Avkastning

Målet med forvaltningen av fondet er å oppnå en høyest mulig avkastning over tid ved å ta moderat risiko.

Fondet mottok sin første kapitaltilførsel fra den norske stat i mai 1996. Ved utgangen av andre kvartal 2019 var den samlede tilførselen siden oppstart på 3 382 milliarder kroner, mens fondets samlede avkastning var på 4 660 milliarder kroner.

Fra etableringen av Norges Bank Investment Management 1. januar 1998 og frem til utgangen av andre kvartal 2019 har fondet hatt en årlig avkastning på 5,9 prosent. Etter forvaltningskostnader og inflasjon har avkastningen vært på 3,9 prosent.

Årlig avkastning og akkumulert annualisert avkastning

Oppgitt i prosent per 30.06.2019

Årlig avkastning fordelt etter aktivaklasse

Oppgitt i prosent per 31.03.2019

Avkastningstall

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  30.06.2019 2018 2017 2016 2015 2014
FTSE Global All Cap indeks130.06.201916,112018-7,40201717,80201611,0220153,14201411,84
Aksjedelen av fondets referanseindeks30.06.201915,502018-8,80201718,6820168,5820153,0020148,73
Fondets aksjeinvesteringer30.06.201915,572018-9,49201719,4420168,7220153,8320147,90
Bloomberg Barclays Global Aggregate indeks130.06.2019 5,3220181,3220171,7820164,1220151,6820147,67
Obligasjonsdelen av fondets referanseindeks30.06.2019 5,8320180,5620172,8820164,1620150,5720147,59
Fondets renteinvesteringer30.06.2019 6,0320180,5620173,3120164,3220150,3320146,88
Fondets unoterte eiendomsinvesteringer30.06.2019 2,5420187,5320177,5220160,7820159,99201410,42
Fondets samlede avkastning30.06.2019 12,322018-6,12201713,6620166,9220152,7420147,58
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)30.06.2019 -0,032018-0,3020170,7020160,1520150,452014-0,77
Forvaltningskostnader30.06.2019 0,0220180,0520170,0620160,0520150,0620140,06
Fondets avkastning etter forvaltningskostnader30.06.2019 12,292018-6,17201713,6020166,8720152,6820147,52
1 Eksklusive verdipapirer klassifisert som norske og verdipapirer utstedt i norske kroner, i henhold til Finansdepartementets indekser for aksjer og obligasjoner.

Historiske nøkkeltall

Annualiserte tall

  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder 2
Fondets avkastning (prosent)Siden 01.01.19985,91Siste 15 år6,41Siste 10 år8,83Siste 5 år6,17Siste 12 måneder 25,16
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,24Siste 15 år0,15Siste 10 år0,42Siste 5 år0,05Siste 12 måneder 2-0,32
Årlig prisvekst (prosent) Siden 01.01.19981,79Siste 15 år1,87Siste 10 år1,73Siste 5 år1,35Siste 12 måneder 21,58
Årlige forvaltningskostnader (prosent)Siden 01.01.19980,08Siste 15 år0,08Siste 10 år0,07Siste 5 år0,05Siste 12 måneder 20,05
Fondets netto realavkastning (prosent)Siden 01.01.19983,97Siste 15 år4,38Siste 10 år6,91Siste 5 år4,69Siste 12 måneder 23,48
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2
Fondets faktiske standardavvik (prosent)Siden 01.01.19987,47Siste 15 år8,09Siste 10 år7,46Siste 5 år7,11Siste 12 måneder 211,08
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,36Siste 15 år0,46Siste 10 år0,19Siste 5 år0,08Siste 12 måneder 20,12
Fondets Sharpe ratio(prosent)Siden 01.01.19980,55Siste 15 år0,66Siste 10 år1,12Siste 5 år0,77Siste 12 måneder 20,31
Sharpe ratiodifferanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,01Siste 15 år-0,02Siste 10 år0,03Siste 5 år0,00Siste 12 måneder 2-0,03
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,67Siste 15 år0,76Siste 10 år0,44Siste 5 år0,35Siste 12 måneder 20,29
Fondets informasjonsrate (IR)1,4Siden 01.01.19980,38Siste 15 år0,23Siste 10 år0,91Siste 5 år0,16Siste 12 måneder 2-1,00
1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.    
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

