Til hovedinnhold

Børsenes rolle i velfungerende markeder

7. august 2015

Last ned artikkelen (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)

Børser spiller en sentral rolle i å legge til rette for at selskaper får hentet inn kapital og i å fremme investering og verdiskapning. Børsene tilbyr to nøkkeltjenester som sikrer økonomisk vekst og velfungerende kapitalmarkeder: Kriterier for notering av selskaper og prisingsprosess.

Teknologisk utvikling og endringer i markedsreguleringer har ført til mer konkurranse, samt raskere og mer fragmenterte markeder. Denne nye situasjonen utfordrer børsenes sentrale rolle, og har ført til at forvaltere må tilpasse måten de søker likviditet i disse markedene på.

Parallelt med endringene i markedsstruktur har investormiksen utviklet seg. Institusjonelle investorer har blitt den dominerende markedsaktøren med sine få men store investeringsbeslutninger. Den klassiske modellen med mange investorer, få meglere og enda færre markedsplasser er dermed i ferd med å bli snudd opp ned.

I denne artikkelen diskuterer vi de viktigste utviklingstrekkene knyttet til markedsutviklingen og børsenes rolle. Basert på vår erfaring med investering og implementering i markedet, trekker vi fram problematiske temaer og områder av interesse for store, institusjonelle investorer.