Avkastning

Målet med forvaltningen av fondet er å oppnå en høyest mulig avkastning over tid ved å ta moderat risiko.

Fondet mottok sin første kapitaltilførsel fra den norske stat i mai 1996. Ved utgangen av første kvartal 2019 var den samlede tilførselen siden oppstart på 3 376 milliarder kroner, mens fondets samlede avkastning var på 4 404 milliarder kroner.

Fra etableringen av Norges Bank Investment Management 1. januar 1998 og frem til utgangen av første kvartal 2019 har fondet hatt en årlig avkastning på 5,8 prosent. Etter forvaltningskostnader og inflasjon har avkastningen vært på 3,9 prosent.

Årlig avkastning og akkumulert annualisert avkastning

Oppgitt i prosent per 31.03.2019

Årlig avkastning fordelt etter aktivaklasse

Oppgitt i prosent per 31.03.2019

Avkastningstall

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  31.03.2019 2018 2017 2016 2015 2014
1 Eksklusive verdipapirer klassifisert som norske og verdipapirer utstedt i norske kroner, i henhold til Finansdepartementets indekser for aksjer og obligasjoner.
FTSE Global All Cap indeks131.03.201912,652018-7,40201717,80201611,0220153,14201411,84
Aksjedelen av fondets referanseindeks31.03.201911,882018-8,80201718,6820168,5820153,0020148,73
Fondets aksjeinvesteringer31.03.201912,222018-9,49201719,4420168,7220153,8320147,90
Bloomberg Barclays Global Aggregate indeks131.03.2019 2,4720181,3220171,7820164,1220151,6820147,67
Obligasjonsdelen av fondets referanseindeks31.03.2019 2,8020180,5620172,8820164,1620150,5720147,59
Fondets renteinvesteringer31.03.2019 2,8720180,5620173,3120164,3220150,3320146,88
Fondets unoterte eiendomsinvesteringer31.03.2019 1,7220187,5320177,5220160,7820159,99201410,42
Fondets samlede avkastning31.03.2019 9,102018-6,12201713,6620166,9220152,7420147,58
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)31.03.2019 0,182018-0,3020170,7020160,1520150,452014-0,77
Forvaltningskostnader31.03.2019 0,0120180,0520170,0620160,0520150,0620140,06
Fondets avkastning etter forvaltningskostnader31.03.2019 9,082018-6,17201713,6020166,8720152,6820147,52

Historiske nøkkeltall

Annualiserte tall

  Siden 01.01.1998 SISTE 15 ÅR Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder 2
1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.    
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Fondets avkastning (prosent)Siden 01.01.19985,84SISTE 15 ÅR6,19Siste 10 år9,81Siste 5 år6,23Siste 12 måneder 24,01
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,25SISTE 15 ÅR0,17Siste 10 år0,65Siste 5 år0,07Siste 12 måneder 2-0,30
Årlig prisvekst (prosent) Siden 01.01.19981,77SISTE 15 ÅR1,87Siste 10 år1,72Siste 5 år1,34Siste 12 måneder 21,61
Årlige forvaltningskostnader (prosent)Siden 01.01.19980,08SISTE 15 ÅR0,08Siste 10 år0,07Siste 5 år0,06Siste 12 måneder 20,06
Fondets netto realavkastning (prosent)Siden 01.01.19983,91SISTE 15 ÅR4,16Siste 10 år7,88Siste 5 år4,76Siste 12 måneder 22,31
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2
Fondets faktiske standardavvik (prosent)Siden 01.01.19987,41SISTE 15 ÅR7,97Siste 10 år7,61Siste 5 år6,65Siste 12 måneder 29,41
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,37SISTE 15 ÅR0,46Siste 10 år0,26Siste 5 år0,08Siste 12 måneder 20,12
Fondets Sharpe ratio(prosent)Siden 01.01.19980,55SISTE 15 ÅR0,64Siste 10 år1,22Siste 5 år0,84Siste 12 måneder 20,25
Sharpe ratiodifferanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,01SISTE 15 ÅR-0,01Siste 10 år0,04Siste 5 år0,00Siste 12 måneder 2-0,03
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,68SISTE 15 ÅR0,76Siste 10 år0,55Siste 5 år0,35Siste 12 måneder 20,32
Fondets informasjonsrate (IR)1,4Siden 01.01.19980,40SISTE 15 ÅR0,26Siste 10 år1,11Siste 5 år0,19Siste 12 måneder 2-0,88

