Fondets utvikling

Over halvparten av fondets verdi er avkastning på fondets investeringer. Tilførslene fra oljeinntektene utgjør 3 300 milliarder kroner. I tillegg påvirkes markedsverdien av svigninger i kronekursen, siden fondet kun er investert utenfor Norge.

Markedsverdien

Fondets verdi påvirkes av avkastningen på investeringene og tilførsler eller uttak fra staten. Siden fondet kun er investert i utlandet påvirkes verdien også av endringer i valutakurser.

Avkastningen

Over halvparten av fondets verdi er avkastning på fondets investeringer. Fra 1998 har fondet hatt en årlig avkastning på 6,1 prosent, som tilsvarer 5 358 milliarder kroner.

Oljefondets historie

 • 1969
  Vi oppdager olje i Nordsjøen
 • 1990
  Stortinget vedtar Loven om Statens Petroleumsfond
 • 1996
  De første pengene blir overført til fondet
 • 2019
  Verdien på Oljefondet når 10 000 milliarder kroner 25. oktober klokken 10.56

Hva er Oljefondet?

Formålet med Oljefondet er å sikre en ansvarlig og langsiktig forvaltning av inntektene fra olje- og gassressursene i Nordsjøen, slik at formuen kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode. Fondets formelle navn er Statens Pensjonsfond utland.

Slik er fondet investert

9 202 Selskaper

Fondet eier en andel i mer enn 9 000 selskaper over hele verden - blant andre Apple, Nestlé, Microsoft og Samsung. I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

74 Land

Oljefondet er et av verdens største fond. Investeringene er fordelt på de fleste markeder, land og valutaer for å ta del i global vekst og verdiskapning, og sikre god risikospredning.

3 Investeringsområder

Den største delen av fondet er investert i aksjer, som er eierandeler i selskaper. En del er investert i rentepapirer, som er utlån til stater og selskaper. En mindre del er investert i eiendom.

Se hver enkelt investering

Søk i alle fondets investeringer sortert på land, investeringstype og bransje. Informasjonen oppdateres årlig og er tilgjengelig per år fra første investering i 1998.

Ansvarlig forvaltning av fondet

Oljefondet skal bidra til å finansiere velferdsstaten over generasjoner. Fondets fremtidige verdi er avhengig av bærekraftig vekst, velfungerende markeder og verdiskapning i selskapene vi eier.

Forskning og analyse

Alle fondets investeringsbeslutninger er basert på grundig forskning og analyser. Vi tror fondet på sikt vil dra nytte av å ha sterke fagmiljøer i nærheten. Vi støtter akademiske institusjoner i å trekke til seg internasjonale forskere, belønner fremragende forskningsbidrag og deler ut stipender til studenter i doktorgradsstudier i finansiell økonomi.

Nyheter

Negativ avkastning i et urolig marked

02. apr 2020

Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2020 en avkastning på -14,6 prosent, tilsvarende -1 171 milliarder kroner.

Nicolai Tangen ansatt som ny CEO i Norges Bank Investment Management

26. mar 2020

Norges Banks hovedstyre har ansatt Nicolai Tangen som ny CEO for Norges Banks Investment Management.

Utvidet informasjon om avkastning og risiko

26. mar 2020

Norges Bank Investment Management har i dag publisert tilleggsinformasjon om avkastning og risiko i Statens pensjonsfond utland. Publikasjonen supplerer fondets årsrapport med tall og analyser for ulike investeringsstrategier.