Til hovedinnhold

47 milliarder i meravkastning

Eksterne forvaltere har gjennom de siste 20 årene spilt en viktig rolle i å nå fondets mål om høyest mulig avkastning etter kostnader med moderat risiko.

16. april 2020

I dag publiserer Norges Bank Investment Management en gjennomgang av de siste 20 årene med eksterne forvaltere. Publikasjonen beskriver strategien vi har benyttet oss av når vi har valgt mandattyper og gir en innsikt i hvordan vi har tenkt og hvilke erfaringer vi har gjort oss.

–De overordnede resultatene har vært over forventning med god margin. I disse 20 årene har meravkastningen etter kostnader vært 1,8 prosent årlig, eller 47 milliarder kroner, sier CEO Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management.

De siste 20 årene har vi investert med 308 eksterne aktive aksjeforvaltere. Et viktig prinsipp for oss har vært å ha en dynamisk tilnærming. Det har vært essensielt å tilpasse prosesser og strategi til en verden i endring og samtidig lære fra erfaring. Mandatene vi har gitt har utviklet seg over tid – fra regionale og sektor-spesifikke til investeringer i fremvoksende markeder, små selskaper i utviklede markeder og miljørelaterte selskaper.

–Vi har en grundig tilnærming når vi velger eksterne forvaltere. Samtlige investeringsselskaper som blir valgt overvåkes og evalueres gjennom jevnlige møter i deres egne kontorer for å sikre at porteføljeforvalter, investeringsteam, ledelsen samt personell knyttet til etterlevelse og det operasjonelle, møter våre forventninger, sier leder for fondet eksternforvaltning Erik Hilde.

Publikasjonen er kun tilgjengelig på engelsk.

Pressekontakt:

Marthe Skaar
Fungerende kommunikasjonssjef
Tlf: 926 17 663

Epost: press@nbim.no

Les publikasjonen