Hvem bestemmer hva?

Stortinget

Har fastsatt de formelle rammebetingelsene i loven om Statens pensjonsfond.

Finansdepartementet

Har det overordnede ansvaret for fondet og fastsetter rammer for forvaltningen.

Norges Bank

Har forvaltningsansvaret. Hovedstyret har delegert den operasjonelle forvaltningen til Norges Bank Investment Management.

Norges Bank Investment Management

Forvalter fondet. Oppdraget er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner.

Om Norges Bank Investment Management

Vårt oppdrag er å ta vare på verdiene i Oljefondet for fremtidige generasjoner. Oppgaven er å sikre høyest mulig avkastning på fondet, og vi skal gjøre dette på en sikker, effektiv, ansvarlig og åpen måte. Fondet er investert over hele verden, derfor er vi er en internasjonal organisasjon med globalt perspektiv.

Våre kontorer

Vi har kontorer i Oslo, London, New York, Singapore og Shanghai. Den globale tilstedeværelsen knytter oss tettere til markedene vi investerer i, og skaper sterkere bånd til partnere i ulike deler av verden.

 • Oslo

  Hovedkontor
  Norges Bank Investment Management
  Bankplassen 2
  Postboks 1179 Sentrum
  NO-0107 Oslo

  Kontakt oss

 • London

  Norges Bank Investment Management
  London Office
  Queensberry House
  3 Old Burlington Street,
  London W1S 3AE
  England

  Kontakt oss

 • New York

  Norges Bank Investment Management
  New York Office
  505 Fifth Avenue,
  20th Floor
  New York NY 10017
  USA

  Kontakt oss

 • Singapore

  Norges Bank Investment Management

  Singapore Office,
  One Raffles Quay
  #27-01 North Tower
  Singapore 048583

  Kontakt oss

 • Shanghai

  Norges Bank Investment Management
  Shanghai Office
  Azia Center,
  Suite 3001, 30th floor,
  1233 Lujiazui Ring Road,
  Shanghai, PRC 200120
  Kina

  Kontakt oss

Vi har også eiendomskontorer i Tokyo, Luxembourg og Paris

Jobb og karriere i Oljefondet

Som et av verdens største fond tilbyr vi spennende karrieremuligheter i innen kapitalforvaltning, IT og drift, kontrollfunksjoner, strategi, administrasjon og kommunikasjon. Hos oss får du bryne deg på store utfordringer i et internasjonalt arbeidsmiljø med svært gode muligheter for karriereutvikling og personlig vekst.

NBIM Teach

Vi tilbyr gjesteforelesninger til universiteter og bidrar akademisk til emner ved utdanningsinstitusjoner, der vi gir et praktisk orientert perspektiv på temaer innen økonomi, teknologi og ansvarlige investeringer.

Vi ønsker flere kvinner i finans

Vi ønsker å øke andelen kvinner i ledende stillinger i finansbransjen. Som signert partner av “Kvinner i Finans Charter” har vi forpliktet oss til å sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialfunksjoner.

Kontakt oss

Spørsmål om enkeltinvesteringer eller vurderinger av fremtidig markedsutvikling kan være markedssensitivt. Dette er derfor noe vi generelt ikke kan svare på.

Pressekontakter

For pressehenvendelser. Kontakt: press@nbim.no

Konferanser og eksterne møter

For forespørsler om konferanser og eksterne møter. Kontakt: external relations@nbim.no

Kalender

 • 31.
  januar
  Pressekonferanse om hovedtall for 2022

  Pressekonferanse om fondets hovedtall for 2022. Pressekonferansen strømmes direkte på våre nettsider www.nbim.no. Fondets årsrapport publiseres 14. mars.

 • 09.
  februar
  Pressekonferanse om ansvarlig forvaltning 2022

  Pressekonferanse om fondets rapport om ansvarlig forvaltning 2022. Rapporten publiseres samme dag. Pressekonferansen strømmes direkte på våre nettsider www.nbim.no.

 • 14.
  mars
  Årsrapport 2022

  Offentliggjøring av fondets årsrapportering for 2022.