Markedsverdi

Fondets avkastning, kapitaltilførsler eller -uttak og endringer i valutakurser påvirker fondets markedsverdi.

Nåværende markedsverdi milliarder

Markedsverdiens utvikling

I milliarder kroner. Verdier for 31. desember 2018.

Endringer i markedsverdien

I milliarder kroner. Verdier for 2018 per 31. desember.

Seneste utvikling

Ved utgangen av 2018 var fondets markedsverdi på 8 256 milliarder kroner. Aksjeinvesteringenes markedsverdi var på 5 477 milliarder kroner, mens rente investeringene var på 2 533 milliarder kroner. Unoterte eiendomsinvesteringer hadde en markedsverdi på 246 milliarder kroner

Omtrent halvparten av fondets verdi ved utgangen av 2018 var avkastning på investeringene. Resten av markedsverdien består av kapitaltilførsel og -uttak fra den norske stat og endringer i kronekursen. 

Fondet var ved utgangen av 2018 investert med 66,3 prosent i aksjer, 3,0 prosent i unotert eiendom og 30,7 prosent i rentepapirer.

Aktivafordeling

Per 30. desember 2018. Prosent

Fondets eierandeler i aksjemarkedene

I prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen

Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene

I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen

Nøkkeltall

Milliarder kroner

  2018 2017 2016 2015 2014 2013

Inkluderer børsnoterte eiendomsinvesteringer i perioden 01.11.2014 til utgangen av 2016.

Fondets markedsverdi presenteres i tabellen før påløpt forvaltningsgodtgjøring. Eiers kapital i regnskapet er lik fondets markedsverdi fratrukket påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.

Utbetalt forvaltningsgodtgjøring er spesifisert på egen linje og ikke inkludert under Tilførsel/uttak av kapital.

Samlet tilførsel av kapital presenteres i tabellen justert for påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.

Forvaltningskostnader i datterselskaper er ikke en del av forvaltningsgodtgjøringen (jf. årsrapporten for 2018, tabell 11.2 i regnskapet). Disse er allerede fratrukket i samlet avkastning, dvs. i avkastningen før forvaltningsgodtgjøring.

Markedsverdi            
Aksjeinvesteringer 5 477 5 653 4 692 4 572 3 940 3 107
Unoterte eiendomsinvesteringer1 246 219 242 235 141 52
Renteinvesteringer 2 533 2 616 2 577 2 668 2 350 1 879
Fondets markedsverdi2 8 256 8 488 7 510 7 475 6 431 5 038
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring2 -5 -5 -4 -4 -3 -3
Eiers kapital2 8 251 8 484 7 507 7 471 6 428 5 035
             
Tilførsel/uttak av kapital3 34 -61 -101 46 150 241
Utbetalt forvaltningsgodtgjøring3 -5 -4 -4 -3 -3 -2
Fondets avkastning -485 1 028 447 334 544 692
Endring som følge av svingninger i kronekursen  224 15 -306 668 702 291
Endring i markedsverdien -233 978 35 1 044 1 393 1 222
             
Verdiutvikling f.o.m. første tilførsel i 1996
Samlet tilførsel av kapital4 3 371 3 337 3 397 3 499 3 452 3 302
Avkastning av aksjeinvesteringer 2 545 3 062 2 129 1 786 1 567 1 242
Avkastning av unoterte eiendomsinvesteringer1 69 53 38 31 14 5
Avkastning av renteinvesteringer 1 052 1 037 955 859 761 551
Samlet forvaltningsgodtgjøring5 -44 -39 -35 -31 -27 -24
Endring som følge av svingninger i kronekursen 1 263 1 040 1 025 1 331 663 -39
Fondets markedsverdi 8 256 8 488 7 510 7 475 6 431 5 038
             
Samlet avkastning 3 666 4 151 3 123 2 676 2 343 1 799
Samlet avkastning etter forvaltningskostnader 3 622 4 111 3 088 2 645 2 316 1 775
Vis mer

Prognoser for fondets markedsverdi

I milliarder kroner. Kilde: Nasjonalbudsjett 2019, Finansdepartementet

I fremskrivingen av fondskapitalen etter 2019 er det beregningsteknisk lagt til grunn en årlig realavkastning på 3 pst. og at strukturelt underskudd tilpasses denne banen.

 
1. januar 2001 386,6
1. januar 2002 619,3
1. januar 2003 604,6
1. januar 2004 847,1
1. januar 2005 1 011,5
1. januar 2006 1 390,1
1. januar 2007 1 782,8
1. januar 2008 2 018,5
1. januar 2009 2 279,6
1. januar 2010 2 642,0
1. januar 2011 3 080,9
1. januar 2012 3 307,9
1. januar 2013 3 824,5
1. januar 2014 5 032,4
1. januar 2015 6 430,6
1. januar 2016 7 460,8
1. januar 2017 7 509,9
1. januar 2018 8 484,1
1. januar 2019 8 700,0
1. januar 2020 9 194,8
1. januar 2021 9 686,1
1. januar 2022 10 197,6
1. januar 2023 10 735,4
1. januar 2024 10 299,9
1. januar 2025 10 915,3
Vis mer

Sist oppdatert: 28.03.2019

Relaterte dokumenter

Relaterte sider