske og verdipapirer utstedt i norske kroner, i henhold til Finansdepartementets indekser for aksjer og obligasjoner.

Historiske nøkkeltall

Annualiserte tall

  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder2
Fondets avkastning (prosent)Siden 01.01.19986,09Siste 15 år8,46Siste 10 år6,71Siste 5 år8,72Siste 12 måneder216,14
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,28Siste 15 år0,53Siste 10 år0,22Siste 5 år0,42Siste 12 måneder2-0,18
Årlig prisvekst (prosent) Siden 01.01.19982,10Siste 15 år2,29Siste 10 år2,43Siste 5 år3,52Siste 12 måneder23,20
Årlige forvaltningskostnader (prosent)Siden 01.01.19980,08Siste 15 år0,06Siste 10 år0,05Siste 5 år0,05Siste 12 måneder20,05
Fondets netto realavkastning (prosent)Siden 01.01.19983,83Siste 15 år5,96Siste 10 år4,13Siste 5 år4,97Siste 12 måneder212,49
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2
Fondets faktiske standardavvik (prosent)Siden 01.01.19988,46Siste 15 år9,42Siste 10 år9,62Siste 5 år12,05Siste 12 måneder210,68
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,21Siste 15 år0,08Siste 10 år-0,07Siste 5 år-0,12Siste 12 måneder2-0,22
Fondets Sharpe ratio (prosent)3Siden 01.01.19980,52Siste 15 år0,83Siste 10 år0,60Siste 5 år0,61Siste 12 måneder21,00
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,02Siste 15 år0,05Siste 10 år0,03Siste 5 år0,04Siste 12 måneder20,00
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,64Siste 15 år0,53Siste 10 år0,41Siste 5 år0,46Siste 12 måneder20,44
Fondets informasjonsrate (IR)1,4Siden 01.01.19980,44Siste 15 år0,95Siste 10 år0,51Siste 5 år0,83Siste 12 måneder2-0,42
1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.    
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Aksjeforvaltningen - annualisert

  Siden 01.01.1999 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent)Siden 01.01.19996,64Siste 15 år11,07Siste 10 år8,85Siste 5 år12,12Siste 12 måneder121,35
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19996,16Siste 15 år10,63Siste 10 år8,53Siste 5 år11,48Siste 12 måneder120,98
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,48Siste 15 år0,44Siste 10 år0,32Siste 5 år0,64Siste 12 måneder10,38
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199914,56Siste 15 år13,94Siste 10 år13,37Siste 5 år16,06Siste 12 måneder112,99
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199914,29Siste 15 år13,77Siste 10 år13,25Siste 5 år15,97Siste 12 måneder113,00
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,27Siste 15 år0,17Siste 10 år0,12Siste 5 år0,09Siste 12 måneder1-0,01
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990,40Siste 15 år0,77Siste 10 år0,62Siste 5 år0,68Siste 12 måneder11,19
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990,37Siste 15 år0,75Siste 10 år0,60Siste 5 år0,65Siste 12 måneder11,16
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,03Siste 15 år0,02Siste 10 år0,02Siste 5 år0,03Siste 12 måneder10,03
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,70Siste 15 år0,40Siste 10 år0,40Siste 5 år0,32Siste 12 måneder10,22
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeforvaltningenSiden 01.01.19990,70Siste 15 år1,04Siste 10 år0,78Siste 5 år1,85Siste 12 måneder11,45
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Renteforvaltningen - annualisert

  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Renteforvaltningens avkastning (prosent)Siden 01.01.19983,89Siste 15 år3,37Siste 10 år2,08Siste 5 år1,12Siste 12 måneder16,13
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,65Siste 15 år2,58Siste 10 år1,79Siste 5 år0,48Siste 12 måneder15,62
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,24Siste 15 år0,79Siste 10 år0,29Siste 5 år0,64Siste 12 måneder10,51
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,76Siste 15 år3,94Siste 10 år4,14Siste 5 år5,31Siste 12 måneder16,53
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,76Siste 15 år4,00Siste 10 år4,40Siste 5 år5,61Siste 12 måneder16,85
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,00Siste 15 år-0,07Siste 10 år-0,26Siste 5 år-0,31Siste 12 måneder10,36
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980,54Siste 15 år0,66Siste 10 år0,24Siste 5 år-0,10Siste 12 måneder10,20
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980,48Siste 15 år0,46Siste 10 år0,16Siste 5 år-0,20Siste 12 måneder10,13
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,06Siste 15 år0,20Siste 10 år0,08Siste 5 år0,10Siste 12 måneder10,08
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,93Siste 15 år0,88Siste 10 år0,44Siste 5 år0,43Siste 12 måneder10,36
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningenSiden 01.01.19980,25Siste 15 år0,87Siste 10 år0,61Siste 5 år1,44Siste 12 måneder11,27
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Aksjeinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*

