Avkastning

Målet med forvaltningen av fondet er å oppnå en høyest mulig avkastning over tid ved å ta moderat risiko.

Fondet mottok sin første kapitaltilførsel fra den norske stat i mai 1996. Ved utgangen av første halvår 2020 var den samlede tilførselen siden oppstart på 3 220 milliarder kroner, mens fondets samlede avkastning var på 5 170 milliarder kroner. 

Fra etableringen av Norges Bank Investment Management 1. januar 1998 og frem til utgangen av første havår 2020 har fondet hatt en årlig avkastning på 5,8 prosent. Etter forvaltningskostnader og inflasjon har avkastningen vært på 3,9 prosent.

Årlig avkastning og akkumulert annualisert avkastning

Oppgitt i prosent per 30. juni 2020

Historisk avkastning per investeringsområde

Oppgitt i prosent per 30. juni 2020

   

    

Avkastningstall

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  H1 2020 2019 2018 2017 2016
FTSE Global All Cap indeks1H1 2020-5,61201926,702018-7,40201717,80201611,02
Aksjedelen av fondets referanseindeksH1 2020-6,64201925,652018-8,80201718,6820168,58
Fondets aksjeinvesteringerH1 2020-6,75201926,022018-9,49201719,4420168,72
Bloomberg Barclays Global Aggregate indeks1H1 20204,1820196,6020181,3220171,7820164,12
Obligasjonsdelen av fondets referanseindeksH1 20204,7620197,3520180,5620172,8820164,16
Fondets renteinvesteringerH1 20205,1420197,5620180,5620173,3120164,32
Fondets unoterte eiendomsinvesteringerH1 2020-1,6320196,8420187,5320177,5220160,78
Fondets samlede avkastningH1 2020-3,40201919,952018-6,12201713,6620166,92
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)H1 2020-0,1120190,232018-0,3020170,7020160,15
ForvaltningskostnaderH1 20200,0320190,0520180,0520170,0620160,05
Fondets avkastning etter forvaltningskostnaderH1 2020-3,42201919,902018-6,17201713,6020166,87
1 Eksklusive verdipapirer klassifisert som norske og verdipapirer utstedt i norske kroner, i henhold til Finansdepartementets indekser for aksjer og obligasjoner.

Historiske nøkkeltall

Annualiserte tall

  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder 2
1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.    
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Fondets avkastning (prosent)Siden 01.01.19985,79Siste 15 år5,88Siste 10 år7,64Siste 5 år5,41Siste 12 måneder 23,17
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,24Siste 15 år0,12Siste 10 år0,19Siste 5 år0,08Siste 12 måneder 20,11
Årlig prisvekst (prosent) Siden 01.01.19981,73Siste 15 år1,77Siste 10 år1,60Siste 5 år1,36Siste 12 måneder 20,50
Årlige forvaltningskostnader (prosent)Siden 01.01.19980,08Siste 15 år0,08Siste 10 år0,06Siste 5 år0,05Siste 12 måneder 20,05
Fondets netto realavkastning (prosent)Siden 01.01.19983,90Siste 15 år3,96Siste 10 år5,88Siste 5 år3,95Siste 12 måneder 22,60
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2
Fondets faktiske standardavvik (prosent)Siden 01.01.19987,89Siste 15 år8,84Siste 10 år8,10Siste 5 år9,27Siste 12 måneder 214,76
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,35Siste 15 år0,44Siste 10 år0,14Siste 5 år0,12Siste 12 måneder 20,24
Fondets Sharpe ratio(prosent)Siden 01.01.19980,52Siste 15 år0,56Siste 10 år0,89Siste 5 år0,50Siste 12 måneder 20,19
Sharpe ratiodifferanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,01Siste 15 år-0,01Siste 10 år0,01Siste 5 år0,00Siste 12 måneder 20,01
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,66Siste 15 år0,77Siste 10 år0,36Siste 5 år0,33Siste 12 måneder 20,36
Fondets informasjonsrate (IR)1,4Siden 01.01.19980,38Siste 15 år0,20Siste 10 år0,53Siste 5 år0,27Siste 12 måneder 20,39

