Til hovedinnhold

Bærekraftsmålene og Statens pensjonsfond utland

5. september 2018

FNs bærekraftsmål har satt en ambisiøs agenda for å oppnå bærekraftig økonomisk, sosial og miljømessig utvikling innen 2030. Som langsiktig og global eier, har Statens pensjonsfond utland interesse av en mer bærekraftig global økonomi.

Hvis bærekraftsmålene nås, både i industriland og utviklingsland, kan det bidra til fondets langsiktige avkastning gjennom økt økonomisk robusthet. Dette notatet undersøker bærekraftsmålene i en økonomisk kontekst og rollen institusjonelle investorer kan spille for å nå målene. Fondet støtter overgangen til en mer bærekraftig global økonomi på fire måter. Vi tilbyr langsiktig kapital til over 9 000 selskaper og utøver vårt eierskap for å styrke selskapsstyring, forbedre resultater og fremme bærekraftig forretningspraksis. Vi investerer i 38 utviklingsland, hvorav nesten halvparten er utenfor vår referanseindeks, og vi bidrar med langsiktig kapital til land som har størst behov for investeringer. Gjennom våre miljørelaterte mandater foretar vi ytterligere investeringer i selskaper som tilbyr eller utvikler løsninger for en mer miljøvennlig økonomi. Vi begrenser også vår eksponering for uakseptabel risiko gjennom etiske eksklusjoner og risikobaserte nedsalg.

Last ned forvalterperspektivet (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)