Investeringsbeslutninger basert på forskning og analyse

Investeringsstrategien vår endrer seg ettersom forskning bringer ny kunnskap eller markeder og beste praksis endrer seg. Vi inviterer til dialog og samarbeid med akademikere, sammenlignbare fond og andre praktikere med mål om å forbedre investeringsstrategien og våre resultater. Via the Norwegian Finance Initiative, støtter vi akademiske institusjoner i å tiltrekke seg internasjonalt anerkjente forskere til Norge, belønner fremragende forskningsbidrag, tilbyr stipender til doktorgradsstudenter innen finansfaget og bidrar til langsiktige insentivordninger for å fremme høykvalitets forskning innen finans.

Analyser

Vårt analysearbeid baserer seg på forskning og vår erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter. Diskusjonsnotatene danner grunnlag for vår investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Forvalterperspektivene gir synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. De er ikke offisielle synspunkter fra fondets side, men er innspill til nytte for alle markedsaktører.

Vår årlige finanskonferanse

Norwegian Financial Research Conference er en årlig konferanse om finansforskning. Målet med konferansen er å skape en felles møteplass for profesjonelle forvaltere og akademikere innen finansfaget. Vi inviterer anerkjente, internasjonale aktører og akademikere til foredrag og samtaler om relevante finansøkonomiske temaer.

Siste konferanse: The role of indices in modern asset management

Den tiende årlige konferansen fant sted 27. august 2020, med temaet: The role of indices in modern asset management. Årets eksterne deltakere var: Professor Anna Pavlova, London Business School. Professor Lasse H. Pedersen, Copenhagen Business School. Robin Wigglesworth, Financial Times. Henry Fernandez, MSCI Chairman&CEO. Vi delte også litt av vår insikt om teamaet.

Virtuelle NBIM Talk om de historiske gjennomgangene

De historiske gjennomgangene ble presentert på virtuelle NBIM Talk. Deltakerne fra fondet tok oss gjennom historien i de ulike temaene. De tok oss også med på en virtuell reise for å møte eksterne deltakere og høre deres versjon av historiene.

The first 20 years of investing with company insight

Se video

The first 20 years with investing in equities

Se video

The first 20 years of investing responsibly

Se video

The first 20 years with external managers

Se video

The first 10 years of real estate

Se video

Det norske finansinitiativet

Det norske finansinitiativet (NFI) søker å fremme forskning og utdanning innenfor finans i Norge.