Om oss

Norges Bank Investment Management er Norges Banks kapitalforvaltningsenhet. Vi forvalter Statens pensjonsfond utland, ofte kalt Oljefondet.

Vår oppgave er å sikre høyest mulig avkastning på fondet innenfor investeringsmandatet som Finansdepartementet har fastsatt. Gjennom aktiv forvaltning og aktivt eierskap søker vi å ivareta fondets investeringer og på denne måten sikre finansielle verdier for fremtidige generasjoner av nordmenn.

Global tilstedeværelse

Statens pensjonsfond utland investerer utenfor Norge, etter retningslinjer utarbeidet av Finansdepartementet. Den internasjonale rekkevidden av investeringene gjenspeiles i vår organisasjon, som har ekspandert utenfor Norge siden oppstarten i 1998. I tillegg til hovedkontoret i Oslo har vi kontorer i London, New York, Shanghai og Singapore. Den globale tilstedeværelsen knytter oss tettere til markedene vi investerer i, og bidrar til sterkere bånd til partnere i ulike deler av verden.

Som forvalter av et av verdens største fond har vi utviklet en forvaltningsorganisasjon med høy kompetanse og globalt perspektiv. Vi er rundt 540 ansatte fra 38 nasjoner. 

Ledergruppen

Ledergruppen i Norges Bank Investment Management består i tillegg til leder og nestleder av fire investeringsdirektører med ansvar for fondets tre investeringsstrategier. Ledergruppen består også av direktør for risiko, driftsdirektør, direktør for eierskap, finansdirektør, direktør for etterlevelse og kontroll, og direktør for personal og drift. 

Sist oppdatert: 02.04.2019

Relaterte dokumenter

Relaterte sider