Hopp til innhold

Referanseindeksen

Fondets investeringer måles mot en referanseindeks fastsatt av Finansdepartementet med utgangspunkt i indekser fra FTSE Group og Bloomberg Barclays Indices.

 

Referanseindeksen per 31. desember 2017 *

Aktivaklasser Strategisk referanseindeks  Faktisk referanseindeks 
Renter 30,00 32,95
Aksjer 70,00 67,05
Totalt 100,00 100,00

 

Aksjer Strategisk referanseindeks  Faktisk referanseindeks 
  70,00 67,05
Land    
Brasil   0,87
Chile   0,15
Colombia   0,05
Kanada   2,25
Mexico   0,35
Peru   0,04
USA   36,08
Sum Amerika   39,79
     
Belgia   0,71
Finland   0,63
Frankrike   5,28
Hellas   0,05
Irland   0,16
Italia   1,60
Nederland   1,98
Østerrike   0,22
Portugal   0,12
Spania   1,88
Tyskland   5,57
Euro-området   18,21
Danmark   1,07
Polen   0,15
Russland   0,39
Storbritannia   9,97
Sveits   4,65
Sverige   1,78
Tsjekkia   0,01
Tyrkia   0,14
Ungarn   0,04
Sum Europa   36,41
     
De Forente Arabiske Emirater   0,10
Egypt   0,02
Israel   0,17
Qatar   0,07
Sør-Afrika   0,90
Sum Midtøsten og Afrika   1,25
     
Australia   2,51
Filippinene   0,17
Hong Kong   1,31
India   1,26
Indonesia   0,26
Japan   9,05
Kina   3,08
Malaysia   0,32
New Zealand   0,12
Pakistan   0,03
Singapore   0,50
Sør-Korea   1,88
Taiwan   1,63
Thailand   0,43
Sum Asia/Oseania   22,55
Vis mer

 

Renter Strategisk referanseindeks  Faktisk referanseindeks 
         30,00 32,95
Valuta    
CAD   3,10
CLP   0,09
MXN   1,66
USD   44,61
Sum Amerika   49,47
     
CHF   1,46
CZK   0,29
DKK   0,58
EUR   26,76
GBP   5,63
HUF   0,19
ILS   0,46
PLN                                                    0,72
RUB   0,53
SEK   1,07
ZAR   -  
Sum Europa Midtøsten og Afrika   37,68
     
AUD   1,90
HKD   0,12
JPY   7,01
KRW   2,07
MYR   0,45
NZD   0,27
SGD   0,44
THB   0,60
Sum Asia   12,85
Vis mer

* Finansdepartementet har fastsatt en plan for opptrapping til 70 prosent aksjeandel i den strategiske referanseindeksen i henhold til mandatet § 1-5 (3).