Til hovedinnhold

Mangfold i styret

Styret bør ha et mangfold av kompetanse og bakgrunn.

15. februar 2021

  1. Styret bør sikre at beslutningsprosessen bygger på et bredt sett av perspektiver og innfallsvinkler. Styret bør ha et mangfold av kompetanse og bakgrunn.
  2. Styret bør ha en egnet kjønnsbalanse. Styrer der hvert kjønn ikke er representert med minst 30 prosent, bør vurdere å sette mål om kjønnsmangfold og rapportere om sin fremgang mot dette målet.
  3. Styret bør ha en formell nominasjonsprosess for å identifisere mulige kandidater som kan bidra til mangfold. Prosessen bør inkludere et grundig kandidatsøk som omfatter et bredt sett av personer med forskjellig bakgrunn.

Posisjonsnotatet er kun tilgjengelig på engelsk.

Last ned posisjonsnotatet (pdf)