20 år med aktiv intern aksjeforvaltning

Investeringsstrategier som utnytter fondets særtrekk

Aktiv intern aksjeforvaltning har bidratt til at fondet har kunnet utvikle investeringsstrategier som utnytter fondets særtrekk. Denne boken er en historisk gjennomgang av fondets mer enn 20 års lange historie på dette området. Innsikt i selskapene vi eier er sentralt for fondets rolle som en stor og langsiktig eier. Strategien med aktiv intern aksjeforvaltning har bakgrunn i at vi ønsker å kjenne selskapene vi investerer i. Vi har unik tilgang til ledelsen i selskapene og gjennomfører mer enn 3 000 selskapsmøter hvert år.

Publisert 22. apr. 2021

Boken ble presentert på en virtuell NBIM Talk

Leder for fondet Nicolai Tangen introduserer sin forgjenger Yngve Slyngstad og flere andre anstatte i fondet for å snakke om fondets 20 første år med selskapsininvesteringer. Deltakerne i samtalen er: Petter Johnsen, Direktør for aksjeinvesteringer, Sigmund Kyrdalen, Leder for spesialmandater og Finn Hvistendahl, Senior porteføljeforvalter.

Andre bøker i serien

Relaterte sider