Til hovedinnhold

Posisjonsnotater

Norges Bank Investment Management publiserer posisjonsnotater som tar for seg konkrete spørsmål innen selskapsstyring. Posisjonsnotatene danner grunnlaget for vår stemmegivning innenfor spesifikke temaer og er et utgangspunkt for diskusjon med selskaper og standardsettere.