Hopp til innhold

OLJEFONDETS MARKEDSVERDI

nok

Vi ivaretar og utvikler finansielle
verdier for fremtidige generasjoner

Film om Oljefondet

det norske folk eier oljefondet

Se vår film om historien, formålet og forvaltningen.

Fondets Beholdninger

Se alle
INVESTERINGEne

Vi investerer i nesten 9 000 selskaper og har investeringer knyttet til 77 land. Fondets beholdninger er tilgjengelige per 31. desember 2016.

Pressekonferanse 2. kv.

22. august 2017 kl. 10:00

Trond Grande, nestleder i Norges Bank Investment Management, og Egil Matsen, andre nestleder i hovedstyret i Norges Bank, presenterer kvartalsrapport for Statens pensjonsfond utland for andre kvartal 2017.

Oljefondet er globalt

36%

Europa42%

Nord-Amerika

 

18%

Asia og Oseania

4%

Resten av verden   


Mer om investeringene

strategi

Oljefondets 

investeringsstrategi

Fondet er investert i internasjonale aksjer, rentepapirer og eiendom. Målet er å ha diversifiserte investeringer som sikrer god risikospredning og høyest mulig avkastning innenfor rammene som Finansdepartementet har fastsatt.


Investeringsstrategien

Ansvarlig forvaltning

fokusområder

Vi arbeider med utvalgte temaer som er relevante for flere sektorer, og har formulert forventninger til hvordan selskaper bør håndtere risiko og rapportere om sine aktiviteter. Tre fokusområder som er direkte knyttet til miljømessige og samfunnsmessige forhold legger føringer for vårt arbeid.

 


Mer om ansvarlig forvaltning

Fondets avkastning

5,8 % 

Årlig avkastning

Fondet hadde en årlig avkastning på 5,8 prosent fra etableringen av Norges Bank Investment Management i 1998 og frem til utgangen av første kvartal 2017, målt i fondets valutakurv. Etter fradrag for forvaltningskostnader og prisvekst var avkastningen 3,9 prosent.


Avkastningen

Siste rapport

1. kv. 2017

 

Resultater

Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2017 en avkastning på 3,8 prosent, tilsvarende 297 milliarder kroner.

 Mer om resultatene i 1. kv. 2017

Rapportarkiv

Karriere

Spennende
karrieremuligheter 

Som forvalter av oljefondet kan vi tilby spennende karrieremuligheter med mye ansvar og høy grad av selvstendighet. Vi opererer i et dynamisk og konkurransepreget internasjonalt miljø.

Karrieresidene

Ledige stillinger