Avkastning

Målet med forvaltningen av fondet er å oppnå en høyest mulig avkastning over tid ved å ta moderat risiko.

Fondet mottok sin første kapitaltilførsel fra den norske stat i mai 1996. Ved utgangen av 2021 var den samlede tilførselen siden oppstart på 2 909 milliarder kroner, mens fondets samlede avkastning var på 8 007 milliarder kroner. 

Fra etableringen av Norges Bank Investment Management 1. januar 1998 og frem til utgangen 2021 har fondet hatt en årlig avkastning på 6,62 prosent. Etter forvaltningskostnader og inflasjon har avkastningen vært på 4,6 prosent.

Årlig avkastning og akkumulert annualisert avkastning

Oppgitt i prosent per 31. desember 2021

Historisk avkastning per investeringsområde

Oppgitt i prosent per 31. desember 2021

Avkastningstall

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  2021 2020 2019 2018 2017
Aksjedelen av fondets referanseindeks202120,0202011,7201925,72018-8,0201718,7
Fondets aksjeinvesteringer202120,8202012,1201926,02018-9,5201719,4
Obligasjonsdelen av fondets referanseindeks2021-1,920206,820197,420180,620172,9
Fondets renteinvesteringer2021-1,920207,520197,620180,620173,3
Fondets unoterte eiendomsinvesteringer202113,62020-0,120196,820187,520177,5
Fondets investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi20214,2
Fondets samlede avkastning202114,5202010,9201920,02018-6,1201713,7
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)20210,720200,320190,22018-0,320170,7
Forvaltningskostnader20210,0420200,120190,120180,120170,1
Fondets avkastning etter forvaltningskostnader202114,5202010,8201919,92018-6,2201713,6
1 Eksklusive verdipapirer klassifisert som norske og verdipapirer utstedt i norske kroner, i henhold til Finansdepartementets indekser for aksjer og obligasjoner.

Historiske nøkkeltall

Annualiserte tall

1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.    
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder2
Fondets avkastning (prosent)Siden 01.01.19986,62Siste 15 år6,87Siste 10 år9,70Siste 5 år10,19Siste 12 måneder214,51
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,27Siste 15 år0,14Siste 10 år0,25Siste 5 år0,30Siste 12 måneder20,74
Årlig prisvekst (prosent) Siden 01.01.19981,86Siste 15 år1,93Siste 10 år1,77Siste 5 år2,23Siste 12 måneder25,20
Årlige forvaltningskostnader (prosent)Siden 01.01.19980,08Siste 15 år0,07Siste 10 år0,05Siste 5 år0,05Siste 12 måneder20,04
Fondets netto realavkastning (prosent)Siden 01.01.19984,60Siste 15 år4,78Siste 10 år7,74Siste 5 år7,74Siste 12 måneder28,81
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2
Fondets faktiske standardavvik (prosent)Siden 01.01.19987,98Siste 15 år9,24Siste 10 år8,17Siste 5 år9,64Siste 12 måneder25,79
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,32Siste 15 år0,41Siste 10 år0,10Siste 5 år0,10Siste 12 måneder2-0,15
Fondets Sharpe ratio (prosent)3Siden 01.01.19980,63Siste 15 år0,68Siste 10 år1,11Siste 5 år0,95Siste 12 måneder22,38
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,01Siste 15 år-0,01Siste 10 år0,02Siste 5 år0,02Siste 12 måneder20,17
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,64Siste 15 år0,76Siste 10 år0,34Siste 5 år0,32Siste 12 måneder20,29
Fondets informasjonsrate (IR)1,4Siden 01.01.19980,43Siste 15 år0,22Siste 10 år0,70Siste 5 år0,91Siste 12 måneder22,25

5-års perioder

1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2021
Fondets avkastning (prosent)1998-20023,192003-20078,922008-20123,142013-20179,262018-20219,34
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)11998-20020,412003-20070,402008-20120,012013-20170,292018-20210,21
Årlig prisvekst (prosent) 1998-20021,462003-20072,302008-20122,012013-20171,302018-20212,32
Årlige forvaltningskostnader (prosent)1998-20020,082003-20070,102008-20120,102013-20170,062018-20210,05
Fondets netto realavkastning (prosent)1998-20021,622003-20076,372008-20121,012013-20177,812018-20216,82
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2
Fondets faktiske standardavvik (prosent)1998-20026,132003-20073,822008-201211,312013-20175,902018-202110,74
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)11998-20020,122003-20070,172008-20120,862013-20170,112018-20210,11
Fondets Sharpe ratio (prosent)31998-2002-0,122003-20071,512008-20120,302013-20171,502018-20210,79
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)11998-20020,072003-20070,032008-2012-0,012013-20170,022018-20210,01
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)11998-20020,432003-20070,422008-20121,202013-20170,382018-20210,33
Fondets informasjonsrate (IR)1,41998-20020,962003-20070,912008-20120,092013-20170,732018-20210,63

