Til hovedinnhold

Uavhengighet i styret

Et flertall av de aksjonærvalgte styremedlemmene bør være uavhengig av ledelsen, dominerende aksjonærer og forretningsforbindelser.

20. mai 2020

  1. Det er styrets oppgave å sette selskapets strategi og følge opp selskapets ledelse uten interessekonflikter. Et flertall av de aksjonærvalgte styremedlemmene bør være uavhengig av ledelsen, dominerende aksjonærer og forretningsforbindelser. Når en majoritetseier utøver kontroll med et selskap, bør minst en tredel av styremedlemmene være uavhengige.
  2. Styrebeslutninger som er særlig utsatt for interessekonflikter, bør omfattes av særlige ordninger som beskytter mot misbruk. Styrets revisjonsutvalg bør ha et flertall av uavhengige medlemmer, og ledelsen bør ikke være representert i hverken revisjons- eller godtgjøringsutvalget.
  3. Aksjonærene bør ha mulighet til å vurdere hvordan styret unngår interessekonflikter. Selskaper bør offentliggjøre både hvilke styremedlemmer som anses som uavhengige og hvordan hver av dem ble vurdert opp mot kriteriene for uavhengighet.

Posisjonsnotatet er kun tilgjengelig på engelsk.

Last ned posisjonsnotatet (pdf)