Hva er Oljefondet?

Formålet med Oljefondet er å sikre en ansvarlig og langsiktig forvaltning av inntektene fra Norges olje- og gassressurser, slik at formuen kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode. Fondets formelle navn er Statens pensjonsfond utland.

Slik er fondet investert

9 338 Selskaper

Fondet eier en andel i mer enn 9 000 selskaper over hele verden - blant andre Apple, Nestlé, Microsoft og Samsung. I gjennomsnitt eier fondet 1,3 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

70 Land

Oljefondet er et av verdens største fond. Investeringene er fordelt på de fleste markeder, land og valutaer for å ta del i global vekst og verdiskapning, og sikre god risikospredning.

4 Investeringsområder

Den største delen av fondet er investert i aksjer, som er eierandeler i selskaper. En del er investert i rentepapirer, som er utlån til stater og selskaper. En mindre del er investert i eiendom og infrastruktur for fornybar eneregi.

Se hver enkelt investering

Søk i alle fondets investeringer sortert på land, investeringstype og bransje. Informasjonen oppdateres årlig og er tilgjengelig hvert år fra første investering i 1998.

Ansvarlig forvaltning av fondet

Oljefondet skal bidra til å finansiere velferdsstaten over generasjoner. Fondets fremtidige verdi er avhengig av bærekraftig vekst, velfungerende markeder og verdiskapning i selskapene vi eier.

Klimahandlingsplan 2022-2025

Nestleder i hovedstyret Øystein Børsum og fondets leder Nicolai Tangen innledet presseseminaret. Direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho og leder for eierskap Wilhelm Mohn presenterte hovedpunktene i den nye handlingsplanen. Presseseminaret var på norsk.

Fondets utvikling

Den største delen av fondets verdi er avkastning på fondets investeringer. Tilførslene fra oljeinntektene utgjør 3 265 milliarder kroner. I tillegg påvirkes markedsverdien av svigninger i kronekursen, siden fondet kun er investert utenfor Norge. Verdien i grafen er per 30.06.22.

Valuta

Markedsverdien

Fondets verdi påvirkes av avkastningen på investeringene og tilførsler eller uttak fra staten. Siden fondet kun er investert i utlandet påvirkes verdien også av endringer i valutakurser.

Avkastningen

Over halvparten av fondets verdi er avkastning på fondets investeringer. Fra 1998 har fondet hatt en årlig avkastning på 5,8 prosent, som tilsvarer 6 327 milliarder kroner.

Oljefondets historie

 • 1969
  Vi oppdager olje i Nordsjøen
 • 1990
  Stortinget vedtar Loven om Statens Petroleumsfond
 • 1996
  De første pengene blir overført til fondet
 • 2019
  Verdien på Oljefondet når 10 000 milliarder kroner

In Good Company

Fondets leder Nicolai Tangen intervjuer toppsjefene i noen av verdens største selskaper, blant annet BPs leder Bernard Looney, Nicolas Hieronimus, toppsjefen i L'oréal og Ferraris leder Benedetto Vigna. Du lærer mer om deres lederskapsprinisipper, selskapenes strategier og hvordan de håndterer en stor investor som oss.

Innsikt til investeringsbeslutninger

Våre investeringsbeslutninger er basert på forskning og analyse av utviklingen i finansmarkeder og den globale økonomien. Vi deler vårt analysearbeid og innhold fra konferanser og seminarer vi arrangerer eller bidrar til. Vi inviterer til dialog med og samarbeider aktivt med akademikere, sammenlignbare fond og andre praktikere med mål om å forbedre investeringsstrategien og våre resultater.

Nyheter

Ny handlingsplan for klima

20. sep. 2022

Norges Bank Investment Management publiserer i dag en ny handlingsplan for klima frem til 2025 og setter mål om netto nullutslipp innen 2050 for alle selskapene i porteføljen.

Fondet gjør ny investering i Berlin og Paris

09. sep. 2022

Norges Bank Investment Management har signert avtaler om å kjøpe en andel på 65 prosent i to eiendommer: en kontor- og handelseiendom i Voltairstrasse 8-10 i Berlin, og en kontoreiendom i 86 boulevard Haussmann i Paris.

Beslutninger om observasjon og utelukkelse

07. sep. 2022

Norges Bank har besluttet å utelukke ni selskaper fra Statens pensjonsfond utland.