5-års perioder

  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-YTD 2020
1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.    
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Fondets avkastning (prosent)1998-20023,192003-20078,922008-20123,142013-20179.262018-YTD 20203,43
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)11998-20020,412003-20070,402008-20120,012013-20170.292018-YTD 2020-0,10
Årlig prisvekst (prosent) 1998-20021,462003-20072,302008-20122,012013-20171.302018-YTD 20201,47
Årlige forvaltningskostnader (prosent)1998-20020,082003-20070,102008-20120,102013-20170.062018-YTD 20200,05
Fondets netto realavkastning (prosent)1998-20021,622003-20076,372008-20121,012013-20177.812018-YTD 20201.88
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2  
Fondets faktiske standardavvik (prosent)1998-20026,132003-20073,822008-201211,312013-20175.902018-YTD 202011,61
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)11998-20020,122003-20070,172008-20120,862013-20170.112018-YTD 20200,14
Fondets Sharpe ratio3 (prosent)1998-2002-0,122003-20071,512008-20120,302013-20171.502018-YTD 20200,20
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)11998-20020,072003-20070,032008-2012-0,012013-20170.022018-YTD 2020-0,01
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)11998-20020,432003-20070,422008-20121,202013-20170.382018-YTD 20200,32
Fondets informasjonsrate (IR)1,41998-20020,962003-20070,912008-20120,092013-20170.732018-YTD 2020-0,25

Aksjeforvaltningen - annualisert

  Siden 01.01.1999 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent)Siden 01.01.19995,74Siste 15 år6,92Siste 10 år9,66Siste 5 år6,08Siste 12 måneder12,02
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19995,30Siste 15 år6,63Siste 10 år9,42Siste 5 år5,93Siste 12 måneder11,58
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,44Siste 15 år0,29Siste 10 år0,24Siste 5 år0,15Siste 12 måneder10,45
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1     
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199914,53Siste 15 år14,46Siste 10 år12,59Siste 5 år13,72Siste 12 måneder120,85
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199914,21Siste 15 år14,09Siste 10 år12,35Siste 5 år13,48Siste 12 måneder120,48
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,33Siste 15 år0,37Siste 10 år0,24Siste 5 år0,24Siste 12 måneder10,37
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990,34Siste 15 år0,45Siste 10 år0,76Siste 5 år0,42Siste 12 måneder10,13
Sharpe ratiofor referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990,31Siste 15 år0,44Siste 10 år0,75Siste 5 år0,42Siste 12 måneder10,11
Sharpe ratiodifferanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,03Siste 15 år0,01Siste 10 år0,01Siste 5 år0.01Siste 12 måneder10,02
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,75Siste 15 år0,69Siste 10 år0,44Siste 5 år0,42Siste 12 måneder10,45
Informasjonsrate (IR) på aksjeforvaltningen3Siden 01.01.19990,63Siste 15 år0,48Siste 10 år0,58Siste 5 år0,43Siste 12 måneder11,14

Aksjeforvaltningen - 5-års perioder

  1999-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-YTD 2020
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent)1999-2002-4.852003-200716.282008-2012-0.592013-201712.952018-YTD 20202.68
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-5.632003-200715.372008-2012-0.592013-201712.522018-YTD 20202.73
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)1999-20020.782003-20070.902008-20120.012013-20170.422018-YTD 2020-0.05
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent)1999-200216.882003-20079.242008-201219.112013-20179.262018-YTD 202016.70
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-200216.552003-20079.002008-201218.602013-20179.062018-YTD 202016.41
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020.332003-20070.242008-20120.512013-20170.202018-YTD 20200.28
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-0.442003-20071.382008-20120.052013-20171.352018-YTD 20200.14
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-0.502003-20071.322008-20120.042013-20171.332018-YTD 20200.14
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020.062003-20070.052008-20120.002013-20170.012018-YTD 20200.00
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng)1999-20021.002003-20070.762008-20120.842013-20170.452018-YTD 20200.43
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeforvaltningen1999-20020.872003-20071.072008-20120.132013-20170.882018-YTD 2020-0.01
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Renteforvaltningen - annualisert

  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Renteforvaltningens avkastning (prosent)Siden 01.01.19984,82Siste 15 år4,16Siste 10 år4,24Siste 5 år4,35Siste 12 måneder16,66
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19984,66Siste 15 år4,04Siste 10 år4,10Siste 5 år4,21Siste 12 måneder16,14
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,16Siste 15 år0,12Siste 10 år0,14Siste 5 år0,14Siste 12 måneder10,52
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,33Siste 15 år3,39Siste 10 år2,96Siste 5 år3,05Siste 12 måneder14,53
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,22Siste 15 år3,23Siste 10 år3,10Siste 5 år3,16Siste 12 måneder14.59
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,11Siste 15 år0,17Siste 10 år-0,15Siste 5 år-0,10Siste 12 måneder1-0,07
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980,87Siste 15 år0,86Siste 10 år1,24Siste 5 år1,06Siste 12 måneder11,15
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980,85Siste 15 år0,87Siste 10 år1,14Siste 5 år0,99Siste 12 måneder11,03
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,02Siste 15 år-0,01Siste 10 år0,10Siste 5 år0,08Siste 12 måneder10,12
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,98Siste 15 år1,18Siste 10 år0,42Siste 5 år0,37Siste 12 måneder10,33
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningenSiden 01.01.19980,16Siste 15 år0,10Siste 10 år0,32Siste 5 år0,36Siste 12 måneder11,48
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Renteforvaltningen - 5-års perioder

