Avkastning

Målet med forvaltningen av fondet er å oppnå en høyest mulig avkastning over tid ved å ta moderat risiko.

Fondet mottok sin første kapitaltilførsel fra den norske stat i mai 1996. Ved utgangen av 2020 var den samlede tilførselen siden oppstart på 3 092 milliarder kroner, mens fondets samlede avkastning var på 6 427 milliarder kroner. 

Fra etableringen av Norges Bank Investment Management 1. januar 1998 og frem til utgangen av 2020 har fondet hatt en årlig avkastning på 6,3 prosent. Etter forvaltningskostnader og inflasjon har avkastningen vært på 4,4 prosent.

Årlig avkastning og akkumulert annualisert avkastning

Oppgitt i prosent per 31. desember 2020

Historisk avkastning per investeringsområde

Oppgitt i prosent per 31. desember 2020

Avkastningstall

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  2020 2019 2018 2017 2016
Aksjedelen av fondets referanseindeks202011,7201925,72018-8,0201718,720168,6
Fondets aksjeinvesteringer202012,1201926,02018-9,5201719,420168,7
Obligasjonsdelen av fondets referanseindeks20206,820197,420180,620172,920164,2
Fondets renteinvesteringer20207,520197,620180,620173,320164,3
Fondets unoterte eiendomsinvesteringer2020-0,120196,820187,520177,520160,8
Fondets samlede avkastning202010,9201920,02018-6,1201713,720166,9
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)20200,320190,22018-0,320170,720160,2
Forvaltningskostnader20200,120190,120180,120170,120160,1
Fondets avkastning etter forvaltningskostnader202010,8201919,92018-6,2201713,620166,9
1 Eksklusive verdipapirer klassifisert som norske og verdipapirer utstedt i norske kroner, i henhold til Finansdepartementets indekser for aksjer og obligasjoner.

Historiske nøkkeltall

Annualiserte tall

1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.    
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder2
Fondets avkastning (prosent)Siden 01.01.19986.29Siste 15 år6.45Siste 10 år7.95Siste 5 år8.69Siste 12 måneder210.86
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980.25Siste 15 år0.10Siste 10 år0.16Siste 5 år0.19Siste 12 måneder20.27
Årlig prisvekst (prosent) Siden 01.01.19981.72Siste 15 år1.73Siste 10 år1.54Siste 5 år1.52Siste 12 måneder20.59
Årlige forvaltningskostnader (prosent)Siden 01.01.19980.08Siste 15 år0.08Siste 10 år0.06Siste 5 år0.05Siste 12 måneder20.05
Fondets netto realavkastning (prosent)Siden 01.01.19984.42Siste 15 år4.57Siste 10 år6.25Siste 5 år7.02Siste 12 måneder210.16
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2
Fondets faktiske standardavvik (prosent)Siden 01.01.19988.06Siste 15 år9.15Siste 10 år8.43Siste 5 år9.68Siste 12 måneder217.58
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980.34Siste 15 år0.42Siste 10 år0.13Siste 5 år0.13Siste 12 måneder20.23
Fondets Sharpe ratio (prosent)3Siden 01.01.19980.57Siste 15 år0.61Siste 10 år0.89Siste 5 år0.80Siste 12 måneder20.64
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980.01Siste 15 år-0.01Siste 10 år0.01Siste 5 år0.01Siste 12 måneder20.01
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980.66Siste 15 år0.76Siste 10 år0.36Siste 5 år0.34Siste 12 måneder20.34
Fondets informasjonsrate (IR)1,4Siden 01.01.19980.40Siste 15 år0.18Siste 10 år0.46Siste 5 år0.56Siste 12 måneder20.83

5-års perioder

1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2020
Fondets avkastning (prosent)1998-20023.192003-20078.922008-20123.142013-20179.262018-20207.68
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)11998-20020.412003-20070.402008-20120.012013-20170.292018-20200.04
Årlig prisvekst (prosent) 1998-20021.462003-20072.302008-20122.012013-20171.302018-20201.38
Årlige forvaltningskostnader (prosent)1998-20020.082003-20070.102008-20120.102013-20170.062018-20200.05
Fondets netto realavkastning (prosent)1998-20021.622003-20076.372008-20121.012013-20177.812018-20206.16
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2
Fondets faktiske standardavvik (prosent)1998-20026.132003-20073.822008-201211.312013-20175.902018-202011.99
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)11998-20020.122003-20070.172008-20120.862013-20170.112018-20200.15
Fondets Sharpe ratio (prosent)31998-2002-0.122003-20071.512008-20120.302013-20171.502018-20200.56
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)11998-20020.072003-20070.032008-2012-0.012013-20170.022018-20200.00
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)11998-20020.432003-20070.422008-20121.202013-20170.382018-20200.33
Fondets informasjonsrate (IR)1,41998-20020.962003-20070.912008-20120.092013-20170.732018-20200.17

