Hva er Oljefondet?

Formålet med Oljefondet er å sikre en ansvarlig og langsiktig forvaltning av inntektene fra olje- og gassressursene i Nordsjøen, slik at formuen kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode. Fondets formelle navn er Statens Pensjonsfond utland.

Slik er fondet investert

9146 Selskaper

Fondet eier en liten andel i mer enn 9000 selskaper over hele verden - blant andre Apple, Nestlé, Microsoft and Samsung. I gjennomsnitt eier fondet 1,4 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

72 Land

Oljefondet er et av verdens største fond. Investeringene er fordelt på de fleste markeder, land og valutaer for å ta del i global vekst og verdiskapning, og sikre god risikospredning.

3 Investeringsområder

Den største delen av fondet er investert i aksjer, som er eierandeler i selskaper. En del er investert i rentepapirer, som er utlån til stater og selskaper. En mindre del er investert i eiendom.

Se hver enkelt investering

Søk i alle fondets investeringer sortert på land, investeringstype og bransje. Informasjonen oppdateres årlig og er tilgjengelig per år fra første investering i 1998.

Ansvarlig forvaltning

Oljefondet skal bidra til å finansiere velferdsstaten over generasjoner. Fondets fremtidige verdi er avhengig av bærekraftig vekst, velfungerende markeder og verdiskapning i selskapene vi eier.

Fondets utvikling

Markedsverdien i milliarder kroner. Siste verdi er per 30. september 2018.

Markedsverdien

Markedsverdien påvirkes av fondets avkastning, kapitaltilførsler eller -uttak og endringer i valutakurser.

Avkastningen

Fra 1998 har fondet hatt en årlig avkastning på omtrent 6 prosent som tilsvarer over 4 000 milliarder kroner.

Oljefondets historie

 • 1969
  Vi oppdager olje i Nordsjøen
 • 1990
  Stortinget vedtar Loven om Statens Petroleumsfond
 • 1996
  De første pengene blir overført til fondet
 • 2017
  Verdien på Oljefondet når 1000 milliarder dollar

Forskning og analyse

Alle fondets investeringsbeslutninger er basert på grundig forskning og analyser. Vi tror fondet på sikt vil dra nytte av å ha sterke fagmiljøer i nærheten. Vi støtter akademiske institusjoner i å trekke til seg internasjonale forskere, belønner fremragende forskningsbidrag og deler ut stipender til studenter i doktorgradsstudier i finansiell økonomi.

Nyheter

Fortsatt stor aktør i eiendom

08. feb 2019
Hovedstyret i Norges Bank vedtok sist onsdag en ny strategi for eiendomsinvesteringer for Statens pensjonsfond utland (SPU).

Ny strategi for eiendomsforvaltning

07. feb 2019
I brev til Finansdepartementet orienterer Norges Bank om arbeidet med bankens strategi for eiendomsinvesteringer i Statens pensjonsfond utland.

Tettere dialog med selskaper

07. feb 2019
I 2018 hadde vi nær 1 500 selskapsmøter hvor vi tok opp selskapsstyring og våre forventninger til selskapene.