Investeringsbeslutninger basert på forskning og analyse

Investeringsstrategien vår endrer seg ettersom forskning bringer ny kunnskap eller markeder og beste praksis endrer seg. Vi inviterer til dialog og samarbeid med akademikere, sammenlignbare fond og andre praktikere med mål om å forbedre investeringsstrategien og våre resultater. Via the Norwegian Finance Initiative, støtter vi akademiske institusjoner i å tiltrekke seg internasjonalt anerkjente forskere til Norge, belønner fremragende forskningsbidrag, tilbyr stipender til doktorgradsstudenter innen finansfaget og bidrar til langsiktige insentivordninger for å fremme høykvalitets forskning innen finans.

Analyser

Vårt analysearbeid baserer seg på forskning og vår erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter. Diskusjonsnotatene danner grunnlag for vår investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Forvalterperspektivene gir synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. De er ikke offisielle synspunkter fra fondets side, men er innspill til nytte for alle markedsaktører.

Norges Bank Investment Management inviterer nå til innsending av forskningsforslag innenfor følgende tema: Sjefsavlønning og de langsiktige implikasjonene for globale investeringsporteføljer.

Vår årlige finanskonferanse

Norwegian Financial Research Conference er en årlig konferanse om finansforskning. Målet med konferansen er å skape en felles møteplass for profesjonelle forvaltere og akademikere innen finansfaget. Vi inviterer anerkjente, internasjonale aktører og akademikere til foredrag og samtaler om relevante finansøkonomiske temaer.

Siste konferanse: Investeringsmuligheter og risikoer knyttet til klimaendringer

Den ellevte utgaven ble avholdt 23. november 2021. Temaet var investeringsmuligheter og risikoer knyttet til klimaendringer. Årets eksterne deltakere var Kristin Halvorsen, direktør for CICERO Senter for klimaforskning. Professor Lauren Cohen, Harvard Business School. Mark Carney, Vice Chair og Head of ESG and Impact Fund Investing ved Brookfield Asset Management og UN Special Envoy for Climate Action and Finance. Robert Litterman, Founding partner av Kepos Capital. Konferansen ble rundet av med en panelsamtale med DNB, Folketrygdfondet og Storebrand. Vi delte også litt av vår innsikt innen temaet.

Virtuelle NBIM Talk om de historiske gjennomgangene

De historiske gjennomgangene ble presentert på virtuelle NBIM Talk. Deltakerne fra fondet tok oss gjennom historien i de ulike temaene. De tok oss også med på en virtuell reise for å møte eksterne deltakere og høre deres versjon av historiene.

25 years of investing in fixed income

Se video

The first 20 years of investing with company insight

Se video

The first 20 years with investing in equities

Se video

The first 20 years of investing responsibly

Se video

The first 20 years with external managers

Se video

The first 10 years of real estate

Se video