Til hovedinnhold

Sluttauksjoners rolle i velfungerende markeder

7. april 2020

Veksten i handel ved handledagens slutt er veldokumentert i litteraturen. I tillegg til det positive bidraget til fastsetting av sluttkurs, har sluttauksjoner blitt et viktig bidrag til likviditet i aksjemarkedet. Vi presenterer flere faktorer som har bidratt til volumveksten og argumenterer for at disse er strukturelle og ikke begrenset til kun veksten av såkalte ‘passive’ investorer. Etter vårt syn bidrar godt utformede sluttauksjoner til naturlig likviditet og effektiv prisdannelse.

I dette forvalterperspektivet drøfter vi noen viktige spørsmål rundt sluttauksjoner når det gjelder den innvirkningen de har på både globale forvaltere og hvordan de bidrar til velfungerende markeder. Vi viser at auksjoner har blitt mer attraktive for handel av aksjer samtidig som sammensetningen av de ulike markedsdeltakerne har utviklet seg. Vi påstår deretter at velfungerende sluttauksjoner har visse unike særtrekk, noe som gjør det mulig å sammenligne sluttauksjoner ved ulike markedsplasser globalt. Til slutt diskuterer vi hvordan økningen i handelsvolum i sluttauksjoner har på produktene som tilbys av meglerhusene. Vår erfaring viser at produkttilbudet fortsatt utvikler seg. Vi fremhever noen aspekter som kan være nyttige for globale forvaltere.

Last ned i pdf (engelsk)