5-års perioder

  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017
Fondets avkastning (prosent)1998-20023,192003-20078,922008-20123,142013-20179,26
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)11998-20020,412003-20070,402008-20120,012013-20170,29
Årlig prisvekst (prosent) 1998-20021,462003-20072,302008-20122,012013-20171,30
Årlige forvaltningskostnader (prosent)1998-20020,082003-20070,102008-20120,102013-20170,06
Fondets netto realavkastning (prosent)1998-20021,622003-20076,372008-20121,012013-20177,81
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2  
Fondets faktiske standardavvik (prosent)1998-20026,132003-20073,822008-201211,312013-20175,90
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)11998-20020,122003-20070,172008-20120,862013-20170,11
Fondets Sharpe ratio3 (prosent)1998-2002-0,122003-20071,512008-20120,302013-20171,50
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)11998-20020,072003-20070,032008-2012-0,012013-20170,02
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)11998-20020,432003-20070,422008-20121,202013-20170,38
Fondets informasjonsrate (IR)1,41998-20020,962003-20070,912008-20120,092013-20170,73
1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.    
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Aksjeforvaltningen - annualisert

  Siden 01.01.1999 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent)Siden 01.01.19995,93Siste 15 år7,74Siste 10 år11,21Siste 5 år7,63Siste 12 måneder14,28
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19995,49Siste 15 år7,43Siste 10 år10,95Siste 5 år7,55Siste 12 måneder14,67
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,44Siste 15 år0,31Siste 10 år0,26Siste 5 år0,08Siste 12 måneder1-0,39
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1     
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199914,21Siste 15 år13,66Siste 10 år11,91Siste 5 år10,92Siste 12 måneder116,25
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199913,89Siste 15 år13,28Siste 10 år11,69Siste 5 år10,72Siste 12 måneder115,93
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,33Siste 15 år0,38Siste 10 år0,22Siste 5 år0,21Siste 12 måneder10,32
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990,35Siste 15 år0,52Siste 10 år0,92Siste 5 år0,66Siste 12 måneder10,20
Sharpe ratiofor referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990,33Siste 15 år0,51Siste 10 år0,91Siste 5 år0,66Siste 12 måneder10,22
Sharpe ratiodifferanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,03Siste 15 år0,01Siste 10 år0,00Siste 5 år0.00Siste 12 måneder1-0,02
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,76Siste 15 år0,70Siste 10 år0,43Siste 5 år0,46Siste 12 måneder10,41
Informasjonsrate (IR) på aksjeforvaltningen3Siden 01.01.19990,61Siste 15 år0,49Siste 10 år0,61Siste 5 år0,21Siste 12 måneder1-0,80
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Aksjeforvaltningen - 5-års perioder

  1999-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent)1999-2002-4,852003-200716,282008-2012-0,592013-201712,95
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-5,632003-200715,372008-2012-0,592013-201712,52
Aksjeforvaltningen relative avkastning (prosentpoeng)1999-20020,782003-20070,902008-20120,012013-20170,42
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent)1999-200216,882003-20079,242008-201219,112013-20179,26
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-200216,552003-20079,002008-201218,602013-20179,06
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltning mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020,332003-20070,242008-20120,512013-20170,20
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-0,442003-20071,382008-20120,052013-20171,35
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)1999-2002-0,502003-20071,322008-20120,042013-20171,33
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020,062003-20070,052008-20120,002013-20170,01
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltningen (prosentpoeng)1999-20021,002003-20070,762008-20120,842013-20170,45
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeforvaltningen1999-20020,872003-20071,072008-20120,132013-20170,88
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Renteforvaltningen - annualisert

  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Renteforvaltningen avkastning (prosent)Siden 01.01.19984,73Siste 15 år4,32Siste 10 år4,70Siste 5 år3,42Siste 12 måneder17,03
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19984,59Siste 15 år4,21Siste 10 år4,10Siste 5 år3,45Siste 12 måneder16,87
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,15Siste 15 år0,11Siste 10 år0,60Siste 5 år-0,02Siste 12 måneder10,16
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1     
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,27Siste 15 år3,25Siste 10 år2,90Siste 5 år2,67Siste 12 måneder12,73
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,15Siste 15 år3,07Siste 10 år2,89Siste 5 år2,83Siste 12 måneder12,78
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,12Siste 15 år0,18Siste 10 år0,01Siste 5 år-0,16Siste 12 måneder1-0,06
Sharpe ratiofor renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980,85Siste 15 år0,93Siste 10 år1,46Siste 5 år0,98Siste 12 måneder11,70
Sharpe ratiofor referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980,84Siste 15 år0,95Siste 10 år1,26Siste 5 år0,93Siste 12 måneder11,61
Sharpe ratiodifferanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,01Siste 15 år-0,02Siste 10 år0,20Siste 5 år0,05Siste 12 måneder10,09
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19981,00Siste 15 år1,18Siste 10 år0,77Siste 5 år0,39Siste 12 måneder10,45
Informasjonsrate (IR) på renteforvaltningen3Siden 01.01.19980,14Siste 15 år0,09Siste 10 år0,76Siste 5 år-0,07Siste 12 måneder10,33
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er  risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Renteforvaltningen - 5-års perioder