Aksjeforvaltningen - annualisert

1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1999 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent)Siden 01.01.19997,09Siste 15 år7,50Siste 10 år12,91Siste 5 år13,15Siste 12 måneder120,60
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19996,61Siste 15 år7,21Siste 10 år12,52Siste 5 år12,74Siste 12 måneder119,82
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,48Siste 15 år0,30Siste 10 år0,39Siste 5 år0,41Siste 12 måneder10,78
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199914,44Siste 15 år14,77Siste 10 år12,13Siste 5 år13,76Siste 12 måneder18,07
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199914,12Siste 15 år14,43Siste 10 år11,94Siste 5 år13,57Siste 12 måneder18,14
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,31Siste 15 år0,34Siste 10 år0,20Siste 5 år0,20Siste 12 måneder1-0,07
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990,44Siste 15 år0,51Siste 10 år1,02Siste 5 år0,90Siste 12 måneder12,37
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990,41Siste 15 år0,50Siste 10 år1,01Siste 5 år0,88Siste 12 måneder12,27
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,03Siste 15 år0,01Siste 10 år0,01Siste 5 år0,02Siste 12 måneder10,10
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,72Siste 15 år0,62Siste 10 år0,41Siste 5 år0,37Siste 12 måneder10,17
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeforvaltningenSiden 01.01.19990,68Siste 15 år0,53Siste 10 år0,91Siste 5 år1,09Siste 12 måneder13,79

Aksjeforvaltningen - 5-års perioder

  1999-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2021
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent)1999-2002-4,852003-200716,282008-2012-0,592013-201712,952018-202111,62
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-5,632003-200715,372008-2012-0,592013-201712,522018-202111,30
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)1999-20020,782003-20070,902008-20120,012013-20170,422018-20210,32
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent)1999-200216,882003-20079,242008-201219,112013-20179,262018-202115,33
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-200216,552003-20079,002008-201218,602013-20179,062018-202115,11
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020,332003-20070,242008-20120,512013-20170,202018-20210,22
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-0,442003-20071,382008-20120,052013-20171,352018-20210,73
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-0,502003-20071,322008-20120,042013-20171,332018-20210,71
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020,062003-20070,052008-20120,002013-20170,012018-20210,01
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng)1999-20021,002003-20070,762008-20120,842013-20170,452018-20210,39
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeforvaltningen1999-20020,872003-20071,072008-20120,132013-20170,882018-20210,84

Renteforvaltningen - annualisert

  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Renteforvaltningens avkastning (prosent)Siden 01.01.19984,52Siste 15 år4,02Siste 10 år3,47Siste 5 år3,32Siste 12 måneder1-1,94
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19984,36Siste 15 år3,92Siste 10 år3,43Siste 5 år3,09Siste 12 måneder1-1,88
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,16Siste 15 år0,10Siste 10 år0,04Siste 5 år0,23Siste 12 måneder1-0,05
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,32Siste 15 år3,43Siste 10 år2,91Siste 5 år3,07Siste 12 måneder12,96
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,22Siste 15 år3,27Siste 10 år3,05Siste 5 år3,13Siste 12 måneder13,14
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,10Siste 15 år0,16Siste 10 år-0,14Siste 5 år-0,06Siste 12 måneder1-0,18
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980,84Siste 15 år0,96Siste 10 år1,14Siste 5 år0,62Siste 12 måneder10,05
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980,82Siste 15 år0,97Siste 10 år1,07Siste 5 år0,51Siste 12 måneder1-0,05
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,02Siste 15 år-0,01Siste 10 år0,07Siste 5 år0,11Siste 12 måneder10,09
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,95Siste 15 år1,19Siste 10 år0,40Siste 5 år0,31Siste 12 måneder10,29
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningenSiden 01.01.19980,16Siste 15 år0,09Siste 10 år0,08Siste 5 år0,73Siste 12 måneder1-0,20

