Markedsverdi

Fondets avkastning, kapitaltilførsler eller -uttak og endringer i valutakurser påvirker fondets markedsverdi.

Nåværende markedsverdi milliarder

Markedsverdiens utvikling

I milliarder kroner. Verdier for 31. mars 2019.

Endringer i markedsverdien

I milliarder kroner. Verdier for 2018 per 31. desember.

Seneste utvikling

Ved utgangen av første kvertal 2019 var fondets markedsverdi på 8 938 milliarder kroner. Aksjeinvesteringenes markedsverdi var på 6 186 milliarder kroner, mens rente investeringene var på 2 505 milliarder kroner. Unoterte eiendomsinvesteringer hadde en markedsverdi på 247 milliarder kroner

Omtrent halvparten av fondets verdi er avkastning på investeringene. Resten av markedsverdien består av kapitaltilførsel og -uttak fra den norske stat og endringer i kronekursen. 

Fondet var ved utgangen av første kvartal 2019 investert med 69,2 prosent i aksjer, 2,8 prosent i unotert eiendom og 28,0 prosent i rentepapirer.

Aktivafordeling

Per 31. mars 2019. Prosent

Fondets eierandeler i aksjemarkedene

I prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen

Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene

I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen

Nøkkeltall

Milliarder kroner

  31.03.19 2018 2017 2016 2015 2014

1 Inkluderer børsnoterte eiendomsinvesteringer i perioden 01.11.2014 til utgangen av 2016.

2 Fondets markedsverdi presenteres i tabellen før påløpt forvaltningsgodtgjøring. Eiers kapital i regnskapet er lik fondets markedsverdi fratrukket påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.

3 Utbetalt forvaltningsgodtgjøring er spesifisert på egen linje og ikke inkludert under Tilførsel/uttak av kapital.

4 Samlet tilførsel av kapital presenteres i tabellen justert for påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.

5 Forvaltningskostnader i datterselskaper er ikke en del av forvaltningsgodtgjøringen (jf. tabell 10.2 i regnskapet for 1. kv. 2019). Disse er allerede fratrukket i samlet avkastning, dvs. i avkastningen før forvaltningsgodtgjøring.

Markedsverdi            
Aksjeinvesteringer 6 186 5 477 5 653 4 692 4 572 3 940
Unoterte eiendomsinvesteringer1 247 246 219 242 235 141
Renteinvesteringer 2 505 2 533 2 616 2 577 2 668 2 350
Fondets markedsverdi2  8 938 8 256 8 488 7 510 7 475 6 431
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring2 -1 -5 -5 -4 -4 -3
Eiers kapital2 8 937 8 251 8 484 7 507 7 471 6 428
             
Tilførsel/uttak av kapital3 8 34 -61 -101 46 150
Utbetalt forvaltningsgodtgjøring3 -5 -5 -4 -4 -3 -3
Fondets avkastning 738 -485 1 028 447 334 544
Endring som følge av svingninger i kronekursen  -60 224 15 -306 668 702
Endring i markedsverdien  682 -233 978 35 1 044 1 393
             
Verdiutvikling f.o.m. første tilførsel i 1996
Samlet tilførsel av kapital4 3 376 3 371 3 337 3 397 3 499 3 452
Avkastning av aksjeinvesteringer 3 203 2 545 3 062 2 129 1 786 1 567
Avkastning av unoterte eiendomsinvesteringer1 73 69 53 38 31 14
Avkastning av renteinvesteringer 1 128 1 052 1 037 955 859 761
Samlet forvaltningsgodtgjøring5 -45 -44 -39 -35 -31 -27
Endring som følge av svingninger i kronekursen 1 203 1 263 1 040 1 025 1 331 663
Fondets markedsverdi  8 938 8 256 8 488 7 510 7 475 6 431
             
Samlet avkastning  4 404 3 666 4 151 3 123 2 676 2 343
Samlet avkastning etter forvaltningskostnader  4 359 3 622 4 111 3 088 2 645 2 316
Vis mer

Prognoser for fondets markedsverdi

I milliarder kroner. Kilde: Nasjonalbudsjett 2019, Finansdepartementet

I fremskrivingen av fondskapitalen etter 2019 er det beregningsteknisk lagt til grunn en årlig realavkastning på 3 pst. og at strukturelt underskudd tilpasses denne banen.

 
1. januar 2001 386,6
1. januar 2002 619,3
1. januar 2003 604,6
1. januar 2004 847,1
1. januar 2005 1 011,5
1. januar 2006 1 390,1
1. januar 2007 1 782,8
1. januar 2008 2 018,5
1. januar 2009 2 279,6
1. januar 2010 2 642,0
1. januar 2011 3 080,9
1. januar 2012 3 307,9
1. januar 2013 3 824,5
1. januar 2014 5 032,4
1. januar 2015 6 430,6
1. januar 2016 7 460,8
1. januar 2017 7 509,9
1. januar 2018 8 484,1
1. januar 2019 8 700,0
1. januar 2020 9 194,8
1. januar 2021 9 686,1
1. januar 2022 10 197,6
1. januar 2023 10 735,4
1. januar 2024 10 299,9
1. januar 2025 10 915,3
Vis mer

Sist oppdatert: 03.05.2019

Relaterte dokumenter

Relaterte sider

Var informasjonen nyttig?