Om oss

Norges Bank Investment Management forvalter Statens pensjonsfond utland, mest kjent som Oljefondet. Vi forvalter verdier for mer enn 12 000 milliarder kroner. Fondet er investert i internasjonale aksjer, renter, eiendom og infrastruktur for fornybar energi.

Formålet med Oljefondet er å sikre en ansvarlig og langsiktig forvaltning av inntektene fra Norges olje- og gassressurser slik at både dagens og kommende generasjoner får ta del i formuen. Målet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig avkastning ved å ta moderat risiko. Dette skal utøves på en trygg, effektiv, ansvarlig og transparent måte og innenfor mandatet som Finansdepartementet setter.

Global tilstedeværelse

Oljefondet er den største enkeltinvestoren i børsnoterte selskaper, og eier nesten 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden. Det betyr at vi har eierandeler i omtrent 9 000 selskaper verden over. I tillegg eier fondet hundrevis av bygg i de største verdensbyene og én havvindpark. Fondet får også stabile renteinntekter fra lån til land og selskaper.

Vi er 550 ansatte fra 33 nasjoner, med kontorer i Oslo, London, New York, Singapore og Shanghai. Den globale tilstedeværelsen knytter oss tettere til markedene vi investerer i og skaper sterkere bånd til partnere i ulike deler av verden.

Ledergruppen

Hovedoppgaven til ledergruppen i Norges Bank Investment Management er å levere god avkastning for fellesskapet på en ansvarlig måte. Ledergruppen består av leder og stabsdirektør/nestleder, i tillegg til tre investeringsdirektører med ansvar for fondets investeringsstrategier. Den består også av risikodirektør, driftsdirektør, teknologidirektør og direktør for eierskap og etterlevelse.

Sist oppdatert: 03.03.2022

Relaterte dokumenter

Relaterte sider