Til hovedinnhold

Oljefondets historie

1960

Statsminister Gerhardsen
Statsminister GerhardsenFoto: NRK

Ideen om et norsk oljefond oppstår da statsminister Gerhardsen med regjering erklærer suverenitet over den norske kontinentalsokkelen. Dette ga grunnlaget for oljepolitikken, basert på en sterk statlig styring der Stortinget trakk opp retningslinjene for å sikre en ansvarlig og langsiktig forvaltning av olje- og gassressursene våre.

    
      

Internasjonale oljeselskaper med ressurser og erfaring får tildelt lisenser for å lete etter olje, men den norske staten beholdt kontrollen.

Foto:NRK

1966

Foto: NRK

Letingen etter olje starter. I løpet av de fire neste årene blir 37 brønner boret.

Foto: NRK
Foto: NRK

1969

Norges første oljefelt, Ekofisk, oppdages i Nordsjøen i 1969. Produksjonen herfra starter i 1971.

På lille julaften 1969 blir det annonsert at vi har funnet olje. Mye olje. Ekofisk er det største oljefeltet noensinne funnet til havs. Det norske oljeeventyret er i gang.

Foto: NRK

1974

Photo: www.vestfoldbladet.no
Photo: www.vestfoldbladet.no

Finansdepartementet legger frem Stortingsmelding nr. 25 (1973-74): Petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn. Den drøfter hvordan den norske oljeformuen bør brukes.

1983

Tempoutvalget under ledelse av Hermod Skånland foreslår i en norsk offentlig utredning (NOU 1983:27) å etablere et fond hvor staten kan spare de temporært store inntektene fra petroleumssektoren og begrense seg til å bruke realavkastningen.

1990

Stortinget vedtar loven om Statens petroleumsfond. Formålet med fondet er å støtte statens langsiktige forvaltning av petroleumsformuen og gi myndighetene større handlingsrom i den økonomiske politikken ved fallende oljepriser eller nedgang i fastlandsøkonomien. 

Oljefondet skulle være en buffer for statsfinansene. Overskudd på statsbudsjettet ble overført til fondet, mens underskudd ble dekket ved å trekke på fondet.

Fondet skulle også være et redskap for å håndtere de statsfinansielle utfordringene knyttet til økte pensjonsutbetalinger og avtakende petroleumsinntekter. Fondet skulle derfor investeres langsiktig, men slik at det var mulig å ta det i bruk ved nødvendighet.

1996

Fondet får sin første overføring av kapital fra Finansdepartementet. Pengene investeres på samme måte som sentralbankens valutareserver. Det innebærer at alt skal investeres utenfor Norge.

fondet verdi 1996

1 981 128 503

1997

Fondet er utelukkende investert i utenlandske statsobligasjoner. Stortinget vedtar å investere 40 prosent i aksjer.

fondet verdi 1997

47 371 103 530

1998

Norges Bank Investment Managment
Norges Bank Investment Managment

Norges Bank Investment Management, en avdeling i Norges Bank, etableres 1. januar for å forvalte fondet på vegne av Finansdepartementet.

I løpet av første halvår blir 40 prosent av fondet plassert i aksjer.

fondet verdi 1998

113 401 394 042

2000

Fem fremvoksende økonomier er inkludert i fondets referanseindeks for aksjer.

fondet verdi 2000

222 408 160 167

2002

Obligasjoner som er utstedt av private aktører, blir inkludert i referanseporteføljen.

fondet verdi 2002

613 685 667 761

2004

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Det fastsettes etiske retningslinjer for fondet.

fondet verdi 2004

845 305 990 065

2006

Statens petroleumsfond skifter navn til Statens pensjonsfond utland.

fondet verdi 2006

1 399 050 195 050

2007

Finansdepartementet vedtar å øke fondets aksjeandel fra 40 til 60 prosent. Aksjer i små selskaper blir inkludert i referanseporteføljen. Økningen i aksjeandelen starter umiddelbart.

fondet verdi 2007

1 783 682 936 311

2008

Finansdepartementet bestemmer at opptil 5 prosent av fondet på lengre sikt skal investeres i eiendom. Samtidig blir flere fremvoksende økonomier inkludert i referanseporteføljen.

Den internasjonale finanskrisen bidrar til at fondet får en avkastning på -23,3 prosent i 2008.

fondet verdi 2008

2 018 643 430 954

2009

Fondets etiske retningslinjer blir evaluert, og det blir fastsatt nye tiltak som har virkning fra 2010.

I juni oppnår fondet en aksjeandel på 60 prosent.

Fondet har en rekordhøy årlig avkastning på 25,6 prosent.

fondet verdi 2009

2 275 426 194 530

2010

Finansdepartementet gir fondet et mandat for eiendomsinvesteringer. Disse investeringene skal erstatte noen av investeringene i obligasjoner.

fondet verdi 2010

2 640 042 794 099

2011

Regent Street i London, Storbritannia
Regent Street i London, StorbritanniaFoto: crown Estate

Fondet gjør sin første eiendomsinvestering.

Se filmen om fondets eiendomsinvesteringer Film: Norges Bank Investment Management/Brandlab

    

Fondets føste eiendomskjøp var en 25 prosent andel av The Crown Estates portefølje av eiendommer i Regent Street i London. Regent Street er en av Londons travleste handlegater, med kjente merkevarebutikker som Apple, Burberry, Banana Republic og Hamleys. Eiendommene i porteføljen, som består av 113 bygg spredt over 39 kvartaler, eies av The Crown Estate på vegne av Storbritannia.

fondet verdi 2011

3 077 420 151 147

2012

Finansdepartementet annonserer planer om gradvis å redusere andelen europeiske beholdninger til cirka 40 prosent av fondet, og øke investeringer i fremvoksende økonomier til 10 prosent.

fondet verdi 2012

3 311 572 484 253

2013

Avkastningen er den nest beste i fondets historie så langt, og markedsverdien vokser med mer enn 1 200 milliarder kroner.

Fondet gjør sine første eiendomsinvesteringer i USA. 

New York skyline
Fondet gjør sin første eiendomsinvestering i USA. Investeringen utgjør fem eiendommer i New York, Washington, D.C. og Boston. Investeringen er i tråd med strategien om å bygge en global eiendomsportefølje av høy kvalitet.Foto: Tim Drivas Photagraphy

fondet verdi 2013

3 815 769 355 330

2015

Fra og med starten av dette året sender Etikkrådet sine tilrådninger direkte til Norges Bank, i stedet for til Finansdepartementet. Norges Banks hovedstyre tar nå beslutninger om observasjon og utelukkelse av selskaper.

fondet verdi 2015

6 430 738 694 663

2017

Ny forvaltningsmodell innføres. Fra og med 2017 beslutter Norges Bank andelen eiendom i fondet, innenfor mandates ramme om at den unoterte eiendomsporteføljen kan utgjøre inntil 7 prosent av investeringsporteføljen.

Fondets verdi kom for første gang over 1 000 milliarder dollar. En styrking av hovedvalutaene i verden mot dollar og positiv utvikling i aksjemarkedene førte til rask økning i fondets verdi målt i amerikanske dollar.

Fondet gjør sine første eiendomsinvesteringer i Asia, og kjøper 70 prosent av fem eiendommer i Tokyo.
Fondet gjør sine første eiendomsinvesteringer i Asia, og kjøper 70 prosent av fem eiendommer i Tokyo.

fondet verdi 2017

7 510 494 110 324

2019

Verdien på Oljefondet når 10 000 milliarder kroner 25. oktober. Fondet har blitt tilført i overkant av 3 300 milliarder kroner. Resten av markedsverdien er svingninger i kronekursen.

Fondet fikk en avkastning på 738 milliarder kroner i første kvartal i 2019.  Dette er fondets sterkeste avkastning noensinne målt i kroner.

fondet verdi 2019

8 255 945 380 589

2021

I april annonserer vi vår første investering i unotert infrastruktur for fornybar energi. Vi signerer en avtale om å kjøpe en andel på 50 prosent av havvindparken Borssele 1 & 2 i Nederland. 

fondet verdi 2021

10 913 761 913 427

2023

Verdien på Oljefondet passerer 15 000 milliarder kroner 18. mai, som følge av et sterkt aksjemarked og en svakere krone. Fondet har blitt tilført i overkant av 5 000 milliarder kroner.

fondet verdi 2023

12 429 059 488 171