Ledergruppen

Ledergruppen i Norges Bank Investment Management
 • Nicolai er ansvarlig for forvaltningen av Statens Pensjonsfond utland. Dette inkluderer den dagelige driften og utviklingen av Norges Bank Investment Management.

  Nicolai Tangen ble utnevnt til Chief Executive Officer 1. september 2020.

  Tangen kom til Norges Bank Investment Management fra investeringsfondet AKO Capital der han var CEO og investeringsdirektør. Han var en av grunnleggerne av selskapet i 2005. I tillegg etablerte han i 2013 AKO Foundation, som støtter initiativer innen utdannelse, kunst og klima. Han er også tidligere partner og senioranalytiker for Egerton Capital og aksjeanalytiker for Cazenove & Co.

  Tangen har økonomiutdannelse fra Wharton School of Finance og mastergrader i kunsthistorie fra Courtauld Institute of Art og organisasjonspsykologi fra London School of Economics. I tillegg har han gått Forsvarets russiskkurs.

 • Trond Grande er ansvarlig for administrasjonsområdet. Han er også nestleder for forvaltningen av fondet og den daglige driften og utviklingen av Norges Bank Investment Management.

  Grande ble utnevnt til administrasjonsdirektør og nestleder 6. oktober 2020. Han hadde stillingen som nestleder fra februar 2011. Fra april samme år og fram til utgangen av 2017 hadde han også tittelen administrasjonssjef. Fra 1. oktober 2014 til 1. januar 2016 hadde Grande i tillegg det daglige ansvaret for eiendomsinvesteringsområdet i fondet. Grande startet i Norges Bank Investment Management i november 2007 som Global Head of Risk Management og fylte senere også rollen som Deputy Chief Operating Officer. Han tiltrådte som Chief Risk Officer i oktober 2009.

  Grande har tidligere jobbet 11 år i Storebrand Kapitalforvaltning, blant annet som Senior Vice President Finance og Senior Vice President Financial Risk Management.

  Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og ESADE i Barcelona, med spesialisering innen internasjonal ledelse. Han har også en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole.

 • Birgitte Bryne er ansvarlig for strategi og handlingsplan på teknologi- og driftsområdet. Dette  inkluderer prosesser innen IT-tjenester og administrative tjenester, i tillegg til handler og oppgjør, måling og rapportering av handler samt investeringsstøttefunksjoner.

  Birgitte Bryne ble utnevnt til Direktør for teknologi og drift 1. april 2022. Før dette var hun Driftsdirektør fra oktober 2020. Hun begynte i Norges Bank Investment Management i 2015 som Global Head of Investment Administration.

  Bryne kom fra stillingen som finansdirektør i Nordea Bank Norge ASA. Før det har hun hatt ulike stillinger i SEB Enskilda Securities ASA, blant annet derivatmegler, Chief of Staff og Chief Operating Officer for aksjer.

  Hun har en Bachelor grad fra Høyskolen i Oslo innen økonomi og ledelse.

 • Mie Caroline Holstad er ansvarlig for investeringer og porteføljeforvaltning i unotert og notert eiendom, og unotert fornybar infrastruktur. I tillegg er hun ansvarlig for driften av unoterte aktiva, sikre gode retningslinjer, ressurser og verktøy, samt å sikre kontinuerlig forbedring av prosesser.

  Mie Caroline Holstad ble utnevnt til Direktør for eiendom- og infrastrukturinvesteringer 6. oktober 2020. Hun kommer fra stillingen som Global Head of Real Estate Operations. Holstad begynte i Norges Bank Investment Management i september 2010 og har hatt en rekke ulike stillinger i fondet. Fra 2014-2019 var hun Administrasjonsdirektør i Norges Bank Real Estate Management.

  Holstad har tidligere jobbet for PwC, innen revisjon- og rådgivningstjenester.

  Hun har en mastergrad i økonomi og ledelse (siviløkonom) og en mastergrad i regnskap og revisjon, begge fra Handelshøyskolen BI.

 • Dag Huse er ansvarlig for å analysere, måle og rapportere investeringsrisiko og fondets avkastning.

  Dag Huse ble utnevnt som risikodirektør for markedsrisiko 1. oktober 2014. Huse begynte i Norges Bank Investment Management i mai 2003 som senior porteføljeforvalter, og ble utnevnt som Global Head of Investment Risk i oktober 2012.

  Før han kom til Norges Bank Investment Management jobbet Huse i Alfred Berg Norge AS, DnB Investor AS og Elcon Securities AS.

  Huse er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

 • Carine Smith Ihenacho er ansvarlig for området eierskap og etterlevelse, som inkluderer aktiviteter for eierskap og ansvarlig forvaltning, operasjonell risiko og kontroll, etterlevelse og juridiske tjenester.

  Carine Smith Ihenacho ble utnevnt som direktør for eierskap og etterlevelse 6. oktober 2020. Ihenacho startet i Norges Bank Investment Management i august 2017 som leder for eierskapsavdelingen og ble utnevnt som direktør for eierskap fra 1. januar 2018.

  Før hun begynte i Norges Bank Investment Management jobbet Ihenacho som direktør for kontroll og etterlevelse i Statoil ASA. Hun har mer enn 20 års erfaring som jurist i finansbransjen, olje- og gassindustrien og i advokatfirmaer. Hun har også bred erfaring fra styrearbeid.

  Ihenacho har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo, en mastergrad i juss fra Harvard Law School og en mastergrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH).

 • Petter Johnsen er ansvarlig for selskapsinvesteringer, inkludert intern aksje- og verdipapirseleksjon.

  Johnsen ble utnevnt som direktør for aksjeinvesteringer 1. april 2011. Siden 1. oktober 2014 er han investeringsdirektør for selskapsinvesteringer. Johnsen begynte i Norges Bank Investment Management 1. september 2003 som porteføljeforvalter, og hadde stillingen frem til august 2010 da han ble utnevnt som Global Head of Sector Strategies.

  Johnsen hadde stillingen som Assistant Vice President i Merrill Lynch i London fra oktober 2000 til august 2003. Han jobbet tidligere som analytiker i Morgan Stanley i London.

  Johnsen er siviløkonom og har en mastergrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH).

 • Geir Øivind Nygård er ansvarlig for porteføljeforvaltning, ekstern forvaltning, verdipapirutlån og verdipapirhandel.

  Nygård ble utnevnt som direktør for markedsstrategier 6. oktober 2020. Nygård kom fra stillingen som investeringsdirektør for markedseksponering, en stilling han hadde fra 1. januar 2017. Nygård begynte i Norges Bank Investment Management i august 2007 som porteføljeforvalter i Equity Asset Strategies. Han ble utnevnt Global Head of Equity Asset Strategies i oktober 2009. Fra februar 2016 til januar 2017 fylte han rollen som Global Head of Portfolio Management.

  Før han kom til Norges Bank Investment Management jobbet Nygård i Arkwright Consulting.

  Nygård har en mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).