Til hovedinnhold

Rollen til "last look" i internasjonale valutamarkeder

17. desember 2015

Ved mange plattformer for internasjonal valutahandel er det mulig å benytte seg av såkalt «last look». Dette innebærer at banker har mulighet til å trekke handelen i siste liten hvis markedet går mot dem. Dette kan en gjøre selv etter at handelen ble akseptert av klienten og en handel som trekkes i siste liten kan føre til en rekke potensielle interessekonflikter.

Med dette forvalterperspektivet vurderer vi ulike elementer ved denne praksisen og bidrar til den pågående debatten om hvordan «last look» bør implementeres. Vi konkluderer med at åpenhet rundt hvordan denne praksisen implementeres er svært viktig, inkludert begrunnelsen for at handelen ikke aksepteres. I tillegg anbefaler vi blant annet å begrense evalueringsperioden for likviditetstilbyderne. Vi mener at det er viktig at forvaltere aktivt monitorerer adferden til likviditetstilbydere og påvirkningen på implementeringen av handelen.

Last ned dokumentet (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)