Om oss

Norges Bank Investment Management er Norges Banks kapitalforvaltningsenhet. Vi forvalter Statens pensjonsfond utland, ofte kalt Oljefondet, og deler av Norges Banks valutareserver.

Vår oppgave er å sikre høyest mulig avkastning på fondet innenfor investeringsmandatet som Finansdepartementet har fastsatt. Gjennom aktiv forvaltning og aktivt eierskap søker vi å ivareta fondets investeringer og på denne måten sikre finansielle verdier for fremtidige generasjoner av nordmenn.

Global tilstedeværelse

Statens pensjonsfond utland investerer utenfor Norge, etter retningslinjer utarbeidet av Finansdepartementet. Den internasjonale rekkevidden av investeringene gjenspeiles i vår organisasjon, som har ekspandert utenfor Norge siden oppstarten i 1998. I tillegg til hovedkontoret i Oslo har vi kontorer i London, New York, Shanghai og Singapore. Den globale tilstedeværelsen knytter oss tettere til markedene vi investerer i, og bidrar til sterkere bånd til partnere i ulike deler av verden.

Våre ansatte

Som forvalter av et av verdens største fond har vi utviklet en forvaltningsorganisasjon med høy kompetanse og globalt perspektiv. Vi er rundt 550 ansatte fra 34 nasjoner. Fondet er i vekst, og investeringsmandatet blir stadig mer komplekst. For å matche dette, rekrutterer vi mennesker som har høy ekspertise, har spesialisering og er innovative. Arbeidsmiljøet er mangfoldig og resultatorientert.

Ledergruppen

Ledergruppen i Norges Bank Investment Management består i tillegg til leder og nestleder av tre investeringsdirektører med ansvar for fondets tre investeringsstrategier. Ledergruppen består også av direktør for risiko, driftsdirektør, direktør for eierskap, finansdirektør, personaldirektør og direktør for etterlevelse og kontroll. For eiendomsforvaltningen er det opprettet en egen ledergruppe med tilsvarende ansvarsområder. 

Oversikt over ledergruppene