Til hovedinnhold

Avlønning av administrerende direktør

7. april 2017

Strukturen for godtgjørelse til administrerende direktør har betydning for aksjonærene i selskapet, og kan innvirke på hvor velfungerende finansmarkedene er. I dette notatet ser vi på godtgjørelse som et uttrykk for selskapsstyring og drøfter alternative strukturer for godtgjørelse.

Agentteori er et relevant perspektiv på godtgjørelse til administrerende direktør i børsnoterte selskaper. Insentivene til administrerende direktør er i utgangspunktet ikke fullt ut sammenfallende med aksjonærenes interesser. Aksjonærer vil derfor ønske at strukturen for godtgjørelse påvirker administrerende direktørs motivasjon slik at den i størst mulig grad sammenfaller med egne interesser.

Å kreve at administrerende direktør er en langsiktig aksjonær ser ut til å være en undervurdert strategi for å oppnå sammenfallende interesser. En slik strategi bør supplere arbeidet med å fremme et styre som effektivt overvåker ledelsen og står til ansvar overfor aksjonærene.

Posisjonsnotat