Til hovedinnhold

20 år med aktiv intern aksjeforvaltning

Aktiv intern aksjeforvaltning har bidratt til at fondet har kunnet utvikle investeringsstrategier som utnytter fondets særtrekk. I dag publiserer vi en historisk gjennomgang av fondets mer enn 20 års lange historie på dette området.

22. april 2021

Innsikt i selskapene vi eier er sentralt for fondets rolle som en stor og langsiktig eier. Strategien med aktiv intern aksjeforvaltning har bakgrunn i at vi ønsker å kjenne selskapene vi investerer i. Vi har unik tilgang til ledelsen i selskapene og gjennomfører mer enn 3 000 selskapsmøter hvert år.

Denne gjennomgangen ser på vår tilnærming til selskapsanalyser for å få den nødvendige innsikten som sikrer verdiene i fondet på lang sikt. Aksjeinvesteringene utgjør den største delen av fondet og har den største risikoen. Vi må vite hva vi er investert i, og det å møte selskapene og bli kjent med dem bidrar til dette.

Gjennomgangen forteller også historien om hvordan vi har utviklet vår aktive interne aksjeforvaltning fra vi åpnet vårt London-kontor i år 2000, og hvordan vi gradvis har utvidet teamet til New York, Shanghai og Singapore.

Disse investeringsstrategiene har gitt et sterkt, positivt resultat til fondets relative avkastning. I de første 21 årene har meravkastningen vært i gjennomsnitt 1,1 prosent per år, eller totalt 87 milliarder kroner.

Dette er den sjette publikasjonen i en serie historiske gjennomganger av fondets utvikling.

Pressekontakter:
Marthe Skaar
Kommunikasjonssjef
Telefon: +47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Telefon: +47 948 54 656

E-post: press@nbim.no  

Les boken og se relatert virtuell NBIM Talk