Ledergruppen

 • Yngve Slyngstad ble utnevnt til Chief Executive Officer 1. januar 2008. Slyngstad startet i Norges Bank Investment Management i 1998 for å bygge opp aksjeforvaltningsvirksomheten, og arbeidet fra 1998 til 2007 som Head of Equities.

  Slyngstad kom til Norges Bank fra Storebrand Kapitalforvaltning, der han hadde stillingen som Chief Investment Officer Asian Equities. 

  Yngve Slyngstad er cand. jur. fra Universitetet i Oslo og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har også mastergrader i økonomi fra University of California og statsvitenskap fra Université Paris.

 • Trond Grande ble utnevnt som Deputy Chief Executive Officer i februar 2011. Fra april samme år og fram til utgangen av 2017 hadde han også ansvaret som administrasjonssjef. Fra 1. oktober 2014 til 1. januar 2016 hadde Grande i tillegg det daglige ansvaret for eiendomsdelen av fondet. Grande startet i Norges Bank Investment Management i november 2007 som Global Head of Risk Management og fylte senere også rollen som Deputy Chief Operating Officer. Han tiltrådte som Chief Risk Officer i oktober 2009.

  Grande har tidligere jobbet 11 år i Storebrand Kapitalforvaltning, blant annet som Senior Vice President Finance og Senior Vice President Financial Risk Management.

  Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og ESADE i Barcelona, med spesialisering innen internasjonal ledelse. Han har også en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole.

 • Hege Gjerde ble utnevnt som Chief Financial Officer 1. januar 2018. Gjerde startet i Norges Bank Investment Management i oktober 2004 og har hatt flere stillinger, deriblant leder for Corporate Management og leder for Corporate Planning and Finance.

  Før hun kom til Norges Bank Investment Management jobbet Gjerde som Manager i Accenture.

  Gjerde er siviløkonom og har en mastergrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH), og en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Universitet i Agder. 

 • Dag Huse ble utnevnt som investeringsdirektør for markedsrisiko 1. Oktober 2014. Huse begynte i Norges Bank Investment Management i mai 2003 som senior porteføljeforvalter, og ble utnevnt som Global Head of Investment Risk i oktober 2012.

  Før han kom til Norges Bank Investment Management jobbet Huse i Alfred Berg Norge AS, DnB Investor AS og Elcon Securities AS.

  Huse er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

 • Ole Christian Bech-Moen ble utnevnt som investeringsdirektør for allokering 1. Oktober 2014. Bech-Moen begynte i Norges Bank Investment Management i oktober 2009 som senioranalytiker. Han hadde senere en stilling som Head of Macro & Portfolio Research og ble utnevnt som Global Head of Allocation Strategies i oktober 2012.

  Før han kom til Norges Bank Investment Management jobbet Bech-Moen som seniorøkonom i DnB Markets.

  Bech-Moen har en doktorgrad i økonomi fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i økonomi fra London School of Economics.

 • Geir Øivind Nygård ble utnevnt som investeringsdirektør for markedseksponering 1. januar 2017. Nygård begynte i Norges Bank Investment Management i august 2007 som porteføljeforvalter i Equity Asset Strategies. Han ble utnevnt Global Head of Equity Asset Strategies i oktober 2009. Fra februar 2016 til januar 2017 fylte han rollen som Global Head of Portfolio Management.

  Før han kom til Norges Bank Investment Management jobbet Nygård i Arkwright Consulting.

  Nygård har en mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

 • Petter Johnsen ble utnevnt som investeringsdirektør for aksjeforvaltningen 1. april 2011. Siden 1. oktober 2014 er han investeringsdirektør for selskapsinvesteringer. Johnsen begynte i Norges Bank Investment Management 1. september 2003 som porteføljeforvalter, og hadde stillingen frem til august 2010 da han ble utnevnt som Global Head of Sector Strategies.

  Johnsen hadde stillingen som Assistant Vice President i Merrill Lynch i London fra oktober 2000 til august 2003. Han jobbet tidligere som analytiker i Morgan Stanley i London.

  Johnsen er siviløkonom og har en mastergrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH).

 • Karsten Kallevig ble utnevnt til Chief Investment Officer Real Estate i Norges Bank Investment Management 1. april 2019. Han kom fra stillingen som CEO i Norges Bank Real Estate Management. Kallevig begynte i Norges Bank Investment Management i september 2010, som Global Head of Real Estate Asset Strategies og var investeringsdirektør for eiendom fra 2011.

  Før han kom til Norges Bank Investment Management jobbet Kallevig for Grove International Partners, senest som leder for selskapets japanske avdeling mellom mai 2006 og juni 2010. Han var også partner i Groves europeiske investeringsenhet i London fra oktober 2004 til april 2006, og jobbet før det i Soros Real Estate Partners i London.

  Kallevig har en Bachelor of Science (Materials Science and Engineering) fra Massachusetts Institute of Technology.

 • Carine Smith Ihenacho ble utnevnt som Chief Corporate Governance Officer 1. januar 2018. Ihenacho startet i Norges Bank Investment Management i august 2017 som leder for eierskapsavdelingen.

  Før hun begynte i Norges Bank Investment Management jobbet Ihenacho som direktør for kontroll og etterlevelse i Statoil ASA. Hun har mer enn 20 års erfaring som jurist i finansbransjen, olje- og gassindustrien og i advokatfirmaer. Hun har også bred erfaring fra styrearbeid.

  Ihenacho har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo, en mastergrad i juss fra Harvard Law School og en mastergrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH). 

 • Age Bakker begynte i Norges Bank Investment Management i oktober 2009 som Global Head of IT og ble senere samme år utnevnt til Chief Operating Officer.

  Bakker har erfaring fra undervisning og fra kapitalforvaltning. Tidligere arbeidet Bakker 14 år i Storebrand Kapitalforvaltning, sist som Chief Operating Officer.

  Bakker har mastergrad i samfunnsøkonomi fra Vrije University i Amsterdam og er cand. mag. i informatikk fra Universitetet i Tromsø.    

 • Nina Hammerstad ble utnevnt til direktør for personal og drift 1. juni 2019. Fra oktober 2014 til mai 2019 var Hammerstad driftsdirektør i Norges Bank Real Estate Management. Hun begynte i Norges Bank Investment Management i september 2011 som Head of Real Estate Asset Management.

  Hammerstad har tidligere jobbet i PwC som partner og ansvarlig rådgiver innen «Governance, Risk and Compliance». Hun har også jobbet for Scandinavian Property Development ASA og Norwegian Property ASA.

  Hammerstad er siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole, NHH.

 • Stephen A. Hirsch ble ansatt som Chief Compliance and Control Officer i desember 2015. Hirsch har tidligere jobbet i Norges Bank Investment Management fra 1998 til 2010. Fra 2008 hadde han stillingen som Deputy CEO. I perioden 2008 til 2009 var han i tillegg Chief Operating Officer. Fra 2004 til 2008 hadde Hirsch stillingen som Chief Operating Officer og Deputy Head for aksjeområdet. Hirsch kom til Norges Bank Investment Management første gang i 1998 som senior porteføljeforvalter.

  Hirsch har også jobbet som Chief Investment Officer i investeringsrådgivningsselskapet Guardian Wealth Advisors. Han startet karrieren USAs luftforsvar, og hadde kapteins grad da han sluttet i 1990. 

  Stephen A. Hirsch har en Master of Business Administration in Finance fra universitetet i Minnesota.