Til hovedinnhold

Hva er Oljefondet?

Formålet med Oljefondet er å sikre en langsiktig forvaltning av inntektene fra Norges olje- og gassressurser, slik at formuen kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode. Fondets formelle navn er Statens pensjonsfond utland.

Slik er fondet investert

8 859 Selskaper

Fondet eier en andel i nesten 9 000 selskaper over hele verden - blant andre Apple, Nestlé, Microsoft og Samsung. I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

72 Land

Oljefondet er et av verdens største fond. Investeringene er fordelt på de fleste markeder, land og valutaer for å ta del i global vekst og verdiskapning, og sikre god risikospredning.

4 Investeringsområder

Den største delen av fondet er investert i aksjer, som er eierandeler i selskaper. En del er investert i rentepapirer, som er utlån til stater og selskaper. En mindre del er investert i eiendom og infrastruktur for fornybar energi.

Se hver enkelt investering

Søk i alle fondets investeringer sortert på land, investeringstype og bransje. Informasjonen oppdateres årlig og er tilgjengelig hvert år fra første investering i 1998.

Ansvarlig forvaltning av fondet

Oljefondet skal bidra til å finansiere velferdsstaten over generasjoner. Fondets fremtidige verdi er avhengig av bærekraftig vekst, velfungerende markeder og verdiskapning i selskapene vi eier.

Fondets utvikling

Den største delen av fondets verdi er avkastning på fondets investeringer. Tilførslene fra oljeinntektene utgjør 4 698 milliarder kroner. I tillegg påvirkes markedsverdien av svigninger i kronekursen, siden fondet kun er investert utenfor Norge. Verdien i grafen er per 31.12.23.

Valuta

Markedsverdien

Fondets verdi påvirkes av avkastningen på investeringene og tilførsler eller uttak fra staten. Siden fondet kun er investert i utlandet påvirkes verdien også av endringer i valutakurser.

Avkastningen

Over halvparten av fondets verdi er avkastning på fondets investeringer. Fra 1998 har fondet hatt en årlig avkastning på 6,09 prosent, som tilsvarer 8 592 milliarder kroner.

Oljefondets historie

 • 1969
  Vi oppdager olje i Nordsjøen
 • 1996
  De første pengene blir overført til fondet
 • 2019
  Verdien på Oljefondet passerer 10 000 milliarder kroner
 • 2023
  Verdien på Oljefondet passerer 15 000 milliarder kroner

Innsikt til investeringsbeslutninger

Våre investeringsbeslutninger er basert på forskning og analyse av utviklingen i finansmarkeder og den globale økonomien. Vi deler vårt analysearbeid og innhold fra konferanser og seminarer vi arrangerer eller bidrar til. Vi inviterer til dialog med og samarbeider aktivt med akademikere, sammenlignbare fond og andre praktikere med mål om å forbedre investeringsstrategien og våre resultater.

Investment Conference 2024

Hvordan bli en bedre investor? er tema for vår årlige investeringskonferense 2024. For å besvare spørsmålet har vi invitert noen av verdens ledende eksperter. Konferansen arrangeres i Norges Banks lokaler i Oslo. Du kan også se konferansen på Live stream fra denne nettsiden. Følg oss den 23. april fra klokken: 12:00.

Bli kjent med toppsjefene i verdens største selskaper

I denne podkasten intervjuer leder for fondet Nicolai Tangen toppsjefene i noen av verdens største selskaper, blant annet Sam Altman i OpenAI, Nicolas Hieronimus, toppsjefen i L'oréal og Ferraris leder Benedetto Vigna. Du lærer mer om deres lederskap, selskapenes strategier og hvordan de håndterer en stor investor som oss.

Nyheter

Beslutninger om utelukkelse

29. feb. 2024

Norges Bank har besluttet å utelukke tre selskaper fra Statens pensjonsfond utland.

Årsrapport for Statens pensjonsfond utland i 2023

27. feb. 2024

Norges Bank Investment Management har publisert den fullstendige årsrapporten for Statens pensjonsfond utland i 2023.

Ansvarlig forvaltning gir resultater

07. feb. 2024

I 2023 trappet vi opp arbeidet vårt med klima, og vi ser at flere selskaper setter seg netto nullmål. Vi økte også omfanget av våre risikobaserte nedsalg.