Aksjeforvaltningen - annualisert

1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1999 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent)Siden 01.01.19996.51Siste 15 år7.29Siste 10 år9.80Siste 5 år10.83Siste 12 måneder112.75
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19996.04Siste 15 år7.04Siste 10 år9.54Siste 5 år10.54Siste 12 måneder111.77
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.46Siste 15 år0.24Siste 10 år0.25Siste 5 år0.29Siste 12 måneder10.98
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199914.65Siste 15 år14.75Siste 10 år12.86Siste 5 år14.06Siste 12 måneder124.55
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199914.33Siste 15 år14.40Siste 10 år12.63Siste 5 år13.81Siste 12 måneder124.20
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.32Siste 15 år0.35Siste 10 år0.23Siste 5 år0.25Siste 12 måneder10.35
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990.39Siste 15 år0.48Siste 10 år0.75Siste 5 år0.73Siste 12 måneder10.59
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990.36Siste 15 år0.47Siste 10 år0.74Siste 5 år0.72Siste 12 måneder10.56
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.03Siste 15 år0.01Siste 10 år0.01Siste 5 år0.01Siste 12 måneder10.03
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.74Siste 15 år0.66Siste 10 år0.44Siste 5 år0.43Siste 12 måneder10.46
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeforvaltningenSiden 01.01.19990.66Siste 15 år0.43Siste 10 år0.59Siste 5 år0.70Siste 12 måneder12.09

Aksjeforvaltningen - 5-års perioder

1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  1999-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2020
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent)1999-2002-4.852003-200716.282008-2012-0.592013-201712.952018-20208.78
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-5.632003-200715.372008-2012-0.592013-201712.522018-20208.59
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)1999-20020.782003-20070.902008-20120.012013-20170.422018-20200.19
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent)1999-200216.882003-20079.242008-201219.112013-20179.262018-202017.13
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-200216.552003-20079.002008-201218.602013-20179.062018-202016.85
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020.332003-20070.242008-20120.512013-20170.202018-20200.27
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-0.442003-20071.382008-20120.052013-20171.352018-20200.49
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-0.502003-20071.322008-20120.042013-20171.332018-20200.49
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020.062003-20070.052008-20120.002013-20170.012018-20200.00
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng)1999-20021.002003-20070.762008-20120.842013-20170.452018-20200.44
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeforvaltningen1999-20020.872003-20071.072008-20120.132013-20170.882018-20200.50

Renteforvaltningen - annualisert

  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Renteforvaltningens avkastning (prosent)Siden 01.01.19984.81Siste 15 år4.29Siste 10 år4.38Siste 5 år4.61Siste 12 måneder17.46
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19984.64Siste 15 år4.17Siste 10 år4.28Siste 5 år4.33Siste 12 måneder16.70
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.17Siste 15 år0.12Siste 10 år0.09Siste 5 år0.28Siste 12 måneder10.76
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983.31Siste 15 år3.39Siste 10 år2.84Siste 5 år3.11Siste 12 måneder14.13
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983.20Siste 15 år3.22Siste 10 år3.00Siste 5 år3.21Siste 12 måneder14.11
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.11Siste 15 år0.17Siste 10 år-0.16Siste 5 år-0.10Siste 12 måneder10.02
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980.88Siste 15 år0.93Siste 10 år1.33Siste 5 år1.12Siste 12 måneder11.66
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980.86Siste 15 år0.94Siste 10 år1.23Siste 5 år1.00Siste 12 måneder11.49
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.02Siste 15 år-0.01Siste 10 år0.10Siste 5 år0.12Siste 12 måneder10.16
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.97Siste 15 år1.18Siste 10 år0.41Siste 5 år0.33Siste 12 måneder10.25
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningenSiden 01.01.19980.17Siste 15 år0.10Siste 10 år0.21Siste 5 år0.81Siste 12 måneder12.85

