Til hovedinnhold

Rutiner for godkjenning av finansielle instrumenter, markeder og utstedere av statsobligasjoner

Finansdepartementet har i mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland fastsatt at hovedstyret i Norges Bank skal godkjenne alle finansielle instrumenter, markeder og utstedere av statsobligasjoner. Godkjenningen skal baseres på en vurdering av all relevant investeringsrisiko og operasjonell risiko.

Norges Bank har utviklet et rammeverk for å kunne foreta en systematisk vurdering av investeringsrisiko og operasjonell risiko forbundet med investeringer i ulike finansielle instrumenter, markeder og statsobligasjoner fra ulike utstedere. Informasjon om relevant risiko hentes fra en rekke anerkjente, internasjonale organisasjoner og dataleverandører. Vurderingen av investeringsrisiko skjer langs følgende dimensjoner:

Utstedere av statsobligasjoner

 • Stabilitet – omfatter vurderinger av politisk stabilitet, faren for krig/terror, overgrep og maktmisbruk fra myndighetene, rettssikkerhet og graden av beskyttelse av private aktørers eiendomsrett
 • Bærekraft – omfatter vurderinger av miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer, herunder eksponering for klimaendringer, utslippsintensitet, vannforvaltning og avfallshåndtering, vern av naturressurser, biologisk mangfold, levestandard, arbeidstakerrettigheter og sosiale vilkår, samt selskapsstyring og korrupsjonsrisiko
 • Betalingsevne – omfatter vurdering av utsteders forventede betalingsevne og evne statsfinansenes evne til å motstå finansielle kriser

Markeder

 • Stabilitet – omfatter vurderinger av politisk stabilitet, faren for krig/terror, overgrep og maktmisbruk fra myndighetene, rettssikkerhet og graden av beskyttelse av private aktørers eiendomsrett
 • Bærekraft – omfatter vurderinger av miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer, herunder eksponering for klimaendringer, utslippsintensitet, vannforvaltning og avfallshåndtering, vern av naturressurser, biologisk mangfold, levestandard, arbeidstakerrettigheter og sosiale vilkår, samt selskapsstyring og korrupsjonsrisiko
 • Markedsregulering og infrastruktur – omfatter blant annet vurdering av immunitet, investeringsavtaler, kapitalmobilitet og regulering av verdipapirmarkedet.
 • Markedsplassens funksjonsmåte – vurdering av investorbeskyttelse og myndighetsutøvelse i verdipapirmarkedet
 • Eierskapsforhold – omfatter vurderinger av minoritetsaksjonærers rettigheter og restriksjoner på utenlandsk eierskap

Finansielle instrumenter

 • Juridisk dokumentasjon – vurdering av krav knyttet til instrumentspesifikk juridisk dokumentasjon
 • Skatt – omfatter vurdering av kildeskatt, transaksjonsskatt, og gevinstbeskatning.
 • Investeringsrisiko – vurdering av kredittrisiko, motpartsrisiko, og markedsrisiko.

Vurderingen av operasjonell risiko skjer langs følgende dimensjoner:

Utstedere av statsobligasjoner

 • Operasjonell risiko vurderes kun på instrumentnivå

Markeder

 • Børser – vurdering av børsregulering og ansvar
 • Oppgjør og depot – vurderinger av oppgjørsrisiko, konkursbeskyttelse og depot
 • Markeders infrastruktur og gjennomføring av handler – vurdering av oppgjørsprosesser, kontostrukturer og handelsprosesser
 • Restriksjoner og åpenhet – vurdering av lisenser og investeringsrestriksjoner

Finansielle instrumenter

 • Eierskap og operasjonelle forhold – vurdering av verdsetting og selskapshendelser
 • Risikomåling – vurdering av målingen av kredittrisiko, motpartsrisiko, markedsrisiko og avkastningsberegning
 • Data og systemer – vurdering av underliggende data og konfigurering av systemer
 • Etterlevelse – vurdering av mandat, reguleringer og andre forhold knyttet til etterlevelse
 • Skatt – vurdering av instrumentspesifikke operasjonelle skatteforhold

Informasjon hentes både fra interne og eksterne kilder med lokalkunnskap fra det aktuelle markedet. I vurderingene av operasjonell risiko tar vi også hensyn til eventuelle tiltak, i form av kontroller, prosedyrer og utbedringer, vi har satt i verk som kan bidra til et lavere operasjonelt risikonivå.