Renteforvaltningen - 5-års perioder

1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2021
Renteforvaltningens avkastning (prosent)1998-20026,262003-20074,002008-20125,872013-20172,962018-20213,32
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)1998-20026,092003-20073,972008-20125,442013-20172,982018-20213,13
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)1998-20020,172003-20070,032008-20120,432013-2017-0,022018-20210,19
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent)1998-20023,062003-20073,042008-20124,272013-20172,672018-20213,34
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)1998-20023,052003-20073,102008-20123,622013-20172,922018-20213,40
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020,012003-2007-0,052008-20120,642013-2017-0,242018-2021-0,06
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent)1998-20020,672003-20070,362008-20121,272013-20171,032018-20210,67
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)1998-20020,622003-20070,342008-20121,382013-20170,952018-20210,60
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020,052003-20070,022008-2012-0,112013-20170,082018-20210,07
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng)1998-20020,312003-20070,372008-20121,962013-20170,472018-20210,32
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningen1998-20020,522003-20070,082008-20120,222013-2017-0,062018-20210,57

Aksjeinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall *

* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1999 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19997,06Siste 15 år7,46Siste 10 år12,85Siste 5 år13,03Siste 12 måneder120,76
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19996,61Siste 15 år7,21Siste 10 år12,53Siste 5 år12,76Siste 12 måneder119,98
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,45Siste 15 år0,25Siste 10 år0,32Siste 5 år0,27Siste 12 måneder10,78
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.199914,44Siste 15 år14,77Siste 10 år12,14Siste 5 år13,77Siste 12 måneder18,12
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.199914,13Siste 15 år14,44Siste 10 år11,95Siste 5 år13,59Siste 12 måneder18,18
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,31Siste 15 år0,33Siste 10 år0,18Siste 5 år0,17Siste 12 måneder1-0,06
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19990,43Siste 15 år0,51Siste 10 år1,02Siste 5 år0,89Siste 12 måneder12,38
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19990,41Siste 15 år0,50Siste 10 år1,01Siste 5 år0,88Siste 12 måneder12,28
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,02Siste 15 år0,01Siste 10 år0,01Siste 5 år0,01Siste 12 måneder10,10
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,73Siste 15 år0,63Siste 10 år0,42Siste 5 år0,38Siste 12 måneder10,20
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringeneSiden 01.01.19990,64Siste 15 år0,46Siste 10 år0,74Siste 5 år0,69Siste 12 måneder13,29

Aksjeinvesteringene - 5-års perioder*

  1999-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2021
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent)1999-2002-4,852003-200716,282008-2012-0,592013-201712,942018-202111,48
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-2002-5,632003-200715,372008-2012-0,592013-201712,522018-202111,33
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)1999-20020,782003-20070,902008-20120,012013-20170,422018-20210,15
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent)1999-200216,882003-20079,242008-201219,112013-20179,262018-202115,34
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-200216,552003-20079,002008-201218,602013-20179,062018-202115,14
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020,332003-20070,242008-20120,512013-20170,202018-20210,20
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent)1999-2002-0,442003-20071,382008-20120,052013-20171,342018-20210,72
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-2002-0,502003-20071,322008-20120,042013-20171,332018-20210,72
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020,062003-20070,052008-20120,002013-20170,012018-20210,00
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng)1999-20021,002003-20070,762008-20120,842013-20170,452018-20210,40
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringene1999-20020,872003-20071,072008-20120,132013-20170,862018-20210,42

Renteinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*

* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Renteinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19984,52Siste 15 år4,02Siste 10 år3,47Siste 5 år3,32Siste 12 måneder1-1,94
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19984,36Siste 15 år3,91Siste 10 år3,42Siste 5 år3,07Siste 12 måneder1-1,91
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,16Siste 15 år0,11Siste 10 år0,05Siste 5 år0,25Siste 12 måneder1-0,03
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19983,32Siste 15 år3,43Siste 10 år2,91Siste 5 år3,07Siste 12 måneder12,96
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19983,22Siste 15 år3,27Siste 10 år3,05Siste 5 år3,13Siste 12 måneder13,21
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,10Siste 15 år0,16Siste 10 år-0,14Siste 5 år-0,06Siste 12 måneder1-0,25
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19980,82Siste 15 år0,94Siste 10 år1,00Siste 5 år0,74Siste 12 måneder1-0,65
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19980,80Siste 15 år0,95Siste 10 år0,94Siste 5 år0,65Siste 12 måneder1-0,59
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,02Siste 15 år-0,01Siste 10 år0,06Siste 5 år0,09Siste 12 måneder1-0,06
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,95Siste 15 år1,19Siste 10 år0,42Siste 5 år0,37Siste 12 måneder10,38
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringeneSiden 01.01.19980,17Siste 15 år0,09Siste 10 år0,10Siste 5 år0,67Siste 12 måneder1-0,10

