Til hovedinnhold

Klimaendringer som en finansiell risiko for fondet

11. august 2021

Klimarisiko har allerede innvirkning på markedene fondet investerer i. Konsekvensene av klimaendringene øker i intensitet og i omfang. De langsiktige følgene for den globale økonomien kan bli betydelige.

Norges Bank Investment Management (NBIM) håndterer risiko innenfor et rammeverk satt av finansdepartementet. Dette notatet beskriver klimaendringer som en finansiell risiko for fondet. Det vurderer to metoder for å måle klimarisiko i investeringsporteføljer, karbonfotavtrykkanalyse og klimascenarioanalyse.

Karbonfotavtrykkanalyse har gitt oss verdifull innsikt i endringer i karbonintensiteten til fondets aksjeportefølje og aksjeindeks. Siden 2013 er karbonintensiteten til aksjeporteføljen redusert med 50 prosent. Klimascenarioanalyse kan illustrere hvordan ulike utslippsbaner og finansielle ringvirkninger av disse vil kunne påvirke porteføljen på lang sikt.

Mangel på data og metodiske begrensninger reduserer samtidig treffsikkerheten til disse metodene. Karbonfotavtrykkanalyse er basert på historiske tall som kan ha begrenset relevans for fremtidig risiko, mens klimascenarioanalyser ofte utelukker andre- og tredje-gradseffekter av klimaendringer og klimareguleringer på økonomien og investeringer. Slike effekter er vanskelig å tallfeste. .

Klimaendringer utgjør en finansiell risiko for fondet. Vi vil fortsette å utveksle erfaringer og kunnskap med forskere og andre eksperter og bidra til å videreutvikle metoder for å måle klimarisiko i fondet.

Last ned forvalterperspektivet (pdf, kun tilgjengelig på engelsk)