  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-YTD 2020
Renteforvaltningens avkastning (prosent)1998-20026.262003-20074.002008-20125.872013-20172.962018-YTD 20205.28
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)1998-20026.092003-20073.972008-20125.442013-20172.982018-YTD 20205.02
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)1998-20020.172003-20070.032008-20120.432013-2017-0.022018-YTD 20200.25
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent)1998-20023.062003-20073.042008-20124.272013-20172.672018-YTD 20203.48
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)1998-20023.052003-20073.102008-20123.622013-20172.922018-YTD 20203.53
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020.012003-2007-0.052008-20120.642013-2017-0.242018-YTD 2020-0.05
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent)1998-20020.672003-20070.362008-20121.272013-20171.032018-YTD 20201.00
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)1998-20020.622003-20070.342008-20121.382013-20170.952018-YTD 20200.92
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020.052003-20070.022008-2012-0.112013-20170.082018-YTD 20200.08
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng)1998-20020.312003-20070.372008-20121.962013-20170.472018-YTD 20200.36
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningen1998-20020.522003-20070.082008-20120.222013-2017-0.062018-YTD 20200.67
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Aksjeinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall *

  Siden 01.01.1999 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19995.72Siste 15 år6.89Siste 10 år9.61Siste 5 år5.97Siste 12 måneder11.68
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19995.30Siste 15 år6.63Siste 10 år9.42Siste 5 år5.92Siste 12 måneder11.57
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.42Siste 15 år0.26Siste 10 år0.19Siste 5 år0.05Siste 12 måneder10.11
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.199914.53Siste 15 år14.45Siste 10 år12.58Siste 5 år13.70Siste 12 måneder120.86
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.199914.21Siste 15 år14.09Siste 10 år12.35Siste 5 år13.50Siste 12 måneder120.50
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.32Siste 15 år0.36Siste 10 år0.23Siste 5 år0.20Siste 12 måneder10.35
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19990.34Siste 15 år0.45Siste 10 år0.75Siste 5 år0.42Siste 12 måneder10.12
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19990.31Siste 15 år0.44Siste 10 år0.75Siste 5 år0.42Siste 12 måneder10.11
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.02Siste 15 år0.01Siste 10 år0.00Siste 5 år0.00Siste 12 måneder10.01
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19990.75Siste 15 år0.69Siste 10 år0.44Siste 5 år0.42Siste 12 måneder10.46
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringeneSiden 01.01.19990.59Siste 15 år0.43Siste 10 år0.46Siste 5 år0.18Siste 12 måneder10.40
Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Aksjeinvesteringene - 5-års perioder*

  1999-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-YTD 2020
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent)1999-2002-4.852003-200716.282008-2012-0.592013-201712.942018-YTD 20202.50
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-2002-5.632003-200715.372008-2012-0.592013-201712.522018-YTD 20202.74
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)1999-20020.782003-20070.902008-20120.012013-20170.422018-YTD 2020-0.24
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent)1999-200216.882003-20079.242008-201219.112013-20179.262018-YTD 202016.66
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-200216.552003-20079.002008-201218.602013-20179.062018-YTD 202016.43
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020.332003-20070.242008-20120.512013-20170.202018-YTD 20200.23
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent)1999-2002-0.442003-20071.382008-20120.052013-20171.342018-YTD 20200.13
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-2002-0.502003-20071.322008-20120.042013-20171.332018-YTD 20200.14
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020.062003-20070.052008-20120.002013-20170.012018-YTD 2020-0.01
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng)1999-20021.002003-20070.762008-20120.842013-20170.452018-YTD 20200.43
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringene1999-20020.872003-20071.072008-20120.132013-20170.862018-YTD 2020-0.46
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Renteinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*

  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Renteinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19984.82Siste 15 år4.16Siste 10 år4.24Siste 5 år4.35Siste 12 måneder16.66
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19984.66Siste 15 år4.04Siste 10 år4.10Siste 5 år4.21Siste 12 måneder16.26
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.16Siste 15 år0.12Siste 10 år0.14Siste 5 år0.14Siste 12 måneder10.40
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19983.33Siste 15 år3.39Siste 10 år2.96Siste 5 år3.05Siste 12 måneder14.53
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19983.21Siste 15 år3.22Siste 10 år3.10Siste 5 år3.14Siste 12 måneder14.50
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.12Siste 15 år0.17Siste 10 år-0.14Siste 5 år-0.09Siste 12 måneder10.02
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19980.87Siste 15 år0.86Siste 10 år1.24Siste 5 år1.06Siste 12 måneder11.15
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19980.85Siste 15 år0.87Siste 10 år1.14Siste 5 år0.99Siste 12 måneder11.08
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.02Siste 15 år-0.01Siste 10 år0.10Siste 5 år0.07Siste 12 måneder10.08
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19980.98Siste 15 år1.19Siste 10 år0.43Siste 5 år0.40Siste 12 måneder10.46
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringeneSiden 01.01.19980.16Siste 15 år0.10Siste 10 år0.31Siste 5 år0.33Siste 12 måneder10.81
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Renteinvesteringene - 5-års perioder*