  1998-2002  2003-2007  2008-2012  2013-2017 
Renteforvaltningens avkastning (prosent)1998-2002 6,262003-2007 4,002008-2012 5,872013-2017 2,96
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)1998-2002 6,092003-2007 3,972008-2012 5,442013-2017 2,98
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)1998-2002 0,172003-2007 0,032008-2012 0,432013-2017 -0,02
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1    
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent)1998-2002 3,062003-2007 3,042008-2012 4,272013-2017 2,67
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)1998-2002 3,052003-2007 3,102008-2012 3,622013-2017 2,92
Standardavvik differanse. Renteforvaltning mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-2002 0,012003-2007 -0,052008-2012 0,642013-2017 -0,24
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent)1998-2002 0,672003-2007 0,362008-2012 1,272013-2017 1,03
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltning (prosent)1998-2002 0,622003-2007 0,342008-2012 1,382013-2017 0,95
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltning mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-2002 0,052003-2007 0,022008-2012 -0,112013-2017 0,08
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng)1998-2002 0,312003-2007 0,372008-2012 1,962013-2017 0,47
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningen1998-2002 0,522003-2007 0,082008-2012 0,222013-2017 -0,06
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Aksjeinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall *

  Siden 01.01.1999 Siste 10 år Siste 5 år Siste 3 år Siste 12 måneder1
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19995,92Siste 10 år7,72Siste 5 år11,19Siste 3 år7,59Siste 12 måneder14,16
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19995,49Siste 10 år7,43Siste 5 år10,95Siste 3 år7,55Siste 12 måneder14,67
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,43Siste 10 år0,30Siste 5 år0,24Siste 3 år0,05Siste 12 måneder1-0,52
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1     
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.199914,21Siste 10 år13,65Siste 5 år11,90Siste 3 år10,90Siste 12 måneder116,17
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.199913,89Siste 10 år13,28Siste 5 år11,70Siste 3 år10,72Siste 12 måneder115,95
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks prosentpoeng)Siden 01.01.19990,32Siste 10 år0,37Siste 5 år0,21Siste 3 år0,17Siste 12 måneder10,23
Sharpe ratiofor aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19990,35Siste 10 år0,52Siste 5 år0,92Siste 3 år0,65Siste 12 måneder10,19
Sharpe ratiofor referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19990,33Siste 10 år0,51Siste 5 år0,91Siste 3 år0,66Siste 12 måneder10,22
Sharpe ratiodifferanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,02Siste 10 år0,01Siste 5 år0,00Siste 3 år0,00Siste 12 måneder1-0,03
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,76Siste 10 år0,70Siste 5 år0,43Siste 3 år0,47Siste 12 måneder10,39
Informasjonsrate (IR) på aksjeinvesteringene3Siden 01.01.19990,60Siste 10 år0,47Siste 5 år0,56Siste 3 år0,13Siste 12 måneder1-1,18
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Aksjeinvesteringene - 5-års perioder*

  1999-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent)1999-2002-4,852003-200716,282008-2012-0,592013-201712,94
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-2002-5,632003-200715,372008-2012-0,592013-201712,52
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)1999-20020,782003-20070,902008-20120,012013-20170,42
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent)1999-200216,882003-20079,242008-201219,112013-20179,26
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-200216,552003-20079,002008-201218,602013-20179,06
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020,332003-20070,242008-20120,512013-20170,20
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent)1999-2002-0,442003-20071,382008-20120,052013-20171,34
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent)1999-2002-0,502003-20071,322008-20120,042013-20171,33
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)1999-20020,062003-20070,052008-20120,002013-20170,01
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng)1999-20021,002003-20070,762008-20120,842013-20170,45
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringene1999-20020,872003-20071,072008-20120,132013-20170,86
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Renteinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*

  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Renteinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19984,73Siste 15 år4,32Siste 10 år4,70Siste 5 år3,42Siste 12 måneder17,03
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19984,58Siste 15 år4,20Siste 10 år4,09Siste 5 år3,42Siste 12 måneder16,78
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,15Siste 15 år0,12Siste 10 år0,62Siste 5 år0,00Siste 12 måneder10,26
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1     
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19983,27Siste 15 år3,25Siste 10 år2,90Siste 5 år2,67Siste 12 måneder12,73
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19983,15Siste 15 år3,07Siste 10 år2,89Siste 5 år2,84Siste 12 måneder12,79
Standardavvik differanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,12Siste 15 år0,18Siste 10 år0,01Siste 5 år-0,17Siste 12 måneder1-0,07
Sharpe ratiofor renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19980,85Siste 15 år0,93Siste 10 år1,46Siste 5 år0,98Siste 12 måneder11,70
Sharpe ratiofor referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19980,84Siste 15 år0,95Siste 10 år1,26Siste 5 år0,92Siste 12 måneder11,58
Sharpe ratiodifferanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,01Siste 15 år-0,01Siste 10 år0,20Siste 5 år0,06Siste 12 måneder10,13
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19981,00Siste 15 år1,18Siste 10 år0,77Siste 5 år0,40Siste 12 måneder10,46
Informasjonsrate (IR) på renteinvesteringene3Siden 01.01.19980,15Siste 15 år0,10Siste 10 år0,77Siste 5 år-0,01Siste 12 måneder10,52
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Renteinvesteringene - 5-års perioder*

