Rapporter

2019

Kvartalsrapportering

1. kv. 2019 Kvartalsrapport

1. kv. 2019 Kvartalsrapport

2018

Årlig rapportering

Ansvarlig forvaltning 2018

Ansvarlig forvaltning 2018

Avkastning og risiko 2018

Avkastning og risiko 2018

Eiendomsinvesteringer 2018

Eiendomsinvesteringer 2018

Kvartalsrapportering

3. kv. 2018 Kvartalsrapport

3. kv. 2018 Kvartalsrapport

2. kv. 2018 Kvartalsrapport

2. kv. 2018 Kvartalsrapport

1. kv. 2018 Kvartalsrapport

1. kv. 2018 Kvartalsrapport

2017

Årlig rapportering

Ansvarlig forvaltning 2017

Ansvarlig forvaltning 2017

Avkastning og risiko 2017

Avkastning og risiko 2017

Avkastningsrapport 2017 - GIPS

Avkastningsrapport 2017 - GIPS

Eiendomsinvesteringer 2017

Eiendomsinvesteringer 2017

Kvartalsrapportering

3. kv. 2017 Kvartalsrapport

3. kv. 2017 Kvartalsrapport

2. kv. 2017 Kvartalsrapport

2. kv. 2017 Kvartalsrapport

1. kv. 2017 Kvartalsrapport

1. kv. 2017 Kvartalsrapport

2016

Årlig rapportering

Ansvarlig forvaltning 2016

Ansvarlig forvaltning 2016

Avkastning og risiko 2016

Avkastning og risiko 2016

Avkastningsrapport 2016 - GIPS

Avkastningsrapport 2016 - GIPS

Eiendomsinvesteringer 2016

Eiendomsinvesteringer 2016

Kvartalsrapportering

3. kv. 2016 Kvartalsrapport

3. kv. 2016 Kvartalsrapport

2. kv. 2016 Kvartalsrapport

2. kv. 2016 Kvartalsrapport

1. kv. 2016 Kvartalsrapport

1. kv. 2016 Kvartalsrapport

2015

Årlig rapportering

Ansvarlig forvaltning 2015

Ansvarlig forvaltning 2015

Avkastning og risiko 2015

Avkastning og risiko 2015

Avkastningsrapport 2015 - GIPS

Avkastningsrapport 2015 - GIPS

Eiendomsinvesteringer 2015

Eiendomsinvesteringer 2015

Kvartalsrapportering

3. kv. 2015 Kvartalsrapport

3. kv. 2015 Kvartalsrapport

2. kv. 2015 Kvartalsrapport

2. kv. 2015 Kvartalsrapport

1. kv. 2015 Kvartalsrapport

1. kv. 2015 Kvartalsrapport

2014

Årlig rapportering

Avkastningsrapport 2014 - GIPS

Avkastningsrapport 2014 - GIPS

Ansvarlig forvaltning 2014

Ansvarlig forvaltning 2014

Kvartalsrapportering

3. kv. 2014 Kvartalsrapport

3. kv. 2014 Kvartalsrapport

2. kv. 2014 Kvartalsrapport

2. kv. 2014 Kvartalsrapport

1. kv. 2014 Kvartalsrapport

1. kv. 2014 Kvartalsrapport

2013

Årlig rapportering

GIPS rapport - avkastingsrapport

GIPS rapport - avkastingsrapport

Kvartalsrapportering

3. kv. 2013 Kvartalsrapport

3. kv. 2013 Kvartalsrapport

2. kv. 2013 Kvartalsrapport

2. kv. 2013 Kvartalsrapport

1. kv. 2013 Kvartalsrapport

1. kv. 2013 Kvartalsrapport

2012

Årlig rapportering

GIPS rapport - avkastingsrapport

GIPS rapport - avkastingsrapport

Kvartalsrapportering