5-års perioder

  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017
1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.    
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Fondets avkastning (prosent)1998-20023,192003-20078,922008-20123,142013-20179,26
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)11998-20020,412003-20070,402008-20120,012013-20170,29
Årlig prisvekst (prosent) 1998-20021,462003-20072,302008-20122,012013-20171,30
Årlige forvaltningskostnader (prosent)1998-20020,082003-20070,102008-20120,102013-20170,06
Fondets netto realavkastning (prosent)1998-20021,622003-20076,372008-20121,012013-20177,81
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2  
Fondets faktiske standardavvik (prosent)1998-20026,132003-20073,822008-201211,312013-20175,90
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)11998-20020,122003-20070,172008-20120,862013-20170,11
Fondets Sharpe ratio3 (prosent)1998-2002-0,122003-20071,512008-20120,302013-20171,50
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)11998-20020,072003-20070,032008-2012-0,012013-20170,02
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)11998-20020,432003-20070,422008-20121,202013-20170,38
Fondets informasjonsrate (IR)1,41998-20020,962003-20070,912008-20120,092013-20170,73

Aksjeforvaltningen - annualisert

  Siden 01.01.1999 SISTE 15 ÅR Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent)Siden 01.01.19995,84SISTE 15 ÅR7,65Siste 10 år12,86Siste 5 år7,81Siste 12 måneder13,80
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19995,39SISTE 15 ÅR7,33Siste 10 år12,53Siste 5 år7,75Siste 12 måneder14,37
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,45SISTE 15 ÅR0,32Siste 10 år0,34Siste 5 år0,06Siste 12 måneder1-0,57
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1     
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199914,18SISTE 15 ÅR13,49Siste 10 år12,33Siste 5 år10,27Siste 12 måneder113,82
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199913,85SISTE 15 ÅR13,11Siste 10 år12,09Siste 5 år10,09Siste 12 måneder113,59
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,33SISTE 15 ÅR0,38Siste 10 år0,24Siste 5 år0,19Siste 12 måneder10,23
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990,35SISTE 15 ÅR0,53Siste 10 år1,02Siste 5 år0,72Siste 12 måneder10,19
Sharpe ratiofor referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990,32SISTE 15 ÅR0,51Siste 10 år1,01Siste 5 år0,73Siste 12 måneder10,23
Sharpe ratiodifferanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,03SISTE 15 ÅR0,01Siste 10 år0,01Siste 5 år-0,01Siste 12 måneder1-0,04
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,76SISTE 15 ÅR0,70Siste 10 år0,44Siste 5 år0,46Siste 12 måneder10,45
Informasjonsrate (IR) på aksjeforvaltningen3Siden 01.01.19990,62SISTE 15 ÅR0,50Siste 10 år0,75Siste 5 år0,17Siste 12 måneder1-1,16

Aksjeforvaltningen - 5-års perioder

  1999-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent)1999-2002-4,852003-200716,282008-2012-0,592013-201712,95
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-5,632003-200715,372008-2012-0,592013-201712,52
Aksjeforvaltningen relative avkastning (prosentpoeng)1999-20020,782003-20070,902008-20120,012013-20170,42
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent)1999-200216,882003-20079,242008-201219,112013-20179,26
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-200216,552003-20079,002008-201218,602013-20179,06
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltning mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020,332003-20070,242008-20120,512013-20170,20
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-0,442003-20071,382008-20120,052013-20171,35
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-0,502003-20071,322008-20120,042013-20171,33
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020,062003-20070,052008-20120,002013-20170,01
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltningen (prosentpoeng)1999-20021,002003-20070,762008-20120,842013-20170,45
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeforvaltningen1999-20020,872003-20071,072008-20120,132013-20170,88

