Til hovedinnhold

Tiltak mot skjev informasjonstilgang i valutamarkedene

10. november 2017

Den nylige lanseringen av FX Global Code of Conduct er en god anledning til å evaluere markedspraksis i internasjonale valutamarkeder. Disse markedene er sentrale i den globale økonomien, og tilbyr viktig likviditet for selskaper og andre deltakere i finansmarkedene.

Valutamarkedenes bilaterale karakter fører til betydelige skjevheter i informasjonen som forhandlere og kunder har tilgang på. Denne asymmetrien bidrar til å redusere forhandlernes prisrisiko og sikrer tilgang på dyp likviditet. Samtidig kan asymmetrien føre til unødvendig høye formidlingshonorarer og ineffektiv prisdannelse.

Vi identifiserer tre typer markedspraksis der skjev informasjonstilgang er spesielt relevant. I tråd med FX Global Code of Conduct, foreslår vi tiltak for å styrke globale valutamarkeder.

Last ned dokumentet (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)