Til hovedinnhold

Flere aksjeklasser

Alle aksjonærer bør ha rett til å stemme over grunnleggende beslutninger i selskaper.

20. mai 2020

  1. Aksjonærer har krav på residualverdien av selskapet og bærer den økonomiske risikoen for egenkapitalen. For å kunne beskytte sine interesser bør alle aksjonærer ha rett til å stemme over grunnleggende beslutninger i selskaper.
  2. Fordelingen av stemmeretten bør være proporsjonal med aksjonærenes kontantstrømrettigheter. På denne måten har aksjonærene egnede incentiver til å påvirke selskapet. Én aksje bør ha én stemme.
  3. Dersom stemmeretten er ulikt fordelt, bør den over tid utlignes med kontantstrømrettighetene. Ulik stemmerett bør være avgrenset enten ved at aksjer med høyere stemmerett ikke kan overføres til andre eller ved at ordningen opphører etter en definert periode.

Posisjonsnotatet er kun tilgjengelig på engelsk.

Last ned posisjonsnotatet (pdf)