Hvem bestemmer hva?

Stortinget

Har fastsatt de formelle rammebetingelsene i loven om Statens pensjonsfond.

Finansdepartementet

Har det overordnede ansvaret for fondet og fastsetter rammer for forvaltningen.

Norges Bank

Har forvaltningsansvaret. Hovedstyret har delegert den operasjonelle forvaltningen til Norges Bank Investment Management.

Norges Bank Investment Management

Forvalter fondet. Oppdraget er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner.

Om Norges Bank Investment Management

Vårt oppdrag er å ta vare på verdiene i Oljefondet for fremtidige generasjoner. Oppgaven er å sikre høyest mulig avkastning på fondet, og vi skal gjøre dette på en sikker, effektiv, ansvarlig og åpen måte. Fondet er investert over hele verden, derfor er vi er en internasjonal organisasjon med globalt perspektiv.

Våre kontorer

Vi har kontorer i Oslo, London, New York, Singapore og Shanghai. Den globale tilstedeværelsen knytter oss tettere til markedene vi investerer i, og skaper sterkere bånd til partnere i ulike deler av verden.

Vi har også eiendomskontorer i Tokyo og Luxembourg.

Jobb i Oljefondet

Som et av verdens største fond tilbyr vi spennende karrieremuligheter i innen kapitalforvaltning, IT og drift, kontrollfunksjoner, strategi, administrasjon og kommunikasjon. Hos oss får du bryne deg på store utfordringer i et internasjonalt arbeidsmiljø med svært gode muligheter for karriereutvikling og personlig vekst.

Kontakt oss

Spørsmål om enkeltinvesteringer eller vurderinger av fremtidig markedsutvikling kan være markedssensitivt. Dette er derfor noe vi generelt ikke kan svare på.

Pressekontakter

Kommunikasjonsavdelingen [email protected]

Kalender

  • 30.
    oktober
    3. kvartal 2019

    Pressekonferanse og publisering av fondets resultater for 3. kvartal 2019