  Siden 01.01.1999 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19996,59Siste 15 år10,98Siste 10 år8,72Siste 5 år11,86Siste 12 måneder121,25
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19996,16Siste 15 år10,63Siste 10 år8,53Siste 5 år11,49Siste 12 måneder120,75
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,42Siste 15 år0,35Siste 10 år0,19Siste 5 år0,37Siste 12 måneder10,50
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.199914,57Siste 15 år13,95Siste 10 år13,40Siste 5 år16,12Siste 12 måneder113,14
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.199914,29Siste 15 år13,78Siste 10 år13,26Siste 5 år15,99Siste 12 måneder112,99
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,28Siste 15 år0,18Siste 10 år0,14Siste 5 år0,13Siste 12 måneder10,15
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19990,39Siste 15 år0,76Siste 10 år0,61Siste 5 år0,67Siste 12 måneder11,17
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19990,37Siste 15 år0,75Siste 10 år0,60Siste 5 år0,65Siste 12 måneder11,15
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,02Siste 15 år0,01Siste 10 år0,01Siste 5 år0,02Siste 12 måneder10,02
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,71Siste 15 år0,43Siste 10 år0,43Siste 5 år0,40Siste 12 måneder10,36
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringeneSiden 01.01.19990,63Siste 15 år0,80Siste 10 år0,45Siste 5 år0,89Siste 12 måneder11,21
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Renteinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*

  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Renteinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19983,89Siste 15 år3,37Siste 10 år2,08Siste 5 år1,12Siste 12 måneder16,13
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19983,64Siste 15 år2,56Siste 10 år1,77Siste 5 år0,44Siste 12 måneder15,65
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,25Siste 15 år0,81Siste 10 år0,31Siste 5 år0,68Siste 12 måneder10,48
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19983,76Siste 15 år3,94Siste 10 år4,14Siste 5 år5,31Siste 12 måneder16,53
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19983,77Siste 15 år4,01Siste 10 år4,41Siste 5 år5,62Siste 12 måneder16,88
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.1998-0,01Siste 15 år-0,07Siste 10 år-0,27Siste 5 år-0,32Siste 12 måneder1-0,35
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19980,54Siste 15 år0,66Siste 10 år0,24Siste 5 år-0,10Siste 12 måneder10,20
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19980,47Siste 15 år0,45Siste 10 år0,15Siste 5 år-0,21Siste 12 måneder10,13
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,07Siste 15 år0,21Siste 10 år0,08Siste 5 år0,11Siste 12 måneder10,07
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,93Siste 15 år0,89Siste 10 år0,47Siste 5 år0,49Siste 12 måneder10,39
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringeneSiden 01.01.19980,26Siste 15 år0,88Siste 10 år0,62Siste 5 år1,36Siste 12 måneder11,10
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer, finansiering og andre avkastningsserier

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  2023 2022 2021
Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer2023-12,3720220,07202113,64
Indeks som gjenspeiler finansieringen av eiendomsinvesteringene20239,722022-14,5420217,33
Avkastningsforskjell indeks som gjenspeiler finansieringen2023-22,08202214,6120216,31
Andre avkastningsserier
FTSE Global All Cap index Real Estate120238,482022-21,59202115,24
Obligasjonsdel av referanseindeksen20235,652022-13,962021-1,91
Aksjedel av referanseindeksen202320,752022-15,32202119,98
Fondets referanseindeks (aksjer og obligasjoner)202316,322022-14,98202113,76
ICB Industry Real Estate

Eiendomsavkastning målt mot MSCI Global

Målt i lokal valuta. Prosent. Oppdateres i april når MSCI Global Index utgis.

  2022 2021 2020 2019 2018
Avkastning unoterte eiendomsinvesteringer 2022-0,4202113,420200,820196,920187,9
MSCI Global120224,0202113,320202,620197,020187,8
MSCI Global. Porteføljevekter120221,7202114,220202,120196,220187,4
Avkastningsforskjell mot MSCI Global2022-4,520210,22020-1,820190,020180,1
Avkastningsforskjell mot MSCI Global. Porteføljevekter2022-2,12021-0,82020-1,320190,820180,5
1 Justert for transaksjonskostnader

Årlig relativ avkastning og akkumulert annualisert relativ avkastning på fondet

Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016. I prosentpoeng per 31. desember 2023.

