Til hovedinnhold

Å søke likviditet i fragmenterte markeder

17. april 2015

Last ned artikkelen (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)

I kraft av å være en betydelig aktør i globale kapitalmarkeder er det nødvendig for Norges Bank Investment Management å sikre at våre strategier for å finne likviditet tar hensyn til kontinuerlig endring i markedsstruktur. Særskilt har handel som finner sted andre steder enn på de tradisjonelle børsene økt i volum gjennom de senere år. Dette skaper behov for nye strategier for å kunne utnytte denne likviditeten. Mye av dette volumet handles i markedsplasser som har begrensede krav til transparens før handelen finner sted. Disse omtales ofte som ‘mørke’ eller ‘ubelyste’ markedsplasser. Disse markedsplassene har vokst fram som en konsekvens av to markante utviklingstrender i det globale kapitalmarkedet: den økte ‘institusjonaliseringen’ av kapitalforvaltning, og framveksten av elektronisk programvarebasert handel, og nye former for likviditetstilbydere, slik som høyfrekvenshandel. [1] Basert på våre erfaringer innen investering og handel av kapitalinstrumenter foretar vi en vurdering av hvorvidt disse mindre transparente markedsplassene bidrar til velfungerende markeder. Vi presenterer også en liste over ønskede karakteristika knyttet til slike markedsplasser.

[1] Les om et relatert tema i “Høyfrekvent handel – fra en forvalters perspektiv”, Norges Bank Investment Management, Diskusjonsnotat #1 (2013).