Til hovedinnhold

Hvem bestemmer hva?

Stortinget

Har fastsatt de formelle rammebetingelsene i loven om Statens pensjonsfond.

Finansdepartementet

Har det overordnede ansvaret for fondet og fastsetter rammer for forvaltningen.

Norges Bank

Har forvaltningsansvaret. Hovedstyret har delegert den operasjonelle forvaltningen til Norges Bank Investment Management.

Norges Bank Investment Management

Forvalter fondet. Oppdraget er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner.

Om Norges Bank Investment Management

Vårt oppdrag er å ta vare på verdiene i Oljefondet for fremtidige generasjoner. Oppgaven er å sikre høyest mulig avkastning på fondet, og vi skal gjøre dette på en sikker, effektiv, ansvarlig og åpen måte. Fondet er investert over hele verden, derfor er vi er en internasjonal organisasjon med globalt perspektiv.

Våre kontorer

Vi har kontorer i Oslo, London, New York og Singapore. Den globale tilstedeværelsen knytter oss tettere til markedene vi investerer i, og skaper sterkere bånd til partnere i ulike deler av verden.

 • Oslo

  Hovedkontor
  Norges Bank Investment Management
  Bankplassen 2
  Postboks 1179 Sentrum
  NO-0107 Oslo

  Tel: +47 24 07 30 00
  Fax: +47 24 07 30 01

  Kontakt oss

 • London

  Norges Bank Investment Management
  London Office
  Queensberry House
  3 Old Burlington Street,
  London W1S 3AE
  England

  Tlf.:  +44 20 7534 9000
  Faks:  +44 20 7534 9010

  Kontakt oss

 • New York

  Norges Bank Investment Management
  New York Office
  505 Fifth Avenue,
  20th Floor
  New York NY 10017
  USA

  Tlf.:  +1 917 542 8500

  Kontakt oss

 • Singapore

  Norges Bank Investment Management

  Singapore Office,
  One Raffles Quay
  #27-01 North Tower
  Singapore 048583

  Tlf.: +65 6571 6000
  Faks: +65 6571 6001

  Kontakt oss

Vi har også eiendomskontorer Tokyo og Paris.

Jobb og karriere i Oljefondet

Som et av verdens største fond tilbyr vi spennende karrieremuligheter i innen kapitalforvaltning, IT og drift, kontrollfunksjoner, strategi, administrasjon og kommunikasjon. Hos oss får du bryne deg på store utfordringer i et internasjonalt arbeidsmiljø med svært gode muligheter for karriereutvikling og personlig vekst.

Women's Investment Summit 2024

Women's Investment Summit er for kvinnelige studenter som ønsker å lære mer om finans og investeringer. Du vil lære om fondet, finansmarkedene og hvordan man tenker rundt ulike investeringer. Arrangementet avholdes på Oslokontoret vårt 8. mars 2024. Vi ønsker også å drive arrangementet videre i form av studentklubben Women's Investment Club, og ser etter engasjerte studentambassadører som kan drive initiativet videre.

NBIM Teach

Vi tilbyr gjesteforelesninger til universiteter og bidrar akademisk til emner ved utdanningsinstitusjoner, der vi gir et praktisk orientert perspektiv på temaer innen økonomi, teknologi og ansvarlige investeringer.

Vi ønsker flere kvinner i finans

Vi ønsker å øke andelen kvinner i ledende stillinger i finansbransjen. Som signert partner av “Kvinner i Finans Charter” har vi forpliktet oss til å sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialfunksjoner.

Kontakt oss

Spørsmål om enkeltinvesteringer eller vurderinger av fremtidig markedsutvikling kan være markedssensitivt. Dette er derfor noe vi generelt ikke kan svare på.

Takk for din tilbakemelding.

Pressekontakter

For pressehenvendelser. Kontakt: press@nbim.no

Konferanser og eksterne møter

For forespørsler om konferanser og eksterne møter. Kontakt: external relations@nbim.no

Møter med investeringsteam

For forespørsler om møter med våre investeringsteam. Kontakt: corporateaccess@nbim.no

Kalender

 • 14.
  august
  Halvårsrapportering 2024

  Kl. 09:00: Offentliggjøring av fondets rapportering for første halvår 2024. Resultatene presenteres på en pressekonferanse hos Sparebanken Sør under Arendalsuka kl. 10:00 samme dag. Pressekonferansen sendes også på våre nettsider. Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møtes og diskuterer sentrale teamer. Les mer om Arendalsuka.

 • 14.
  august
  Panelsamtale: Hva er suksessformelen til Oljefondet

  Kl. 15:30: Hva har vært suksessformelen til Oljefondet? Og vil den stå seg i fremtiden? Vi har satt sammen et panel med tidligere finansministre for å diskutere nettopp dette. Samtalen arrangeres på Kanalplassen under Arendalsuka, og kan også følges på våre nettsider. Les mer om arrangementet på Arendalsukas nettsider.