Hopp til innhold

Referanseindeksene

Fondets investeringer måles mot referanseindekser for aksjer og obligasjoner, som er utarbeidet av henholdsvis FTSE Group og Bloomberg L.P. på vegne av Finansdepartementet.

Operative referanseporteføljer 

Norges Bank Investment Management har utformet interne operative referanseporteføljer for aksjer og obligasjoner. De gjenspeiler hvilke typer verdipapirer vi mener representerer en nøytral og hensiktsmessig investeringsstrategi for fondet. Referanseporteføljene er utformet for å unngå uønsket risiko i deler av kapitalmarkedet som det ikke er naturlig å investere i, tatt i betraktning fondets størrelse, langsiktighet og formål. Referanseporteføljene er basert på ulike grupper av verdipapirer som er valgt med utgangspunkt i sine avkastnings- og risikoegenskaper.

Referanseindeksen per 31. mars 2017

Aktivaklasser Strategisk referanseindeks Faktisk referanseindeks
Renter 37,5 35,0
Aksjer 62,5 65,0
Totalt 100,0 100,0

Aksjer

AKSJER Strategisk referanseindeks Faktisk referanseindeks
Land 62,5 65,0
     
Brasil   0,9
Chile   0,1
Colombia   0,1
Canada   2,3
Mexico   0,4
Peru   0,0
USA   37,2
Sum Amerika   41,0
     
Belgia   0,8
Finland   0,6
Frankrike   5,1
Hellas   0,0
Irland   0,1
Italia   1,5
Nederland   1,9
Østerrike   0,2
Portugal   0,1
Spania   1,9
Tyskland   5,4
Euro-området   17,8
Danmark   1,0
Polen   0,1
Russland   0,4
Storbritannia   10,0
Sveits   5,0
Sverige   1,8
Tsjekkia   0,0
Tyrkia   0,1
Ungarn   0,0
Sum Europa   36,4
     
De Forente Arabiske Emirater   0,1
Egypt   0,0
Israel   0,2
Qatar   0,1
Sør-Afrika   0,8
Sum Midtøsten og Afrika   1,2
     
Australia   2,7
Filippinene   0,1
Hong Kong   1,3
India   1,2
Indonesia   0,3
Japan   8,7
Kina   2,4
Malaysia   0,3
New Zealand   0,1
Pakistan   0,0
Singapore   0,5
Sør-Korea   1,7
Taiwan   1,7
Thailand   0,4
Sum Asia/Oseania   21,4
Vis mer

Rentepapirer

RENTER Strategisk referanseindeks Faktisk referanseindeks
Valuta 37,5 35,0
     
CAD   3,2
CLP   0,1
MXN   1,8
USD   44,3
Sum Amerika   49,4
     
CHF   1,5
CZK   0,3
DKK   0,6
EUR   26,4
GBP   5,8
HUF   0,2
ILS   0,4
PLN   0,7
RUB   0,6
SEK   1,1
ZAR   0,5
Sum Europa Midtøsten og Afrika   38,2
     
AUD   2,0
HKD   0,1
JPY   6,5
KRW   2,0
MYR   0,5
NZD   0,3
SGD   0,4
THB   0,6
Sum Asia   12,4
Vis mer