Til hovedinnhold

Avkastning

Målet med forvaltningen av fondet er å oppnå en høyest mulig avkastning over tid ved å ta moderat risiko.

Fondet mottok sin første kapitaltilførsel fra den norske stat i mai 1996. Ved utgangen av 2022 var den samlede tilførselen siden oppstart på 3 994 milliarder kroner, mens fondets samlede avkastning var på 6 370 milliarder kroner. 

Fra etableringen av Norges Bank Investment Management 1. januar 1998 og frem til utgangen av 2022 har fondet hatt en årlig avkastning på 5,70 prosent. Etter forvaltningskostnader og inflasjon har realavkastningen vært på 3,50 prosent. I 2022 var fondets samlede avkastning 0,87 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen fondet måles mot. Fondets relative avkastning har siden 1998 vært 0,30 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen.

Årlig avkastning og akkumulert annualisert avkastning

Oppgitt i prosent per 31. desember 2022

Historisk avkastning per investeringsområde

Oppgitt i prosent per 31. desember 2022

Avkastningstall

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  2022 2021 2020 2019 2018
Aksjedelen av fondets referanseindeks2022-15,3202120,0202011,7201925,72018-8,8
Fondets aksjeinvesteringer2022-15,4202120,8202012,1201926,02018-9,5
Obligasjonsdelen av fondets referanseindeks2022-14,02021-1,920206,820197,420180,6
Fondets renteinvesteringer2022-12,12021-1,920207,520197,620180,6
Fondets unoterte eiendomsinvesteringer20220,1202113,62020-0,120196,820187,5
Fondets investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi20225,120214,2
Fondets samlede avkastning2022-14,1202114,5202010,92019 19,92018-6,1
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)20220,920210,720200,320190,22018-0,3
Forvaltningskostnader20220,020210,020200,0120190,020180,1
Fondets avkastning etter forvaltningskostnader2022-14,2202114,5202010,8201919,92018-6,2
1 Eksklusive verdipapirer klassifisert som norske og verdipapirer utstedt i norske kroner, i henhold til Finansdepartementets indekser for aksjer og obligasjoner.

Historiske nøkkeltall

Annualiserte tall

1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.    
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder2
Fondets avkastning (prosent)Siden 01.01.19985,70Siste 15 år5,50Siste 10 år6,70Siste 5 år4,19Siste 12 måneder2-14,11
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,30Siste 15 år0,22Siste 10 år0,33Siste 5 år0,37Siste 12 måneder20,87
Årlig prisvekst (prosent) Siden 01.01.19982,06Siste 15 år2,17Siste 10 år2,26Siste 5 år3,22Siste 12 måneder26,83
Årlige forvaltningskostnader (prosent)Siden 01.01.19980,08Siste 15 år0,07Siste 10 år0,05Siste 5 år0,05Siste 12 måneder20,04
Fondets netto realavkastning (prosent)Siden 01.01.19983,50Siste 15 år3,19Siste 10 år4,29Siste 5 år0,89Siste 12 måneder2-19,65
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2
Fondets faktiske standardavvik (prosent)Siden 01.01.19988,36Siste 15 år9,96Siste 10 år9,25Siste 5 år11,70Siste 12 måneder214,16
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,25Siste 15 år0,31Siste 10 år-0,01Siste 5 år-0,07Siste 12 måneder2-0,56
Fondets Sharpe ratio (prosent)3Siden 01.01.19980,50Siste 15 år0,53Siste 10 år0,68Siste 5 år0,31Siste 12 måneder2-1,10
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,02Siste 15 år0,01Siste 10 år0,03Siste 5 år0,03Siste 12 måneder20,02
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,65Siste 15 år0,76Siste 10 år0,41Siste 5 år0,44Siste 12 måneder20,73
Fondets informasjonsrate (IR)1,4Siden 01.01.19980,47Siste 15 år0,32Siste 10 år0,77Siste 5 år0,80Siste 12 måneder21,28

Aksjeforvaltningen - annualisert

1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1999 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent)Siden 01.01.19996,07Siste 15 år5,89Siste 10 år9,28Siste 5 år5,73Siste 12 måneder1-14,88
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19995,59Siste 15 år5,63Siste 10 år8,88Siste 5 år5,36Siste 12 måneder1-15,40
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,48Siste 15 år0,26Siste 10 år0,40Siste 5 år0,38Siste 12 måneder10,52
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199914,62Siste 15 år15,34Siste 10 år13,08Siste 5 år16,06Siste 12 måneder118,07
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199914,34Siste 15 år15,05Siste 10 år12,93Siste 5 år15,93Siste 12 måneder118,25
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,29Siste 15 år0,29Siste 10 år0,15Siste 5 år0,13Siste 12 måneder1-0,18
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990,37Siste 15 år0,41Siste 10 år0,69Siste 5 år0,36Siste 12 måneder1-0,88
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990,34Siste 15 år0,40Siste 10 år0,67Siste 5 år0,33Siste 12 måneder1-0,90
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,03Siste 15 år0,01Siste 10 år0,02Siste 5 år0,02Siste 12 måneder10,02
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,71Siste 15 år0,59Siste 10 år0,41Siste 5 år0,37Siste 12 måneder10,31
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeforvaltningenSiden 01.01.19990,70Siste 15 år0,50Siste 10 år0,94Siste 5 år1,01Siste 12 måneder11,82

