Til hovedinnhold

Ekspertforelesninger ved universiteter

Vi bidrar akademisk til emner ved utdanningsinstitusjoner ved å gi et praktisk orientert perspektiv på temaer innen økonomi, teknologi og ansvarlig forvaltning. Våre fageksperter holder gjesteforelesninger av høy kvalitet, og gjør en stor innsats for å engasjere og inspirere studentene.

Vi tilbyr gjesteforelesninger om

Kapitalforvaltning

Mulige gjesteforelesninger om kapitalforvaltning: Kapitalforvaltning i praksis. Aktiv porteføljeforvaltning. Bruk av datakunnskap i investeringsforvaltning. Handel i aksjemarkedene. Risikostyring i praksis. Derivatmarkeder og kapitalforvaltning.

Ansvarlig forvaltning

Mulige gjesteforelesninger om ansvarlig forvaltning: Ansvarlig forvaltning i Norges Bank Investment Management. Vurdering av et selskaps bærekraft. Å eie en liten andel av et selskap i et aksjonærdemokrati.

Teknologi

Mulige gjesteforelesninger om teknologi: Anvendt teknologi i forretningssammenheng (serie). Skyteknologi. Løsningsarkitektur