Renteforvaltningen - annualisert

  Siden 01.01.1998 SISTE 15 ÅR Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er  risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Renteforvaltningen avkastning (prosent)Siden 01.01.19984,64SISTE 15 ÅR3,99Siste 10 år4,91Siste 5 år3,21Siste 12 måneder13.82
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19984,50SISTE 15 ÅR3,88Siste 10 år3,93Siste 5 år3,26Siste 12 måneder13,87
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,14SISTE 15 ÅR0,11Siste 10 år0,97Siste 5 år-0,05Siste 12 måneder1-0,05
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1     
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,27SISTE 15 ÅR3,26Siste 10 år2,96Siste 5 år2,59Siste 12 måneder12,44
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,15SISTE 15 ÅR3,09Siste 10 år2,86Siste 5 år2,76Siste 12 måneder12,49
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,13SISTE 15 ÅR0,17Siste 10 år0,11Siste 5 år-0,17Siste 12 måneder1-0,06
Sharpe ratiofor renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980,83SISTE 15 ÅR0,84Siste 10 år1,51Siste 5 år0,97Siste 12 måneder10,72
Sharpe ratiofor referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980,82SISTE 15 ÅR0,85Siste 10 år1,24Siste 5 år0,93Siste 12 måneder10,72
Sharpe ratiodifferanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,01SISTE 15 ÅR-0,01Siste 10 år0,27Siste 5 år0,04Siste 12 måneder10,00
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19981,00SISTE 15 ÅR1,18Siste 10 år1,01Siste 5 år0,40Siste 12 måneder10,46
Informasjonsrate (IR) på renteforvaltningen3Siden 01.01.19980,14SISTE 15 ÅR0,10Siste 10 år0,93Siste 5 år-0,13Siste 12 måneder1-0,10

Renteforvaltningen - 5-års perioder

  1998-2002  2003-2007  2008-2012  2013-2017 
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Renteforvaltningens avkastning (prosent)1998-2002 6,262003-2007 4,002008-2012 5,872013-2017 2,96
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)1998-2002 6,092003-2007 3,972008-2012 5,442013-2017 2,98
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)1998-2002 0,172003-2007 0,032008-2012 0,432013-2017 -0,02
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1    
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent)1998-2002 3,062003-2007 3,042008-2012 4,272013-2017 2,67
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)1998-2002 3,052003-2007 3,102008-2012 3,622013-2017 2,92
Standardavvik differanse. Renteforvaltning mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-2002 0,012003-2007 -0,052008-2012 0,642013-2017 -0,24
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent)1998-2002 0,672003-2007 0,362008-2012 1,272013-2017 1,03
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltning (prosent)1998-2002 0,622003-2007 0,342008-2012 1,382013-2017 0,95
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltning mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-2002 0,052003-2007 0,022008-2012 -0,112013-2017 0,08
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng)1998-2002 0,312003-2007 0,372008-2012 1,962013-2017 0,47
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningen1998-2002 0,522003-2007 0,082008-2012 0,222013-2017 -0,06

Aksjeinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall *

  Siden 01.01.1999 Siste 10 år Siste 5 år Siste 3 år Siste 12 måneder1
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19995,84Siste 10 år7,65Siste 5 år12,86Siste 3 år7,81Siste 12 måneder13,87
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19995,39Siste 10 år7,33Siste 5 år12,52Siste 3 år7,74Siste 12 måneder14,39
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,45Siste 10 år0,32Siste 5 år0,34Siste 3 år0,06Siste 12 måneder1-0,52
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1     
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.199914,18Siste 10 år13,49Siste 5 år12,33Siste 3 år10,27Siste 12 måneder113,83
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.199913,85Siste 10 år13,11Siste 5 år12,09Siste 3 år10,09Siste 12 måneder113,60
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks prosentpoeng)Siden 01.01.19990,33Siste 10 år0,37Siste 5 år0,23Siste 3 år0,18Siste 12 måneder10,23
Sharpe ratiofor aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19990,35Siste 10 år0,53Siste 5 år1,02Siste 3 år0,72Siste 12 måneder10,19
Sharpe ratiofor referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19990,32Siste 10 år0,51Siste 5 år1,01Siste 3 år0,72Siste 12 måneder10,23
Sharpe ratiodifferanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,03Siste 10 år0,01Siste 5 år0,01Siste 3 år-0,01Siste 12 måneder1-0,04
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,76Siste 10 år0,70Siste 5 år0,44Siste 3 år0,47Siste 12 måneder10,46
Informasjonsrate (IR) på aksjeinvesteringene3Siden 01.01.19990,62Siste 10 år0,50Siste 5 år0,75Siste 3 år0,16Siste 12 måneder1-1,05

Aksjeinvesteringene - 5-års perioder*

  1999-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent)1999-2002-4,852003-200716,282008-2012-0,592013-201712,94
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-2002-5,632003-200715,372008-2012-0,592013-201712,52
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)1999-20020,782003-20070,902008-20120,012013-20170,42
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent)1999-200216,882003-20079,242008-201219,112013-20179,26
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-200216,552003-20079,002008-201218,602013-20179,06
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020,332003-20070,242008-20120,512013-20170,20
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent)1999-2002-0,442003-20071,382008-20120,052013-20171,34
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-2002-0,502003-20071,322008-20120,042013-20171,33
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020,062003-20070,052008-20120,002013-20170,01
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng)1999-20021,002003-20070,762008-20120,842013-20170,45
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringene1999-20020,872003-20071,072008-20120,132013-20170,86

Renteinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*

  Siden 01.01.1998 SISTE 15 ÅR Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Renteinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19984,56SISTE 15 ÅR3,95Siste 10 år4,52Siste 5 år3,05Siste 12 måneder10,56
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19984,41SISTE 15 ÅR3,84Siste 10 år3,64Siste 5 år3,12Siste 12 måneder10,56
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,15SISTE 15 ÅR0,12Siste 10 år0,87Siste 5 år-0,07Siste 12 måneder10,0
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1     
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19983,28SISTE 15 ÅR3,24Siste 10 år3,01Siste 5 år2,51Siste 12 måneder12,08
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19983,15SISTE 15 ÅR3,07Siste 10 år2,88Siste 5 år2,72Siste 12 måneder12,23
Standardavvik differanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,13SISTE 15 ÅR0,17Siste 10 år0,14Siste 5 år-0,21Siste 12 måneder1-0,15
Sharpe ratiofor renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19980,80SISTE 15 ÅR0,84Siste 10 år1,38Siste 5 år0,99Siste 12 måneder1-0,58
Sharpe ratiofor referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19980,79SISTE 15 ÅR0,85Siste 10 år1,15Siste 5 år0,94Siste 12 måneder1-0,54
Sharpe ratiodifferanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,01SISTE 15 ÅR-0,01Siste 10 år0,23Siste 5 år0,05Siste 12 måneder1-0,04
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19981,01SISTE 15 ÅR1,18Siste 10 år1,04Siste 5 år0,44Siste 12 måneder10,45
Informasjonsrate (IR) på renteinvesteringene3Siden 01.01.19980,14SISTE 15 ÅR0,10Siste 10 år0,81Siste 5 år-0,16Siste 12 måneder1-0,02

