Til hovedinnhold

Styremedlemmers tidsbruk

Styremedlemmer bør sette av tilstrekkelig tid til å utføre sine verv på en god måte.

26. oktober 2018

 Styremedlemmer i børsnoterte selskaper bør ikke sitte i fler enn fem styrer samtidig.

Styreleder er ansvarlig for å lede styrets arbeid og bør bruke vesentlig tid på å utføre sitt verv på en god måte. En styreleder i et ledende selskap bør som regel ikke være styreleder i et annet selskap.

Styremedlemmer bør bidra til effektive diskusjoner og beslutninger ved å være tilstede på alle møter. Styret bør offentliggjøre hvor mange av møtene hvert styremedlem har deltatt på og forklare fravær.

Styret er ansvarlig overfor aksjonærene for den tid styremedlemmene setter av til vervet. Styret bør offentliggjøre alle eksterne styreverv, komitéverv og ansettelsesforhold, slik at aksjonærene kan vurdere hvordan styret fungerer.

Posisjonsnotatet er kun tilgjengelig på engelsk. 

Last ned posisjonsnotatet (pdf)