  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-YTD2020
Renteinvesteringenes avkastning (prosent)1998-20026.262003-20074.002008-20125.872013-20172.962018-YTD20205.28
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20026.092003-20073.972008-20125.442013-20172.972018-YTD20205.04
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)1998-20020.172003-20070.032008-20120.432013-2017-0.022018-YTD20200.23
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent)1998-20023.062003-20073.042008-20124.272013-20172.672018-YTD20203.48
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20023.052003-20073.102008-20123.622013-20172.922018-YTD20203.49
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020.012003-2007-0.052008-20120.642013-2017-0.242018-YTD2020-0.01
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent)1998-20020.672003-20070.362008-20121.272013-20171.032018-YTD20201.00
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20020.622003-20070.342008-20121.382013-20170.952018-YTD20200.94
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020.052003-20070.022008-2012-0.112013-20170.082018-YTD20200.07
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng)1998-20020.312003-20070.372008-20121.962013-20170.472018-YTD20200.41
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringene1998-20020.522003-20070.082008-20120.222013-2017-0.052018-YTD20200.54
Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer, finansiering og andre avkastningsserier

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  1. halvår 2020 2020 2019
Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer1. halvår 2020-2,002020-1,6320196,84
Indeks som gjenspeiler finansieringen av eiendomsinvesteringene1. halvår 20206,2320202,00201913,02
Avkastningsforskjell indeks som gjenspeiler finansieringen1. halvår 2020-8,232020-3,632019-6,18
Andre avkastningsserier
FTSE Global All Cap index Real Estate11. halvår 202011,672020-16,23201925,21
Obligasjonsdel av referanseindeksen1. halvår 20203,2220204,7620197,35
Aksjedel av referanseindeksen1. halvår 202017,842020-6,64201925,65
Fondets referanseindeks (aksjer og obligasjoner)1. halvår 202012,912020-3,29201919,72
ICB Supersector Real Estate

Eiendomsavkastning målt mot MSCI Global

Målt i lokal valuta. Prosent

  2019 2018 2017 2016 2015
Avkastning unoterte eiendomsinvesteringer 20196,920187,920178,420165,6201511,4
MSCI Global120197,020187,820178,320167,7201510,1
MSCI Global. Porteføljevekter120196,220187,420178,620166,9201511,4
Avkastningsforskjell mot MSCI Global20190,020180,120170,12016-2,120151,2
Avkastningsforskjell mot MSCI Global. Porteføljevekter20190,820180,52017-0,22016-1,32015-0,0
1 Justert for transaksjonskostnader

Avkastningen er målt i internasjonal valuta

Fondet investerer i internasjonale verdipapirer i utenlandsk valuta. Fondets avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i fondets referanseindekser for aksjer og obligasjoner. Denne sammensetningen betegnes som fondets valutakurv og besto av 36 valutaer ved utgangen av 2019. Om ikke annet er oppgitt i teksten, er resultatmålingen gjort i fondets valutakurv.

Relativ og risikojustert avkastning

Når vi bryter ned fondets relative avkastning og risikojusterte avkastning, skiller vi mellom aksjeinvesteringer og aksjeforvaltning. Aksjeinvesteringer er den totale beholdingen av børsnoterte aksjer som måles mot den strategiske referanseindeksen for aksjer fra Finansdepartementet. Aksjeforvaltning er beholdningen av børsnoterte aksjer, eksklusive børsnotert eiendom som er forvaltet sammen med unotert eiendom i den overordnede eiendomsforvaltningen, som måles mot en referanseindeks justert for børsnoterte og unoterte eiendomsinvesteringer. Det samme gjelder for renter.

Metodegrunnlag for avkastningsberegninger

Metodikken bak avkastningsmålingene for fondene som Norges Bank Investment Management forvalter følger den internasjonale standarden Global Investment Performance Standards (GIPS®). Dette er GIPS-rapporter og GIPS compliance manual med formelverk for avkastningsberegninger.

Sist oppdatert: 18.08.2020

Relaterte sider