Hva er Oljefondet?

Formålet med Oljefondet er å sikre en ansvarlig og langsiktig forvaltning av inntektene fra olje- og gassressursene i Nordsjøen, slik at formuen kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode. Fondets formelle navn er Statens Pensjonsfond utland.

Slik er fondet investert

9158 Selskaper

Fondet eier en liten andel i mer enn 9 000 selskaper over hele verden - blant andre Apple, Nestlé, Microsoft og Samsung. I gjennomsnitt eier fondet 1,4 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

73 Land

Oljefondet er et av verdens største fond. Investeringene er fordelt på de fleste markeder, land og valutaer for å ta del i global vekst og verdiskapning, og sikre god risikospredning.

3 Investeringsområder

Den største delen av fondet er investert i aksjer, som er eierandeler i selskaper. En del er investert i rentepapirer, som er utlån til stater og selskaper. En mindre del er investert i eiendom.

Se hver enkelt investering

Søk i alle fondets investeringer sortert på land, investeringstype og bransje. Informasjonen oppdateres årlig og er tilgjengelig per år fra første investering i 1998.

Ansvarlig forvaltning

Oljefondet skal bidra til å finansiere velferdsstaten over generasjoner. Fondets fremtidige verdi er avhengig av bærekraftig vekst, velfungerende markeder og verdiskapning i selskapene vi eier.

Fondets utvikling

Utviklingen i fondets markedsverdi frem til utgangen av 2018. Oppgitt i milliarder kroner.

Markedsverdien

Markedsverdien påvirkes av fondets avkastning, kapitaltilførsler eller -uttak og endringer i valutakurser.

Avkastningen

Fra 1998 har fondet hatt en årlig avkastning på 5,5 prosent som tilsvarer 3 666 milliarder kroner.

Oljefondets historie

 • 1969
  Vi oppdager olje i Nordsjøen
 • 1990
  Stortinget vedtar Loven om Statens Petroleumsfond
 • 1996
  De første pengene blir overført til fondet
 • 2017
  Verdien på Oljefondet når 1000 milliarder dollar

Forskning og analyse

Alle fondets investeringsbeslutninger er basert på grundig forskning og analyser. Vi tror fondet på sikt vil dra nytte av å ha sterke fagmiljøer i nærheten. Vi støtter akademiske institusjoner i å trekke til seg internasjonale forskere, belønner fremragende forskningsbidrag og deler ut stipender til studenter i doktorgradsstudier i finansiell økonomi.

Nyheter

Utvidet informasjon om avkastning og risiko

20. mar 2019

Norges Bank Investment Management har i dag publisert utvidet informasjon om avkastning og risiko i Statens pensjonsfond utland.

Beslutning om utelukkelse av selskap fra Statens pensjonsfond utland

18. mar 2019

Norges Bank har besluttet å utelukke Halcyon Agri Corp Ltd grunnet uakseptabel risiko for at selskapet er ansvarlig for alvorlig miljøskade.

Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

08. mar 2019

Regjeringen har i dag presentert Meld. St. 14 (2018-2019) Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland (SPU).