Markedsverdi

Fondets markedsverdi påvirkes av avkastningen vi får på investeringene, tilførsler eller uttak fra staten og endringer i valutakurser. Fondet verdi består av investeringer i selskaper, rentepapirer og eiendom over hele verden.

Markedsverdien nå milliarder

Markedsverdiens utvikling

Ved utgangen av første halvår 2020 var fondets markedsverdi 10 400 milliarder kroner. Den største delen av verdien var avkastning på fondets investeringer, som totalt utgjorde 5 170 milliarder kroner. 3 169 milliarder av fondets verdi var tilførsel fra staten og 2 062 milliarder kom fra svingninger i kronekursen.

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner. Verdiene for 2020 er per 30. juni.

     

Fordeling av investeringene

Aksjeinvesteringene utgjorde 69,6 prosent av fondets verdi ved utgangen av første halvår 2020. Unotert eiendom utgjorde 2,8 prosent og rentepapirer 27,6 prosent.

Aksjeinvesteringenes markedsverdi var på 7 234 milliarder kroner og renteinvesteringene 2 871 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2020. Unoterte eiendomsinvesteringer hadde en markedsverdi på 295 milliarder kroner.

Verdiene er oppgitt i milliarder. Verdiene for 2020 er per 30. juni.
Verdiene er oppgitt i milliarder. Verdiene for 2020 er per 30. juni.

     

Fondets eierandeler i aksjemarkedene

Aksjeinvesteringene består av eierandeler i mer enn 9 000 selskaper over hele verden. I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Verdiene er prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen. Kilde: FTSE, Norges Bank Investment Management.

     

Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene

I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen

Kilde: Bloomberg Barclays Indices, Norges Bank Investment Management

     

Nøkkeltall for verdiutviklingen

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.

1 Fondets markedsverdi presenteres i tabellen før påløpt forvaltningsgodtgjøring. Eiers kapital i regnskapet er lik fondets markedsverdi fratrukket påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.
2 Utbetalt forvaltningsgodtgjøring er spesifisert på egen linje og ikke inkludert under Tilførsel/uttak av kapital.
3 Samlet tilførsel av kapital presenteres i tabellen justert for påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.
4 Forvaltningskostnader i datterselskaper, jf. Tabell 11.2 i regnskapet, er ikke en del av forvaltningsgodtgjøringen. Disse er allerede fratrukket i samlet avkastning, dvs. i avkastningen før forvaltningsgodtgjøring.
  første halvår 2020 2019 2018 2017 2016
Markedsverdi
Aksjeinvesteringerførste halvår 20207,23420197,14520185,47720175,65320164,692
Unoterte eiendomsinvesteringer første halvår 20202952019273201824620172192016242
Renteinvesteringerførste halvår 20202,87120192,67020182,53320172,61620162,577
Fondets markedsverdi 2første halvår 202010,400201910,08820188,25620178,48820167,510
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring 1første halvår 2020-32019-42018-52017-52016-4
Eiers kapital1første halvår 202010,398201910,08420188,25120178,48420167,507
Tilførsel/uttak av kapital 2første halvår 2020-1672019182018342017-612016-101
Utbetalt forvaltningsgodtgjøring 2første halvår 2020-42019-52018-52017-42016-4
Fondets avkastningførste halvår 2020-18820191,6922018-48520171,0282016447
Endring som følge av svingninger i kronekursen første halvår 2020672201912720182242017152016-306
Endring i markedsverdienførste halvår 202031220191,8322018-2332017978201635
Verdiutvikling f.o.m. første tilførsel i 1996
Samlet tilførsel av kapital 3første halvår 20203,22020193,38920183,37120173,33720163,397
Avkastning av aksjeinvesteringerførste halvår 20203,68520194,02320182,54520173,06220162,129
Avkastning av unoterte eiendomsinvesteringer første halvår 202081201985201869201753201638
Avkastning av renteinvesteringerførste halvår 20201,40320191,24920181,05220171,0372016955
Samlet forvaltningsgodtgjøring 4første halvår 2020-512019-482018-442017-392016-35
Endring som følge av svingninger i kronekursenførste halvår 20202,06220191,39020181,26320171,04020161,025
Fondets markedsverdiførste halvår 202010,400201910,08820188,25620178,48820167,510
Samlet avkastningførste halvår 20205,17020195,35820183,66620174,15120163,123
Samlet avkastning etter forvaltningskostnaderførste halvår 20205,11920195,30920183,62220174,11120163,088
Verdiutvikling f.o.m. første tilførsel i 1996
Markedsverdi

Prognoser for fondets markedsverdi

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner. Kilde: Nasjonalbudsjett 2020, Finansdepartementet

I fremskrivingen av fondskapitalen etter 2020 er det beregningsteknisk lagt til grunn en årlig realavkastning på 3 pst. og at strukturelt underskudd tilpasses denne banen.
Kilde: Nasjonalbudsjettet 2020

   
1. januar 2001 386,6
1. januar 2002 619,3
1. januar 2003 604,6
1. januar 2004 847,1
1. januar 2005 1 011,5
1. januar 2006 1 390,1
1. januar 2007 1 782,8
1. januar 2008 2 018,5
1. januar 2009 2 279,6
1. januar 2010 2 642,0
1. januar 2011 3 080,9
1. januar 2012 3 307,9
1. januar 2013 3 824,5
1. januar 2014 5 032,4
1. januar 2015 6 430,6
1. januar 2016 7 460,8
1. januar 2017 7 509,9
1. januar 2018 8 484,1
1. januar 2019 8 243,4
1. januar 2020 9 500,0
1. januar 2021 9 984,7
1. januar 2022 10 477,3
1. januar 2023 11 011,5
1. januar 2024 11 591,1
1. januar 2025 12 213,4

Sist oppdatert: 19.10.2020

Relaterte dokumenter

Relaterte sider