Renteinvesteringene - 5-års perioder*

  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Renteinvesteringenes avkastning (prosent)1998-20026,262003-20074,002008-20125,872013-20172,96
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20026,092003-20073,972008-20125,442013-20172,97
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)1998-20020,172003-20070,032008-20120,432013-2017-0,02
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent)1998-20023,062003-20073,042008-20124,272013-20172,67
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20023,052003-20073,102008-20123,622013-20172,92
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020,012003-2007-0,052008-20120,642013-2017-0,24
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent)1998-20020,672003-20070,362008-20121,272013-20171,03
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20020,622003-20070,342008-20121,382013-20170,95
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020,052003-20070,022008-2012-0,112013-20170,08
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng)1998-20020,312003-20070,372008-20121,962013-20170,47
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringene1998-20020,522003-20070,082008-20120,222013-2017-0,05

Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer, finansiering og andre avkastningsserier

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  2018 2017 2016 2015 2014
ICB Supersector Real Estate. Ikke justert for belåning, geografi eller andre forhold.
Faktisk referanseindeks for fondet. Aksjeandelen har variert i perioden.
Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer20187,5320177,5220161,70201510,7920149,65
Indeks som gjenspeiler finansieringen av eiendomsinvesteringene2018-2,0620176,77
Obligasjonsdel av referanseindeksen20184,1620170,5720167,59
Avkastningsforskjell obligasjonsdel av referanseindeksen2018-2,46201710,2220162,06
Avkastningsforskjell indeks som gjenspeiler finansieringen20189,5920170,75
Andre avkastningsserier
FTSE Global All Cap index Real Estate12018-5,49201712,0420167,1120154,74201422,15
Obligasjonsdel av referanseindeksen20180,5620172,8820164,1620150,5720147,59
Aksjedel av referanseindeksen2018-8,80201718,6820168,5820153,0020148,73
Fondets referanseindeks (aksjer og obligasjoner)22018-5,82201712,9620166,9720152,0720148,30

Eiendomsavkastning målt mot MSCI Global

Målt i lokal valuta. Prosent

  20182 2017 2016 2015 2014
1 Justert for transaksjonskostnader.
2 MSCI Global tall for 2018 er ikke tilgjengelige.
Avkastning unoterte eiendomsinvesteringer 201827,920178,420165,6201510,6201411,4
MSCI Global120182n/a20178,320167,7201510,9201410,1
MSCI Global. Porteføljevekter120182n/a20178,620166,9201511,6201411,4
Avkastningsforskjell mot MSCI Global20182n/a20170,12016-2,12015-0,320141,2
Avkastningsforskjell mot MSCI Global. Porteføljevekter20182n/a2017-0,22016-1,32015-1,020140,0

Relativ og risikojustert avkastning

Når vi bryter ned fondets relative avkastning og risikojusterte avkastning, skiller vi mellom aksjeinvesteringer og aksjeforvaltning. Aksjeinvesteringer er den totale beholdingen av børsnoterte aksjer som måles mot den strategiske referanseindeksen for aksjer fra Finansdepartementet. Aksjeforvaltning er beholdningen av børsnoterte aksjer, eksklusive børsnotert eiendom som er forvaltet sammen med unotert eiendom i den overordnede eiendomsforvaltningen, som måles mot en referanseindeks justert for børsnoterte og unoterte eiendomsinvesteringer. Det samme gjelder for renter.

Avkastning målt i internasjonal valuta

Fondet investeres i internasjonale verdipapirer i utenlandsk valuta. Avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i fondets referanseindeks for aksjer og obligasjoner. Denne sammensetningen betegnes som fondets valutakurv, og den besto av 35 valutaer ved utgangen av tredje kvartal 2018. Om ikke annet er oppgitt, er resultatmålingen gjort i fondets valutakurv.

Metodegrunnlag for avkastningsberegninger

Metodikken bak avkastningsmålingene for fondene som Norges Bank Investment Management forvalter følger den internasjonale standarden Global Investment Performance Standards (GIPS®). Dette er GIPS-rapporter og GIPS compliance manual med formelverk for avkastningsberegninger.

Sist oppdatert: 06.05.2019

Relaterte sider