Renteforvaltningen - 5-års perioder

  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2020
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Renteforvaltningens avkastning (prosent)1998-20026.262003-20074.002008-20125.872013-20172.962018-20205.14
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)1998-20026.092003-20073.972008-20125.442013-20172.982018-20204.86
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)1998-20020.172003-20070.032008-20120.432013-2017-0.022018-20200.28
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent)1998-20023.062003-20073.042008-20124.272013-20172.672018-20203.35
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)1998-20023.052003-20073.102008-20123.622013-20172.922018-20203.39
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020.012003-2007-0.052008-20120.642013-2017-0.242018-2020-0.04
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent)1998-20020.672003-20070.362008-20121.272013-20171.032018-20201.08
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)1998-20020.622003-20070.342008-20121.382013-20170.952018-20200.99
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020.052003-20070.022008-2012-0.112013-20170.082018-20200.09
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng)1998-20020.312003-20070.372008-20121.962013-20170.472018-20200.33
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningen1998-20020.522003-20070.082008-20120.222013-2017-0.062018-20200.80

Aksjeinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall *

  Siden 01.01.1999 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19996.48Siste 15 år7.24Siste 10 år9.72Siste 5 år10.68Siste 12 måneder112.14
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19996.04Siste 15 år7.04Siste 10 år9.54Siste 5 år10.53Siste 12 måneder111.74
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.43Siste 15 år0.20Siste 10 år0.18Siste 5 år0.15Siste 12 måneder10.40
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.199914.65Siste 15 år14.75Siste 10 år12.86Siste 5 år14.06Siste 12 måneder124.62
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.199914.33Siste 15 år14.40Siste 10 år12.64Siste 5 år13.83Siste 12 måneder124.25
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.32Siste 15 år0.34Siste 10 år0.22Siste 5 år0.23Siste 12 måneder10.37
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19990.39Siste 15 år0.48Siste 10 år0.75Siste 5 år0.72Siste 12 måneder10.56
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19990.36Siste 15 år0.47Siste 10 år0.74Siste 5 år0.72Siste 12 måneder10.55
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.02Siste 15 år0.01Siste 10 år0.00Siste 5 år0.00Siste 12 måneder10.01
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.74Siste 15 år0.66Siste 10 år0.44Siste 5 år0.44Siste 12 måneder10.52
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringeneSiden 01.01.19990.62Siste 15 år0.36Siste 10 år0.44Siste 5 år0.38Siste 12 måneder10.85

Aksjeinvesteringene - 5-års perioder*

  1999-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2020
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent)1999-2002-4.852003-200716.282008-2012-0.592013-201712.942018-20208.55
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-2002-5.632003-200715.372008-2012-0.592013-201712.522018-20208.59
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)1999-20020.782003-20070.902008-20120.012013-20170.422018-2020-0.04
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent)1999-200216.882003-20079.242008-201219.112013-20179.262018-202017.12
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-200216.552003-20079.002008-201218.602013-20179.062018-202016.88
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020.332003-20070.242008-20120.512013-20170.202018-20200.24
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent)1999-2002-0.442003-20071.382008-20120.052013-20171.342018-20200.48
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-2002-0.502003-20071.322008-20120.042013-20171.332018-20200.49
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020.062003-20070.052008-20120.002013-20170.012018-2020-0.01
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng)1999-20021.002003-20070.762008-20120.842013-20170.452018-20200.44
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringene1999-20020.872003-20071.072008-20120.132013-20170.862018-20200.01

Renteinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*

* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Renteinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19984.81Siste 15 år4.29Siste 10 år4.38Siste 5 år4.61Siste 12 måneder17.46
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19984.64Siste 15 år4.16Siste 10 år4.28Siste 5 år4.31Siste 12 måneder16.77
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.17Siste 15 år0.13Siste 10 år0.10Siste 5 år0.29Siste 12 måneder10.69
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19983.31Siste 15 år3.39Siste 10 år2.84Siste 5 år3.11Siste 12 måneder14.13
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19983.20Siste 15 år3.21Siste 10 år2.99Siste 5 år3.19Siste 12 måneder13.97
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.11Siste 15 år0.17Siste 10 år-0.15Siste 5 år-0.08Siste 12 måneder10.16
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19980.88Siste 15 år0.93Siste 10 år1.33Siste 5 år1.12Siste 12 måneder11.66
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19980.86Siste 15 år0.94Siste 10 år1.23Siste 5 år1.01Siste 12 måneder11.56
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.02Siste 15 år-0.01Siste 10 år0.10Siste 5 år0.12Siste 12 måneder10.10
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.97Siste 15 år1.19Siste 10 år0.43Siste 5 år0.37Siste 12 måneder10.39
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringeneSiden 01.01.19980.17Siste 15 år0.11Siste 10 år0.22Siste 5 år0.77Siste 12 måneder11.69