  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017
Renteinvesteringenes avkastning (prosent)1998-20026,262003-20074,002008-20125,872013-20172,96
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20026,092003-20073,972008-20125,442013-20172,97
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)1998-20020,172003-20070,032008-20120,432013-2017-0,02
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent)1998-20023,062003-20073,042008-20124,272013-20172,67
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20023,052003-20073,102008-20123,622013-20172,92
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020,012003-2007-0,052008-20120,642013-2017-0,24
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent)1998-20020,672003-20070,362008-20121,272013-20171,03
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)1998-20020,622003-20070,342008-20121,382013-20170,95
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)1998-20020,052003-20070,022008-2012-0,112013-20170,08
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng)1998-20020,312003-20070,372008-20121,962013-20170,47
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringene1998-20020,522003-20070,082008-20120,222013-2017-0,05
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer, finansiering og andre avkastningsserier

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  2018 2017 2016 2015 2014
Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer20187,5320177,5220161,70201510,7920149,65
Indeks som gjenspeiler finansieringen av eiendomsinvesteringene2018-2,0620176,77
Obligasjonsdel av referanseindeksen20184,1620170,5720167,59
Avkastningsforskjell obligasjonsdel av referanseindeksen2018-2,46201710,2220162,06
Avkastningsforskjell indeks som gjenspeiler finansieringen20189,5920170,75
Andre avkastningsserier
FTSE Global All Cap index Real Estate12018-5,49201712,0420167,1120154,74201422,15
Obligasjonsdel av referanseindeksen20180,5620172,8820164,1620150,5720147,59
Aksjedel av referanseindeksen2018-8,80201718,6820168,5820153,0020148,73
Fondets referanseindeks (aksjer og obligasjoner)22018-5,82201712,9620166,9720152,0720148,30
ICB Supersector Real Estate. Ikke justert for belåning, geografi eller andre forhold.
Faktisk referanseindeks for fondet. Aksjeandelen har variert i perioden.

Eiendomsavkastning målt mot MSCI Global

Målt i lokal valuta. Prosent

  20182 2017 2016 2015 2014
Avkastning unoterte eiendomsinvesteringer 201827,920178,420165,6201510,6201411,4
MSCI Global120182n/a20178,320167,7201510,9201410,1
MSCI Global. Porteføljevekter120182n/a20178,620166,9201511,6201411,4
Avkastningsforskjell mot MSCI Global20182n/a20170,12016-2,12015-0,320141,2
Avkastningsforskjell mot MSCI Global. Porteføljevekter20182n/a2017-0,22016-1,32015-1,020140,0
1 Justert for transaksjonskostnader.
2 MSCI Global tall for 2018 er ikke tilgjengelige.

Avkastningen er målt i internasjonal valuta

Fondet investerer i internasjonale verdipapirer i utenlandsk valuta. Fondets avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i fondets referanseindekser for aksjer og obligasjoner. Denne sammensetningen betegnes som fondets valutakurv og besto av 36 valutaer ved utgangen av andre kvartal 2019. Om ikke annet er oppgitt i teksten, er resultatmålingen gjort i fondets valutakurv.

Relativ og risikojustert avkastning

Når vi bryter ned fondets relative avkastning og risikojusterte avkastning, skiller vi mellom aksjeinvesteringer og aksjeforvaltning. Aksjeinvesteringer er den totale beholdingen av børsnoterte aksjer som måles mot den strategiske referanseindeksen for aksjer fra Finansdepartementet. Aksjeforvaltning er beholdningen av børsnoterte aksjer, eksklusive børsnotert eiendom som er forvaltet sammen med unotert eiendom i den overordnede eiendomsforvaltningen, som måles mot en referanseindeks justert for børsnoterte og unoterte eiendomsinvesteringer. Det samme gjelder for renter.

Metodegrunnlag for avkastningsberegninger

Metodikken bak avkastningsmålingene for fondene som Norges Bank Investment Management forvalter følger den internasjonale standarden Global Investment Performance Standards (GIPS®). Dette er GIPS-rapporter og GIPS compliance manual med formelverk for avkastningsberegninger.

Sist oppdatert: 06.05.2019

Relaterte sider