Renteinvesteringene - 5-års perioder*

* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2021
Renteinvesteringenes avkastning (prosent)1998-20026,262003-20074,002008-20125,872013-20172,962018-20213,32
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20026,092003-20073,972008-20125,442013-20172,972018-20213,12
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)1998-20020,172003-20070,032008-20120,432013-2017-0,022018-20210,21
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent)1998-20023,062003-20073,042008-20124,272013-20172,672018-20213,34
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20023,052003-20073,102008-20123,622013-20172,922018-20213,40
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020,012003-2007-0,052008-20120,642013-2017-0,242018-2021-0,05
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent)1998-20020,672003-20070,362008-20121,272013-20171,032018-20210,67
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20020,622003-20070,342008-20121,382013-20170,952018-20210,60
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020,052003-20070,022008-2012-0,112013-20170,082018-20210,07
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng)1998-20020,312003-20070,372008-20121,962013-20170,472018-20210,38
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringene1998-20020,522003-20070,082008-20120,222013-2017-0,052018-20210,52

Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer, finansiering og andre avkastningsserier

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  2021 2020 2019
Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer202113,642020-0,0820196,84
Indeks som gjenspeiler finansieringen av eiendomsinvesteringene20217,3320208,74201913,02
Avkastningsforskjell indeks som gjenspeiler finansieringen20216,312020-8,822019-6,18
Andre avkastningsserier
FTSE Global All Cap index Real Estate1202115,242020-7,50201925,21
Obligasjonsdel av referanseindeksen2021-1,9120206,7720197,35
Aksjedel av referanseindeksen202119,98202011,74201925,65
Fondets referanseindeks (aksjer og obligasjoner)202113,76202010,60201919,72
ICB Industry Real Estate

Eiendomsavkastning målt mot MSCI Global

Målt i lokal valuta. Prosent. Oppdateres i april når MSCI Global Index utgis.

  2020 2019 2018 2017 2016
Avkastning unoterte eiendomsinvesteringer 20200,8020196,920187,920178,420165,6
MSCI Global120202,5820197,020187,820178,320167,7
MSCI Global. Porteføljevekter120202,1020196,220187,420178,620166,9
Avkastningsforskjell mot MSCI Global2020-1,7820190,020180,120170,12016-2,1
Avkastningsforskjell mot MSCI Global. Porteføljevekter2020-1,3020190,820180,52017-0,22016-1,3
1 Justert for transaksjonskostnader

Avkastningen er målt i internasjonal valuta

Fondet investerer i internasjonale verdipapirer i utenlandsk valuta. Fondets avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i fondets referanseindekser for aksjer og obligasjoner. Denne sammensetningen betegnes som fondets valutakurv og besto av 36 valutaer ved utgangen av 2021. Om ikke annet er oppgitt i teksten, er resultatmålingen gjort i fondets valutakurv.

Relativ og risikojustert avkastning

Når vi bryter ned fondets relative avkastning og risikojusterte avkastning, skiller vi mellom aksjeinvesteringer og aksjeforvaltning. Aksjeinvesteringer er den totale beholdingen av børsnoterte aksjer som måles mot den strategiske referanseindeksen for aksjer fra Finansdepartementet. Aksjeforvaltning er beholdningen av børsnoterte aksjer, eksklusive børsnotert eiendom som er forvaltet sammen med unotert eiendom i den overordnede eiendomsforvaltningen, som måles mot en referanseindeks justert for børsnoterte og unoterte eiendomsinvesteringer. Det samme gjelder for renter.

Metodegrunnlag for avkastningsberegninger

Metodikken bak avkastningsmålingene for fondene som Norges Bank Investment Management forvalter følger den internasjonale standarden Global Investment Performance Standards (GIPS®). Dette er GIPS-rapporter og GIPS compliance manual med formelverk for avkastningsberegninger.

Sist oppdatert: 03.03.2022

Relaterte sider