Til hovedinnhold

Avlønning av administrerende direktør

Styret er ansvarlig for at administrerende direktør avlønnes på en måte som bidrar til langsiktig verdiskapning for selskapet og aksjonærene.

7. april 2017

En betydelig andel av den totale, årlige godtgjørelsen bør bestå av aksjer som er sperret for minst fem år, og helst ti år, uavhengig av fratredelse eller pensjonering.

Styret bør utvikle et avlønningssystem som er enkelt og som ikke blir en belastning for god selskapsstyring. Tildelte aksjer bør ikke være betinget av fremtidige resultater, blant annet fordi slike kriterier ofte viser seg å bli komplekse og uegnede.

Styret bør sørge for åpenhet om den totale godtgjørelsen for å unngå urimelige utfall. Godtgjørelse til administrerende direktør bør hvert år fastsettes og utbetales i kontanter og sperrede aksjer. Styret bør også offentliggjøre et tak for total godtgjørelse for det kommende året.

Styret bør sikre at alle øvrige ytelser til administrerende direktør har en klar forretningsmessig begrunnelse. Pensjonsgrunnlaget bør utgjøre en liten del av den totale godtgjørelsen. Styret bør ikke tilby sluttpakker som svekker ordningen med sperrede aksjer.

Posisjonsnotatet er kun tilgjengelig på engelsk.

Last ned posisjonsnotatet (pdf)

Les vårt forvalterperspektiv om avlønning av administrerende direktør