Hopp til innhold

OLJEFONDETS MARKEDSVERDI

nok

Vi ivaretar og utvikler finansielle
verdier for fremtidige generasjoner

Film om Oljefondet

det norske folk eier oljefondet

Se vår film om historien, formålet og forvaltningen.

Fondets beholdninger

Søk i
investeringene

Vi investerer i over 9000 selskaper og har investeringer knyttet til 78 land. Fondets beholdninger er tilgjengelige per 31. desember 2015.

Oljefondet er globalt

38%

Europa40%

Nord-Amerika

 

18%

Asia og Oseania

4%

Resten av verden   


Investeringene

Oljefondets investeringsstrategi

60%

Aksjer

35%

REntepapirer 

5%

Eiendom


Investeringsstrategien

Ansvarlig forvaltning

fokusområder

Vi arbeider med utvalgte temaer som er relevante for flere sektorer, og har formulert forventninger til hvordan selskaper bør håndtere risiko og rapportere om sine aktiviteter. Tre fokusområder som er direkte knyttet til miljømessige og samfunnsmessige forhold legger føringer for vårt arbeid.

 


Mer om ansvarlig forvaltning

Fondets avkastning

5,6% 

Årlig avkastning

Fondet hadde en årlig avkastning på 5,6 prosent fra etableringen av Norges Bank Investment Management i 1998 og frem til utgangen av 2015, målt i fondets valutakurv. Etter fradrag for forvaltningskostnader og prisvekst var avkastningen 3,7 prosent. Avkastning målt i dollar er 5,8 prosent.

Fondet hadde en årlig avkastning på 5,6 prosent fra etableringen av Norges Bank Investment Management i 1998 og frem til utgangen av 2015, målt i fondets valutakurv. Etter fradrag for forvaltningskostnader og prisvekst var avkastningen 3,7 prosent. Avkastning målt i dollar er 5,8 prosent.


Avkastningen

Kvartalsrapport

3. kv. 2016

 

Resultater

Statens pensjonsfond utland fikk i tredje kvartal 2016 en avkastning på 4,0 prosent, tilsvarende 240 milliarder kroner.

 


Fondets resultater i 3. kv. 2016