Til hovedinnhold

20 år med ansvarlig forvaltning

Eierskap med mening

I løpet av 20 år har fondet økt til å bli den største individuelle eieren på verdens aksjemarkeder. Hvordan vi utøver våre eierrettigheter og eieransvar har utviklet seg raskt. I denne publikasjonen deler vi våre erfaringer som investor i flere enn 9000 selskaper. Fondet begynte som en motvillig eier. I dag stemmer vi på mer enn 11 000 generalforsamlinger og har nesten 3 500 selskapsmøter hvert år. Vi publiserer våre forventninger til selskaper som tydeliggjør våre prioriteringer som en langsiktig eier. Vi bidrar aktivt til utviklingen av internasjonale standarder for ansvarlig forretningsførsel.

Publisert 28. aug. 2020

Publikasjonen ble presentert på virtuell NBIM Talk 28. august

Leder for fondet, Yngve Slyngstad, Chief Corporate Governance Officer, Carine Smith Ihenacho, og Head of Governance, Jonas Jølle, tar oss gjennom fondets 20 års hisorie med erfaringer som investor i mer enn 9 000 selskaper. De drøftet hvordan fondet har utviklet seg fra en liten og motvillig eier til å bli en stor og aktiv eier. De tar oss også med på en virtuell reise for å møte Professor Alex Edmans fra London Business School og Paul Simpson, CEO og grunnlegger av CDP, som vil snakke om store investorers rolle, ansvarlig forretningsførsel og utvikling av internasjonale standarder.

Andre bøker i serien