Hopp til innhold

OLJEFONDETS MARKEDSVERDI

nok

Vi ivaretar og utvikler finansielle
verdier for fremtidige generasjoner

Film om Oljefondet

det norske folk
eier oljefondet

Vårt oppdrag er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner.

Se vår film om historien, formålet og forvaltningen.

Oljefondet er globalt

36%

europa41%

Nord-Amerika

 

20%

Asia og Oseania

3%

Resten av verden   


Mer om investeringene

Investeringstyper

Aksjer, rentepapirer og eiendom

Fondet er investert over hele verden i aksjer, rentepapirer og eiendom. Målet er å ha diversifiserte investeringer som sikrer god risikospredning og høyest mulig avkastning innenfor rammene som Finansdepartementet har fastsatt. Fondet kan ikke ha investeringer i Norge. 


Mer om investeringsstrategien

Ansvarlig forvaltning

fokusområder

Vi arbeider med utvalgte temaer som er relevante for flere sektorer, og har formulert forventninger til hvordan selskaper bør håndtere risiko og rapportere om sine aktiviteter. Tre fokusområder som er direkte knyttet til miljømessige og samfunnsmessige forhold legger føringer for vårt arbeid.

 


Mer om ansvarlig forvaltning

Fondets avkastning

6,0 % 

Årlig avkastning

Fondet hadde en årlig avkastning på 6,0 prosent fra etableringen av Norges Bank Investment Management i 1998 og frem til utgangen av tredje kvartal 2018, målt i fondets valutakurv. Etter fradrag for forvaltningskostnader og prisvekst var avkastningen 4,0 prosent.


Avkastningen

Siste rapport

3. kv. 2018

 

Resultater

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 2,1 prosent, eller 174 milliarder kroner, i tredje kvartal 2018.

Mer om resultatene i 3. kv. 2018

Rapportarkiv

Karriere

Spennende
karrieremuligheter 

Som forvalter av oljefondet kan vi tilby spennende karrieremuligheter med mye ansvar og høy grad av selvstendighet. Vi opererer i et dynamisk og konkurransepreget internasjonalt miljø.

Karrieresidene

Ledige stillinger