Hopp til innhold

OLJEFONDETS MARKEDSVERDI

nok

Vi ivaretar og utvikler finansielle
verdier for fremtidige generasjoner

Film om Oljefondet

det norske folk
eier oljefondet

Vårt oppdrag er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner.

Se vår film om historien, formålet og forvaltningen.

Oljefondet er globalt

36%

europa42%

Nord-Amerika

 

18%

Asia og Oseania

4%

Resten av verden   


Mer om investeringene

Investeringstyper

Aksjer, rentepapirer og eiendom

Fondet er investert over hele verden i aksjer, rentepapirer og eiendom. Målet er å ha diversifiserte investeringer som sikrer god risikospredning og høyest mulig avkastning innenfor rammene som Finansdepartementet har fastsatt. Fondet kan ikke ha investeringer i Norge. 


Mer om investeringsstrategien

Beholdningene

Se alle
INVESTERINGEne

Fondet er investert i omtrent 9 000 selskaper og har investeringer knyttet til nesten 80 land. Alle investeringene ved årsslutt fra 1998 til 2016 er tilgjengelige i vår investeringsoversikt.   

Pressekonferanse

27. februar 2018, 10:00

Øystein Olsen, leder av hovedstyret i Norges Bank, og Yngve Slyngstad, leder i Norges Bank Investment Management, presenterer årsrapport 2017 for Statens pensjonsfond utland.

Ansvarlig forvaltning

fokusområder

Vi arbeider med utvalgte temaer som er relevante for flere sektorer, og har formulert forventninger til hvordan selskaper bør håndtere risiko og rapportere om sine aktiviteter. Tre fokusområder som er direkte knyttet til miljømessige og samfunnsmessige forhold legger føringer for vårt arbeid.

 


Mer om ansvarlig forvaltning

Rapport

Ansvarlig forvaltning 2017

Vår oppgave er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Ansvarlig forvaltning støtter  fondets formål om høyest mulig avkastning med et moderat risikonivå. Les om vår ansvarlige forvaltningsvirksomhet i 2017.


Gå til rapporten

Fondets avkastning

6,0 % 

Årlig avkastning

Fondet hadde en årlig avkastning på 6,0 prosent fra etableringen av Norges Bank Investment Management i 1998 og frem til utgangen av tredje kvartal 2017, målt i fondets valutakurv. Etter fradrag for forvaltningskostnader og prisvekst var avkastningen 4,1 prosent.


Avkastningen

Karriere

Spennende
karrieremuligheter 

Som forvalter av oljefondet kan vi tilby spennende karrieremuligheter med mye ansvar og høy grad av selvstendighet. Vi opererer i et dynamisk og konkurransepreget internasjonalt miljø.

Karrieresidene

Ledige stillinger