Renteinvesteringene - 5-års perioder*

  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2020
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Renteinvesteringenes avkastning (prosent)1998-20026.262003-20074.002008-20125.872013-20172.962018-20205.14
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20026.092003-20073.972008-20125.442013-20172.972018-20204.85
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)1998-20020.172003-20070.032008-20120.432013-2017-0.022018-20200.29
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent)1998-20023.062003-20073.042008-20124.272013-20172.672018-20203.35
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20023.052003-20073.102008-20123.622013-20172.922018-20203.36
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020.012003-2007-0.052008-20120.642013-2017-0.242018-2020-0.01
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent)1998-20020.672003-20070.362008-20121.272013-20171.032018-20201.08
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20020.622003-20070.342008-20121.382013-20170.952018-20200.99
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020.052003-20070.022008-2012-0.112013-20170.082018-20200.09
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng)1998-20020.312003-20070.372008-20121.962013-20170.472018-20200.39
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringene1998-20020.522003-20070.082008-20120.222013-2017-0.052018-20200.72

Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer, finansiering og andre avkastningsserier

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  1. halvår 2020 2020 2019
Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer1. halvår 2020-2,002020-1,6320196,84
Indeks som gjenspeiler finansieringen av eiendomsinvesteringene1. halvår 20206,2320202,00201913,02
Avkastningsforskjell indeks som gjenspeiler finansieringen1. halvår 2020-8,232020-3,632019-6,18
Andre avkastningsserier
FTSE Global All Cap index Real Estate11. halvår 202011,672020-16,23201925,21
Obligasjonsdel av referanseindeksen1. halvår 20203,2220204,7620197,35
Aksjedel av referanseindeksen1. halvår 202017,842020-6,64201925,65
Fondets referanseindeks (aksjer og obligasjoner)1. halvår 202012,912020-3,29201919,72
ICB Supersector Real Estate

Eiendomsavkastning målt mot MSCI Global

Målt i lokal valuta. Prosent. Oppdateres i april når MSCI Global Index utgis.

  2019 2018 2017 2016 2015
Avkastning unoterte eiendomsinvesteringer 20196,920187,920178,420165,6201511,4
MSCI Global120197,020187,820178,320167,7201510,1
MSCI Global. Porteføljevekter120196,220187,420178,620166,9201511,4
Avkastningsforskjell mot MSCI Global20190,020180,120170,12016-2,120151,2
Avkastningsforskjell mot MSCI Global. Porteføljevekter20190,820180,52017-0,22016-1,32015-0,0
1 Justert for transaksjonskostnader

Avkastningen er målt i internasjonal valuta

Fondet investerer i internasjonale verdipapirer i utenlandsk valuta. Fondets avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i fondets referanseindekser for aksjer og obligasjoner. Denne sammensetningen betegnes som fondets valutakurv og besto av 36 valutaer ved utgangen av 2019. Om ikke annet er oppgitt i teksten, er resultatmålingen gjort i fondets valutakurv.

Relativ og risikojustert avkastning

Når vi bryter ned fondets relative avkastning og risikojusterte avkastning, skiller vi mellom aksjeinvesteringer og aksjeforvaltning. Aksjeinvesteringer er den totale beholdingen av børsnoterte aksjer som måles mot den strategiske referanseindeksen for aksjer fra Finansdepartementet. Aksjeforvaltning er beholdningen av børsnoterte aksjer, eksklusive børsnotert eiendom som er forvaltet sammen med unotert eiendom i den overordnede eiendomsforvaltningen, som måles mot en referanseindeks justert for børsnoterte og unoterte eiendomsinvesteringer. Det samme gjelder for renter.

Metodegrunnlag for avkastningsberegninger

Metodikken bak avkastningsmålingene for fondene som Norges Bank Investment Management forvalter følger den internasjonale standarden Global Investment Performance Standards (GIPS®). Dette er GIPS-rapporter og GIPS compliance manual med formelverk for avkastningsberegninger.

Sist oppdatert: 18.08.2020

Relaterte sider