Til hovedinnhold

Håndtering av klimarelaterte risikoer og muligheter for en finansiell investor

11. august 2021

Klimaendringer utgjør en finansiell risiko for investorer. Å forstå når, hvor og hvordan effektene av klimaendringer vil materialisere seg er en viktig, men kompleks øvelse. Selv om tidspunktet og omfanget av konsekvensene av klimaendringene er usikre, kan investorer ta tak i klimarelaterte risikoer og muligheter gjennom sine investerings- og eierskapsbeslutninger.

Norges Bank Investment Management (NBIM) påbegynte sitt eierskapsarbeid på klima i 2006 og publiserte sine første forventninger til hvordan selskaper skal håndtere klimaendringene i 2009, noe som gjør oss til en tidlig pådriver blant investorer. Vi jobber for å for å forbedre både den langsiktige avkastningen og samtidig håndtere klimarisiko. De tre søylene i vår strategi for ansvarlige investeringer danner grunnlaget for dette arbeidet: i) sette prinsipper; ii) utøve eierskap; og iii) investere ansvarlig.

Denne publikasjonen gir et forvalterperspektiv på hvordan klimarelaterte risikoer og muligheter kan håndteres i investeringsporteføljer. Først skisserer vi de økonomiske risikoene som følger av klimaendringer, regulatoriske tiltak mot klimarisiko og nye metoder for å vurdere eksponering. Deretter gir vi en oversikt over strategier og verktøy som brukes av institusjonelle investorer. Til slutt beskriver vi NBIM’s tilnærming til og erfaring med å bruke disse verktøyene.

Last ned forvalterperspektivet (pdf, kun tilgjengelig på engelsk)