Forventningsdokumenter

Siden 2008, har vi publisert forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at selskapene fondet er investert i håndterer globale utfordringer i sin virksomhet. Forventningene er i stor grad sammenfallende med FNs bærekraftsmål.

Barns rettigheter

Barns rettigheter

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Skatt og åpenhet

Skatt og åpenhet

Bærekraftig bruk av havet

Bærekraftig bruk av havet