Renteforvaltningen - annualisert

1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Renteforvaltningens avkastning (prosent)Siden 01.01.19983,80Siste 15 år2,93Siste 10 år1,48Siste 5 år0,03Siste 12 måneder1-12,11
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,57Siste 15 år2,61Siste 10 år1,22Siste 5 år-0,50Siste 12 måneder1-13,79
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,23Siste 15 år0,32Siste 10 år0,26Siste 5 år0,54Siste 12 måneder11,68
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,62Siste 15 år3,95Siste 10 år3,73Siste 5 år4,53Siste 12 måneder16,62
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,60Siste 15 år3,90Siste 10 år3,99Siste 5 år4,81Siste 12 måneder17,21
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,02Siste 15 år0,04Siste 10 år-0,26Siste 5 år-0,28Siste 12 måneder1-0,59
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980,57Siste 15 år0,60Siste 10 år0,23Siste 5 år-0,23Siste 12 måneder1-2,13
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980,51Siste 15 år0,53Siste 10 år0,15Siste 5 år-0,32Siste 12 måneder1-2,21
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,06Siste 15 år0,07Siste 10 år0,08Siste 5 år0,10Siste 12 måneder10,08
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,94Siste 15 år1,19Siste 10 år0,46Siste 5 år0,45Siste 12 måneder10,65
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningenSiden 01.01.19980,24Siste 15 år0,26Siste 10 år0,53Siste 5 år1,17Siste 12 måneder12,85

Aksjeinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*

* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1999 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19996,02Siste 15 år5,81Siste 10 år9,16Siste 5 år5,51Siste 12 måneder1-15,36
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19995,60Siste 15 år5,64Siste 10 år8,90Siste 5 år5,40Siste 12 måneder1-15,32
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,42Siste 15 år0,17Siste 10 år0,25Siste 5 år0,10Siste 12 måneder1-0,04
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.199914,63Siste 15 år15,35Siste 10 år13,09Siste 5 år16,08Siste 12 måneder118,11
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.199914,35Siste 15 år15,06Siste 10 år12,95Siste 5 år15,96Siste 12 måneder118,29
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,28Siste 15 år0,29Siste 10 år0,15Siste 5 år0,12Siste 12 måneder1-0,17
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19990,36Siste 15 år0,41Siste 10 år0,69Siste 5 år0,34Siste 12 måneder1-0,91
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19990,34Siste 15 år0,40Siste 10 år0,67Siste 5 år0,34Siste 12 måneder1-0,90
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,02Siste 15 år0,01Siste 10 år0,01Siste 5 år0,00Siste 12 måneder1-0,01
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,72Siste 15 år0,60Siste 10 år0,44Siste 5 år0,42Siste 12 måneder10,50
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringeneSiden 01.01.19990,62Siste 15 år0,34Siste 10 år0,58Siste 5 år0,28Siste 12 måneder1-0,16

Renteinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*

* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Renteinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19983,80Siste 15 år2,93Siste 10 år1,48Siste 5 år0,03Siste 12 måneder1-12,11
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19983,56Siste 15 år2,59Siste 10 år1,19Siste 5 år-0,55Siste 12 måneder1-13,96
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,24Siste 15 år0,34Siste 10 år0,29Siste 5 år0,59Siste 12 måneder11,85
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19983,62Siste 15 år3,95Siste 10 år3,73Siste 5 år4,53Siste 12 måneder16,62
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19983,61Siste 15 år3,91Siste 10 år4,00Siste 5 år4,82Siste 12 måneder17,22
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,02Siste 15 år0,04Siste 10 år-0,27Siste 5 år-0,29Siste 12 måneder1-0,60
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19980,57Siste 15 år0,60Siste 10 år0,23Siste 5 år-0,23Siste 12 måneder1-2,13
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19980,51Siste 15 år0,53Siste 10 år0,15Siste 5 år-0,33Siste 12 måneder1-2,23
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,06Siste 15 år0,08Siste 10 år0,08Siste 5 år0,11Siste 12 måneder10,11
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,95Siste 15 år1,19Siste 10 år0,49Siste 5 år0,50Siste 12 måneder10,68
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringeneSiden 01.01.19980,25Siste 15 år0,28Siste 10 år0,56Siste 5 år1,15Siste 12 måneder13,02

Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer, finansiering og andre avkastningsserier

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  2022 2021 2020
Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer20220,07202113,642020-0,08
Indeks som gjenspeiler finansieringen av eiendomsinvesteringene2022-14,5420217,3320208,74
Avkastningsforskjell indeks som gjenspeiler finansieringen202214,6120216,312020-8,82
Andre avkastningsserier
FTSE Global All Cap index Real Estate12022-21,59202115,242020-7,50
Obligasjonsdel av referanseindeksen2022-13,962021-1,9120206,77
Aksjedel av referanseindeksen2022-15,32202119,98202011,74
Fondets referanseindeks (aksjer og obligasjoner)2022-14,98202113,76202010,60
ICB Industry Real Estate

Eiendomsavkastning målt mot MSCI Global

Målt i lokal valuta. Prosent. Oppdateres i april når MSCI Global Index utgis.

