Hva er Oljefondet?

Formålet med Oljefondet er å sikre en ansvarlig og langsiktig forvaltning av inntektene fra olje- og gassressursene i Nordsjøen, slik at formuen kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode. Fondets formelle navn er Statens Pensjonsfond utland.

Slik er fondet investert

9 202 Selskaper

Fondet eier en andel i mer enn 9 000 selskaper over hele verden - blant andre Apple, Nestlé, Microsoft og Samsung. I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

74 Land

Oljefondet er et av verdens største fond. Investeringene er fordelt på de fleste markeder, land og valutaer for å ta del i global vekst og verdiskapning, og sikre god risikospredning.

3 Investeringsområder

Den største delen av fondet er investert i aksjer, som er eierandeler i selskaper. En del er investert i rentepapirer, som er utlån til stater og selskaper. En mindre del er investert i eiendom.

Se hver enkelt investering

Søk i alle fondets investeringer sortert på land, investeringstype og bransje. Informasjonen oppdateres årlig og er tilgjengelig hvert år fra første investering i 1998.

Ansvarlig forvaltning av fondet

Oljefondet skal bidra til å finansiere velferdsstaten over generasjoner. Fondets fremtidige verdi er avhengig av bærekraftig vekst, velfungerende markeder og verdiskapning i selskapene vi eier.

Fondets utvikling

Over halvparten av fondets verdi er avkastning på fondets investeringer. Tilførslene fra oljeinntektene utgjør 3 220 milliarder kroner. I tillegg påvirkes markedsverdien av svigninger i kronekursen, siden fondet kun er investert utenfor Norge.

Markedsverdien

Fondets verdi påvirkes av avkastningen på investeringene og tilførsler eller uttak fra staten. Siden fondet kun er investert i utlandet påvirkes verdien også av endringer i valutakurser.

Avkastningen

Over halvparten av fondets verdi er avkastning på fondets investeringer. Fra 1998 har fondet hatt en årlig avkastning på 5,8 prosent, som tilsvarer 5 170 milliarder kroner.

Oljefondets historie

 • 1969
  Vi oppdager olje i Nordsjøen
 • 1990
  Stortinget vedtar Loven om Statens Petroleumsfond
 • 1996
  De første pengene blir overført til fondet
 • 2019
  Verdien på Oljefondet når 10 000 milliarder kroner

Investeringer basert på forskning og analyse

Våre investeringsbeslutninger er basert på forskning og analyse av utviklingen i finansmarkeder og den globale økonomien. Vi deler vårt analysearbeid og innhold fra konferanser og seminarer vi arrangerer eller bidrar til. Vi inviterer til dialog med og samarbeider aktivt med akademikere, sammenlignbare fond og andre praktikere med mål om å forbedre investeringsstrategien og våre resultater.

Nyheter

Karsten Kallevig blir spesialrådgiver til CEO

18. sep 2020

Karsten Kallevig er utnevnt til spesialrådgiver, med fokus på unoterte investeringer.

Siste publikasjon: 30 år med fondet

07. sep 2020

En av våre oppgaver som forvalter av fondet er å bidra til størst mulig åpenhet om forvaltningen. Publikasjonsserien «Management reviews» bidrar til dette gjennom historiske gjennomganger av ulike deler av fondets investeringsstrategi. «Investing with a mandate» er den nyeste publikasjonen i denne serien.

Beslutninger om utelukkelse og eierskapsutøvelse

31. aug 2020

Norges Bank har besluttet å utelukke tre selskaper fra Statens pensjonsfond utland og følge opp ett selskap gjennom eierskapsutøvelsen.