Til hovedinnhold

Investeringsbeslutninger basert på forskning og analyse

Investeringsstrategien vår endrer seg ettersom forskning bringer ny kunnskap eller markeder og beste praksis endrer seg. Vi inviterer til dialog og samarbeid med akademikere, sammenlignbare fond og andre praktikere med mål om å forbedre investeringsstrategien og våre resultater. Via the Norwegian Finance Initiative, støtter vi akademiske institusjoner i å tiltrekke seg internasjonalt anerkjente forskere til Norge, belønner fremragende forskningsbidrag, tilbyr stipender til doktorgradsstudenter innen finansfaget og bidrar til langsiktige insentivordninger for å fremme høykvalitets forskning innen finans.

Analyser

Vårt analysearbeid baserer seg på forskning og vår erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter. Diskusjonsnotatene danner grunnlag for vår investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Forvalterperspektivene gir synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. De er ikke offisielle synspunkter fra fondets side, men er innspill til nytte for alle markedsaktører.

Vår årlige investeringskonferanse

Målet med vår årlige investeringskonferanse er å styrke det norske kapitalforvaltermiljøet. Vi inviterer verdensledende eksperter til å holde foredrag og delta i diskusjoner om relevante finansøkonomiske temaer. Investeringskonferansen har erstattet vår tidligere Norwegian financial research-konferanse.

Årets tema er geopolitikk

Årets investeringskonferanse avholdes tirdag 25. april i Oslo. Temaet for konferansen er geopolitiske spenninger og implikasjoner for investorer. Foredragsholderne inkluderer Storbritannias tidligere utenriksminister Lord William Hague, journalist og kommentaror i Financial Times Gillian Tett, investor, hedgefondforvalter og filanrop Stanley Freeman Druckenmiller og BPs toppsjef Bernard Looney.

Virtuelle NBIM Talk om de historiske gjennomgangene

De historiske gjennomgangene ble presentert på virtuelle NBIM Talk. Deltakerne fra fondet tok oss gjennom historien i de ulike temaene. De tok oss også med på en virtuell reise for å møte eksterne deltakere og høre deres versjon av historiene.

25 years of investing in fixed income

Se video

The first 20 years of investing with company insight

Se video

The first 20 years with investing in equities

Se video

The first 20 years of investing responsibly

Se video

The first 20 years with external managers

Se video

The first 10 years of real estate

Se video