  2021 2020 2019 2018 2017
Avkastning unoterte eiendomsinvesteringer 202113,420200,820196,920187,920178,4
MSCI Global1202113,320202,620197,020187,820178,3
MSCI Global. Porteføljevekter1202114,220202,120196,220187,420178,6
Avkastningsforskjell mot MSCI Global20210,22020-1,820190,020180,120170,1
Avkastningsforskjell mot MSCI Global. Porteføljevekter2021-0,82020-1,320190,820180,52017-0,2
1 Justert for transaksjonskostnader

Årlig relativ avkastning og akkumulert annualisert relativ avkastning på fondet. Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.

Per aktivaklasse

Relativ avkastning for fondets forvaltning. Oppgitt i prosentpoeng per 31. desember 2022

1 Inkluderer eiendomsforvaltningen fra og med 2017. Fondets relative avkastning før 2017 er beregnet på aksje- og renteforvaltningen.
2 Målt mot faktisk finansiering fra og med 2017. Aksje- og renteforvaltningens relative avkastning før 2017 er målt mot Finansdepartementets delindekser for akjer og renter. 

3 Fondets og renteforvaltningens relative avkastning for 2021 har blitt korrigert med 0,01 prosentpoeng grunnet en oppdatering av avkastningen til referanseindeksen

ÅrFondet1Aksje-
forvaltningen2
Rente-
forvaltningen2
Eiendoms-
forvaltningen2
Infrastruktur-forvaltningen
20220,870,521,680,2225,09
202130,750,78-0,047,368,04
20200,270,980,76-13,81-
20190,230,510,11-3,89-
2018-0,30-0,69-0,015,49-
20170,700,790,390,70-
20160,150,150,16--
20150,450,83-0,24--
2014-0,77-0,82-0,70--
20130,991,280,25--
20120,210,52-0,29--
2011-0,13-0,480,52--
20101,060,731,53--
20094,131,867,36--
2008-3,37-1,15-6,60--
2007-0,241,15-1,29--
20060,14-0,090,25--
20051,062,160,36--
20040,540,790,37--
20030,550,510,48--
20020,300,070,49--
20010,150,060,08--
20000,270,490,07--
19991,233,490,01--
19980,18-0,21--

Historisk relativ avkastning

Annualiserte tall målt i fondets valutakurv. I prosentpoeng per 31. desember 2022

1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.

2 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet. 

  Siden 1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder
Relativ avkastning på fondet1Siden 19980,30Siste 15 år0,22Siste 10 år0,33Siste 5 år0,37Siste 12 måneder0,87
Faktisk relativ volatilitet for fondet1Siden 19980,65Siste 15 år0,76Siste 10 år0,41Siste 5 år0,44Siste 12 måneder0,73
Informasjonsrate (IR)1,2 for fondetSiden 19980,47Siste 15 år0,32Siste 10 år0,77Siste 5 år0,80Siste 12 måneder1,28

Avkastningen er målt i internasjonal valuta

Fondet investerer i internasjonale verdipapirer i utenlandsk valuta. Fondets avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i fondets referanseindekser for aksjer og obligasjoner. Denne sammensetningen betegnes som fondets valutakurv og besto av 35 valutaer ved utgangen av 2022. Om ikke annet er oppgitt i teksten, er resultatmålingen gjort i fondets valutakurv.

Relativ og risikojustert avkastning

Når vi bryter ned fondets relative avkastning og risikojusterte avkastning, skiller vi mellom aksjeinvesteringer og aksjeforvaltning. Aksjeinvesteringer er den totale beholdingen av børsnoterte aksjer som måles mot den strategiske referanseindeksen for aksjer fra Finansdepartementet. Aksjeforvaltning er beholdningen av børsnoterte aksjer, eksklusive børsnotert eiendom som er forvaltet sammen med unotert eiendom i den overordnede eiendomsforvaltningen, som måles mot en referanseindeks justert for børsnoterte og unoterte eiendomsinvesteringer. Det samme gjelder for renter.

Metodegrunnlag for avkastningsberegninger

Metodikken bak avkastningsmålingene for fondene som Norges Bank Investment Management forvalter følger den internasjonale standarden Global Investment Performance Standards (GIPS®). Dette er GIPS-rapporter og GIPS compliance manual med formelverk for avkastningsberegninger.

Sist oppdatert: 03.03.2022

Relaterte sider