Til hovedinnhold

Individuell avstemning på den enkelte styrekandidat

Aksjonærer har en rett og ansvar til å velge og avsette styremedlemmer.

2. juni 2015

Hovedandelen av styrekandidater blir valgt uten motkandidater. Styrevalg anses derfor i stor grad som en godkjennelsesprosess. I fravær av motkandidater, har aksjonærer i de fleste markeder en mulighet til å stemme på den enkelte styrekandidat. Dette gir aksjonærene mulighet til å stemme blankt eller stemme imot dersom de ikke ønsker å støtte kandidaten.

I enkelte markeder er det imidlertid ikke vanlig praksis med individuell avstemming på den enkelte styrekandidat. For at aksjonærer skal kunne holde styret ansvarlig må det i praksis være mulig å holde det enkelte styremedlemmet ansvarlig. Det innebærer at aksjonærer må kunne stemme blankt eller stemme imot den enkelte styrekandidaten. Dersom hele styret blir valgt gjennom én felles avstemming blir aksjonærer fratatt muligheten til å utøve stemmeretten på en tilstrekkelig og mest mulig effektiv måte.

Posisjonsnotatet er kun tilgjengelig på engelsk.

Last ned posisjonsnotatet (pdf)