Til hovedinnhold

25 år med renteinvesteringer

Langsiktige investeringer i rentepapirer

Denne boken tar for seg vår tilnærming til renteinvesteringer for å sikre fondets verdier på lang sikt. Den forklarer hvordan renteforvaltningen i fondet stammer fra sentralbankens forvaltning av valutareservene. Renteinvesteringenes rolle i fondet er å redusere svingninger i avkastningen, dekke likviditetsbehov og høste risikopremier i obligasjonsmarkedet. Dette gjelder fortsatt til tross for dagens lave rentenivå.

Publisert 08. sep. 2021

Boken ble presentert på en virtuell NBIM Talk

Fondets leder Nicolai Tangen introduserer sin forgjenger Yngve Slyngstad for å gi oss den 25 år lange historien om fondets renteinvesteringer. Vi møter også Asgeir Haugland, Global Head of Fixed Income, Gøril Havrø, Head of Fixed Income Europe, Malin Norberg, Global Head of Fixed Income Trading og Pauli Mortensen, Head of Fixed Income Rates Trading for å lære mer om hvordan forvaltningen har utviklet seg.

Andre bøker i serien