Per forvaltningsområde

Relativ avkastning per forvaltningsområde. Oppgitt i prosentpoeng per 31. desember 2023

1 Inkluderer eiendomsforvaltningen fra og med 2017. Fondets relative avkastning før 2017 er beregnet på aksje- og renteforvaltningen.
2 Målt mot faktisk finansiering fra og med 2017. Aksje- og renteforvaltningens relative avkastning før 2017 er målt mot Finansdepartementets delindekser for akjer og renter. 
3 Fondets og renteforvaltningens relative avkastning for 2021 har blitt korrigert med 0,01 prosentpoeng grunnet en oppdatering av avkastningen til referanseindeksen

ÅrFondet1Aksje-
forvaltningen2
Rente-
forvaltningen2
Eiendoms-
forvaltningen2
Infrastruktur-forvaltningen
2023-0,180,380,51-10,51-5,67
20220,870,521,680,2225,09
202130,750,78-0,047,368,04
20200,270,980,76-13,81-
20190,230,510,11-3,89-
2018-0,30-0,69-0,015,49-
20170,700,790,390,70-
20160,150,150,16--
20150,450,83-0,24--
2014-0,77-0,82-0,70--
20130,991,280,25--
20120,210,52-0,29--
2011-0,13-0,480,52--
20101,060,731,53--
20094,131,867,36--
2008-3,37-1,15-6,60--
2007-0,241,15-1,29--
20060,14-0,090,25--
20051,062,160,36--
20040,540,790,37--
20030,550,510,48--
20020,300,070,49--
20010,150,060,08--
20000,270,490,07--
19991,233,490,01--
19980,18-0,21--

Fondets relative avkastning etter forvaltningskostnader

Annualiserte tall i prosentpoeng per 31. desember 2023.

  Since 01.01.1998 Last 5 years Siste 12 måneder
Fondets relative avkastning 0,28 0,42 -0,18
Forvaltningskostnader1 0,08 0,05 0,05
Fondets relative avkastning etter forvaltningskostnader 0,20 0,38 -0,23
1 Forvaltningskostnadene ekskluderer kostnader knyttet til unotert eiendom frem til 2017. 

Historisk relativ avkastning

Annualiserte tall målt i fondets valutakurv. I prosentpoeng per 31. desember 2023

1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.

2 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet. 

  Siden 1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder
Relativ avkastning på fondet1Siden 19980,28Siste 15 år0,53Siste 10 år0,22Siste 5 år0,42Siste 12 måneder-0,18
Faktisk relativ volatilitet for fondet1Siden 19980,64Siste 15 år0,53Siste 10 år0,41Siste 5 år0,46Siste 12 måneder0,44
Informasjonsrate (IR)1,2 for fondetSiden 19980,44Siste 15 år0,95Siste 10 år0,51Siste 5 år0,83Siste 12 måneder-0,42

Avkastningen er målt i internasjonal valuta

Fondet investerer i internasjonale verdipapirer i utenlandsk valuta. Fondets avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i fondets referanseindekser for aksjer og obligasjoner. Denne sammensetningen betegnes som fondets valutakurv og besto av 35 valutaer ved utgangen av 2023. Om ikke annet er oppgitt i teksten, er resultatmålingen gjort i fondets valutakurv.

Relativ og risikojustert avkastning

Når vi bryter ned fondets relative avkastning og risikojusterte avkastning, skiller vi mellom aksjeinvesteringer og aksjeforvaltning. Aksjeinvesteringer er den totale beholdingen av børsnoterte aksjer som måles mot den strategiske referanseindeksen for aksjer fra Finansdepartementet. Aksjeforvaltning er beholdningen av børsnoterte aksjer, eksklusive børsnotert eiendom som er forvaltet sammen med unotert eiendom i den overordnede eiendomsforvaltningen, som måles mot en referanseindeks justert for børsnoterte og unoterte eiendomsinvesteringer. Det samme gjelder for renter.

Metodegrunnlag for avkastningsberegninger

Metodikken bak avkastningsmålingene for fondene som Norges Bank Investment Management forvalter følger den internasjonale standarden Global Investment Performance Standards (GIPS®). Dette er GIPS-rapporter og GIPS compliance manual med formelverk for avkastningsberegninger.

Sist oppdatert: 27.02.2024

Relaterte sider