3. kv. 2012 Kvartalsrapport

3. kv. 2012 Kvartalsrapport

2. kv. 2012 Kvartalsrapport

2. kv. 2012 Kvartalsrapport

1. kv. 2012 Kvartalsrapport

1. kv. 2012 Kvartalsrapport

2011

Kvartalsrapportering

3. kv. 2011 Kvartalsrapport

3. kv. 2011 Kvartalsrapport

2. kv. 2011 Kvartalsrapport

2. kv. 2011 Kvartalsrapport

1. kv. 2011 Kvartalsrapport

1. kv. 2011 Kvartalsrapport

GIPS rapport - Avkastningsrapport

GIPS rapport - Avkastningsrapport

2010

Kvartalsrapportering

3. kv. 2010 Kvartalsrapport

3. kv. 2010 Kvartalsrapport

2. kv. 2010 Kvartalsrapport

2. kv. 2010 Kvartalsrapport

1. kv. 2010 Kvartalsrapport

1. kv. 2010 Kvartalsrapport

GIPS rapport - avkastningsrapport

GIPS rapport - avkastningsrapport

2009

Kvartalsrapportering

3. kv. 2009 Forvaltningsrapport

3. kv. 2009 Forvaltningsrapport

2. kv. 2009 Forvaltningsrapport

2. kv. 2009 Forvaltningsrapport

1. kv. 2009 Forvaltningsrapport

1. kv. 2009 Forvaltningsrapport

2008

Kvartalsrapportering

3. kv. 2008 Forvaltningsrapport

3. kv. 2008 Forvaltningsrapport

2. kv. 2008 Forvaltningsrapport

2. kv. 2008 Forvaltningsrapport

1. kv. 2008 Forvaltningsrapport

1. kv. 2008 Forvaltningsrapport

2007

Kvartalsrapportering

3. kv. 2007 Forvaltningsrapport

3. kv. 2007 Forvaltningsrapport

2. kv. 2007 Forvaltningsrapport

2. kv. 2007 Forvaltningsrapport

1. kv. 2007 Forvaltningsrapport

1. kv. 2007 Forvaltningsrapport

2006

Kvartalsrapportering

3. kv. 2006 Forvaltningsrapport

3. kv. 2006 Forvaltningsrapport

2. kv. 2006 Forvaltningsrapport

2. kv. 2006 Forvaltningsrapport

1. kv. 2006 Forvaltningsrapport

1. kv. 2006 Forvaltningsrapport

2005

Kvartalsrapportering

3. kv. 2005 Kvartalsrapport

3. kv. 2005 Kvartalsrapport

2. kv. 2005 Kvartalsrapport

2. kv. 2005 Kvartalsrapport

1. kv. 2005 Kvartalsrapport

1. kv. 2005 Kvartalsrapport

2004

Kvartalsrapportering

3. kv. 2004 Kvartalsrapport

3. kv. 2004 Kvartalsrapport

2. kv. 2004 Kvartalsrapport

2. kv. 2004 Kvartalsrapport

1. kv. 2004 Kvartalsrapport

1. kv. 2004 Kvartalsrapport

2003

Kvartalsrapportering

3. kv. 2003 Kvartalsrapport

3. kv. 2003 Kvartalsrapport

2. kv. 2003 Kvartalsrapport

2. kv. 2003 Kvartalsrapport

1. kv. 2003 Kvartalsrapport

1. kv. 2003 Kvartalsrapport

2002

Kvartalsrapportering

3. kv. 2002 Kvartalsrapport

3. kv. 2002 Kvartalsrapport

2. kv. 2002 Kvartalsrapport

2. kv. 2002 Kvartalsrapport

1. kv. 2002 Kvartalsrapport

1. kv. 2002 Kvartalsrapport

2001

Kvartalsrapportering

2. kv. 2001 Kvartalsrapport

2. kv. 2001 Kvartalsrapport

1. kv. 2001 Kvartalsrapport

1. kv. 2001 Kvartalsrapport

2000

1999

1998