Investeringsbeslutninger basert på forskning og analyse

Investeringsstrategien vår endrer seg ettersom forskning bringer ny kunnskap eller markeder og beste praksis endrer seg. Vi inviterer til dialog og samarbeid med akademikere, sammenlignbare fond og andre praktikere med mål om å forbedre investeringsstrategien og våre resultater. Via the Norwegian Finance Initiative, støtter vi akademiske institusjoner i å tiltrekke seg internasjonalt anerkjente forskere til Norge, belønner fremragende forskningsbidrag, tilbyr stipender til doktorgradsstudenter innen finansfaget og bidrar til langsiktige insentivordninger for å fremme høykvalitets forskning innen finans.

Analyser

Vårt analysearbeid baserer seg på forskning og vår erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter. Diskusjonsnotatene danner grunnlag for vår investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Forvalterperspektivene gir synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. De er ikke offisielle synspunkter fra fondets side, men er innspill til nytte for alle markedsaktører.

Vår årlige finanskonferanse

Norwegian Financial Research Conference er en årlig konferanse om finansforskning. Målet med konferansen er å skape en felles møteplass for profesjonelle forvaltere og akademikere innen finansfaget. Vi inviterer anerkjente, internasjonale aktører og akademikere til foredrag og samtaler om relevante finansøkonomiske temaer.

Siste konferanse: The role of indices in modern asset management

Den tiende årlige konferansen fant sted 27. august 2020, med temaet: The role of indices in modern asset management. Årets eksterne deltakere var: Professor Anna Pavlova, London Business School. Professor Lasse H. Pedersen, Copenhagen Business School. Robin Wigglesworth, Financial Times. Henry Fernandez, MSCI Chairman&CEO. Vi delte også litt av vår insikt om teamaet.

NBIM Talk: 20 år med aksjeinvesteringer

Leder for fondet Nicolai Tangen introduserer sin forgjenger Yngve Slyngstad og flere andre ansatte i fondet, som snakker om fondets aksjeinvesteringer. Deltakerne i samtalen er: Emil Framnes, Global Head of Trading, Geir Øivind Nygård, Chief Asset Strategies Officer, Per Einar Ellefsen, Global Head of Equity Enhanced Indexing, Matt Brunette, Global Head of Financing og Brad Katsuyama, som er CEO og medgrunnlegger av IEX, the Investors Exchange.

NBIM Talk: ansvarlige investeringer

Den historiske gjennomgangen ble presentert den 28. august 2020. Leder for fondet, Yngve Slyngstad, Chief Corporate Governance Officer, Carine Smith Ihenacho, og Head of Governance, Jonas Jølle, tok oss gjennom fondets 20 års hisorie med erfaringer som investor i mer enn 9 000 selskaper. De drøftet hvordan fondet har utviklet seg fra en liten og motvillig eier til å bli en stor og aktiv eier. Vi møtte også Professor Alex Edmans fra London Business School og Paul Simpson, CEO og grunnlegger av CDP, som snakket om store investorers rolle, ansvarlig forretningsførsel og utvikling av internasjonale standarder. NBIM Talken er på engelsk.

NBIM Talk: 20 år med eksterne forvaltere

Den historiske gjennomgangen av fondets erfaringer med eksterne forvaltere ble presentert på en virtuell NBIM Talk den 16. april 2020. Leder for fondet, Yngve Slyngstad, og leder for eksternforvaltning, Erik Hilde, tar oss gjennom fondets første 20-år med investeringer med eksterne forvaltere. De tar oss også med på en virtuell reise for å møte to av våre eksterne forvaltere i Shanghai og London. NBIM Talken er på engelsk.

NBIM Talk: 10 år med eiendom

Den historiske gjennomgangen av eiendomsinvesteringene ble presentert den 4. juni 2020 på en virtuell NBIM Talk. Leder for fondet, Yngve Slyngstad, og investeringsdirektør for eiendom, Karsten Kallevig, tok oss gjennom fondets 10 år lange historie for investeringer i eiendom. De tok oss også med på en virtuell reise for å møte Mark Burton, en ekstern rådgiver gjennom lang tid, og Paul Clark fra The Crown Estate, som vi har et langsiktig partnerskap med. NBIM Talken er på engelsk.

Det norske finansinitiativet

Det norske finansinitiativet (NFI) søker å fremme forskning og utdanning innenfor finans i Norge.