Til hovedinnhold

Forvalterperspektiver

Serien "Forvalterperspektiv" presenterer Norges Bank Investment Managements synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. Artiklene er ikke endelige, men er ment som aktuelle innspill til nytte for alle markedsaktører. Serien er skrevet av ansatte, og baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter.