Til hovedinnhold

20 år med eksterne forvaltere

47 milliarder i meravkastning

Eksterne forvaltere spilte en viktig rolle i fondets første 20 år for å nå fondets mål om høyest mulig avkastning etter kostnader med moderat risiko. De overordnede resultatene har vært over forventning med god margin med en meravkastningen etter kostnader på 1,8 prosent årlig, eller 47 milliarder kroner. Denne publikasjonen er en historisk gjennomgang av disse 20 årene med eksterne forvaltere. Den beskriver strategien for valg av mandattyper og gir en innsikt i hvordan vi har tenkt og hvilke erfaringer vi har gjort oss. Publikasjonen er kun tilgjengelig på engelsk.

Publisert 16. apr. 2020

Publikasjonen ble presentert på virtuell NBIM Talk

Publikasjonen ble presentert på en virtuell NBIM Talk den 16. april. Leder for fondet, Yngve Slyngstad, og leder for eksternforvaltning, Erik Hilde, tok oss gjennom fondets 20-års historie for investeringer med eksterne forvaltere. De tok oss også med på en virtuell reise for å møte to av våre eksterne forvaltere i Shanghai og London. NBIM Talken ble holdt på engelsk.

Andre bøker i serien