Til hovedinnhold

25 år med renteinvesteringer

Renteinvesteringenes rolle er å redusere svingninger i avkastningen, dekke likviditetsbehov og høste risikopremier i obligasjonsmarkedet. Dette gjelder fortsatt til tross for dagens lave rentenivå. I dag publiserer vi en historisk gjennomgang om fondets mer enn 25 års erfaring med å investere i rentepapirer.

8. september 2021

Investeringsstrategiene vi bruker for å optimalisere risiko/avkastning innenfor renteinvesteringer har bidratt til å øke fondets avkastning. Siden oppstart har meravkastningen vært nær 86 milliarder kroner, hvor mer enn halvparten av beløpet har kommet i løpet av den siste femårsperioden.

Denne gjennomgangen tar for seg vår tilnærming til renteinvesteringer for å sikre fondets verdier på lang sikt. Den forklarer hvordan renteforvaltningen i fondet stammer fra sentralbankens forvaltning av valutareservene. Gjennomgangen forteller også historien om hvordan vi har forholdt oss til ekstraordinære markedshendelser, dårlig fungerende delmarkeder, markedsvolatilitet og eksepsjonell pengepolitikk.

Dette er den syvende boken i en serie av historiske gjennomganger om fondets utvikling.

Pressekontakter:
Marthe Skaar
Kommunikasjonssjef
Telefon: +47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Telefon: +47 948 54 656

E-post: press@nbim.no

Les boken og se relatert virtuell NBIM Talk