Fondets utvikling

Over halvparten av fondets verdi er avkastning på fondets investeringer. Tilførslene fra oljeinntektene utgjør 3 300 milliarder kroner. I tillegg påvirkes markedsverdien av svigninger i kronekursen, siden fondet kun er investert utenfor Norge.

Markedsverdien

Fondets verdi påvirkes av avkastningen på investeringene og tilførsler eller uttak fra staten. Siden fondet kun er investert i utlandet påvirkes verdien også av endringer i valutakurser.

Avkastningen

Over halvparten av fondets verdi er avkastning på fondets investeringer. Fra 1998 har fondet hatt en årlig avkastning på 6,1 prosent, som tilsvarer 5 358 milliarder kroner.

Oljefondets historie

 • 1969
  Vi oppdager olje i Nordsjøen
 • 1990
  Stortinget vedtar Loven om Statens Petroleumsfond
 • 1996
  De første pengene blir overført til fondet
 • 2019
  Verdien på Oljefondet når 10 000 milliarder kroner 25. oktober klokken 10.56

Hva er Oljefondet?

Formålet med Oljefondet er å sikre en ansvarlig og langsiktig forvaltning av inntektene fra olje- og gassressursene i Nordsjøen, slik at formuen kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode. Fondets formelle navn er Statens Pensjonsfond utland.

Slik er fondet investert

9 202 Selskaper

Fondet eier en andel i mer enn 9 000 selskaper over hele verden - blant andre Apple, Nestlé, Microsoft og Samsung. I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

74 Land

Oljefondet er et av verdens største fond. Investeringene er fordelt på de fleste markeder, land og valutaer for å ta del i global vekst og verdiskapning, og sikre god risikospredning.

3 Investeringsområder

Den største delen av fondet er investert i aksjer, som er eierandeler i selskaper. En del er investert i rentepapirer, som er utlån til stater og selskaper. En mindre del er investert i eiendom.

Se hver enkelt investering

Søk i alle fondets investeringer sortert på land, investeringstype og bransje. Informasjonen oppdateres årlig og er tilgjengelig hvert år fra første investering i 1998.

Ansvarlig forvaltning av fondet

Oljefondet skal bidra til å finansiere velferdsstaten over generasjoner. Fondets fremtidige verdi er avhengig av bærekraftig vekst, velfungerende markeder og verdiskapning i selskapene vi eier.

Forskning og analyse

Alle fondets investeringsbeslutninger er basert på grundig forskning og analyser. Vi tror fondet på sikt vil dra nytte av å ha sterke fagmiljøer i nærheten. Vi støtter akademiske institusjoner i å trekke til seg internasjonale forskere, belønner fremragende forskningsbidrag og deler ut stipender til studenter i doktorgradsstudier i finansiell økonomi.

Nyheter

Akademisk finanstidsskrift med fokus på klimarisiko

03. jul 2020

The Review of Financial Studies har publisert en spesialutgave som fokuserer på klimarisiko. Artiklene er et resultat av et forskningsstipend fra Norges Bank Investment Management til professor Harrison Hong ved Colombia University.

Stemmegivning på bærekraftsforslag

17. jun 2020

I dag publiserer vi et forvalterperspektiv der vi forklarer vår tilnærming til aksjonærforslag om bærekraft. Vi anbefaler å vurdere forslagene med utgangspunkt i materialitet, grad av detaljstyring og en nøye overveielse av selskapets kontekst.

Sentralbanksjefen om representantskapets brev til Stortinget

11. jun 2020

Norges Banks representantskap sendte 11. juni 2020 brev til Stortinget med orientering om representantskapets arbeid i tilknytning til ansettelsen av Nicolai Tangen som ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM). Bakgrunnen for brevet er den store offentlige interessen for ansettelsen og arbeidsavtalen som er inngått.