Godkjente finansielle instrumenter

Instrument category Instrument group Instrument subgroup
Cash & FX
Instrument categoryCashInstrument groupCashInstrument subgroupCash
Instrument categoryFXInstrument groupFX forwardInstrument subgroupFX forward
Instrument categoryFXInstrument groupFX NDFInstrument subgroupFX NDF
Instrument categoryFXInstrument groupFX spotInstrument subgroupFX spot
Instrument categoryMoney marketInstrument groupBuysellbackInstrument subgroupBuysellback
Instrument categoryMoney marketInstrument groupCross-currency repoInstrument subgroupCross-currency repo
Instrument categoryMoney marketInstrument groupCross-currency reverse repoInstrument subgroupCross-currency reverse repo
Instrument categoryMoney marketInstrument groupRepoInstrument subgroupRepo
Instrument categoryMoney marketInstrument groupReverse repoInstrument subgroupReverse repo
Instrument categoryMoney marketInstrument groupSellbuybackInstrument subgroupSellbuyback
Instrument categoryMoney marketInstrument groupTime depositsInstrument subgroupTime deposits
Instrument categoryMoney marketInstrument groupTriparty repoInstrument subgroupTriparty repo
Equity
Instrument categoryCommon stockInstrument groupCommon stockInstrument subgroupCommon stock
Instrument categoryCommon stockInstrument groupPre-IPOInstrument subgroupPre-IPO
Instrument categoryCommon stockInstrument groupWhen-issued sharesInstrument subgroupWhen-issued shares
Instrument categoryConvertible preference sharesInstrument groupConvertible preference sharesInstrument subgroupConvertible preference shares
Instrument categoryDepositary receiptsInstrument groupDepositary receiptsInstrument subgroupDepositary receipts
Instrument categoryDepositary receiptsInstrument groupSingle listed depositary receiptsInstrument subgroupSingle listed depositary receipts
Instrument categoryExchange traded derivativesInstrument groupExchange traded futuresInstrument subgroupExchange traded futures
Instrument categoryListed funds/trustsInstrument groupOther listed funds/trustsInstrument subgroupREIT
Instrument categoryListed funds/trustsInstrument groupOther listed funds/trustsInstrument subgroupUnit
Instrument categoryOTC derivativesInstrument groupCFDsInstrument subgroupEquity CFDs SecLending
Instrument categoryPreference sharesInstrument groupPreference sharesInstrument subgroupPreference shares
Instrument categoryRightsInstrument groupRightsInstrument subgroupRights
Instrument categoryStapled securitiesInstrument groupStapled securitiesInstrument subgroupStapled securities
Instrument categorySubscription receiptsInstrument groupSubscription receiptsInstrument subgroupSubscription receipts
Instrument categoryTracking stockInstrument groupTracking stockInstrument subgroupTracking stock
Instrument categoryWarrantInstrument groupWarrantInstrument subgroupWarrant
Fixed income
Instrument categoryBondsInstrument groupCorporate bondsInstrument subgroupCorporate bonds
Instrument categoryBondsInstrument groupGovernment related bondsInstrument subgroupAgencies
Instrument categoryBondsInstrument groupGovernment related bondsInstrument subgroupLocal authority
Instrument categoryBondsInstrument groupGovernment related bondsInstrument subgroupSovereign
Instrument categoryBondsInstrument groupGovernment related bondsInstrument subgroupSupranational
Instrument categoryBondsInstrument groupIndex linked bondsInstrument subgroupIndex linked corporate
Instrument categoryBondsInstrument groupIndex linked bondsInstrument subgroupIndex linked government
Instrument categoryBondsInstrument groupSecuritized bondsInstrument subgroupCovered
Instrument categoryBondsInstrument groupTreasuriesInstrument subgroupTreasuries
Instrument categoryConvertible bondsInstrument groupConvertible bondsInstrument subgroupConvertible bonds
Instrument categoryExchange traded derivativesInstrument groupExchange traded futuresInstrument subgroupFinancial futures
Instrument categoryExchange traded derivativesInstrument groupExchange traded futuresInstrument subgrouppower futures
Instrument categoryOTC derivativesInstrument groupSwapsInstrument subgroupInflation swaps
Instrument categoryOTC derivativesInstrument groupSwapsInstrument subgroupInterest rate swaps
Instrument categoryOTC derivativesInstrument groupSwapsInstrument subgroupCredit default swap index

 

Godkjente markeder for aksjeinvesteringer

Markeder
MarkederAustraliaItaliaRussland
MarkederBangladeshJapanSingapore
MarkederBelgiaKenyaSlovakia
MarkederBrasilKinaSlovenia
MarkederCanadaKroatiaSpania
MarkederChileKuwaitStorbritannia
MarkederColombiaKyprosSri Lanka
MarkederDanmarkLatviaSør-Afrika
MarkederEgyptLitauenSør-Korea
MarkederEstlandLuxembourgSveits
MarkederFinlandMalaysiaSverige
MarkederFilippineneMarokkoTaiwan
MarkederForente Arabiske EmiraterMexicoThailand
MarkederFrankrikeNederlandTsjekkia
MarkederHellasNew ZealandTyrkia
MarkederHong KongNigeriaTyskland
MarkederIslandPeruUSA
MarkederIndiaPolenUngarn
MarkederIndonesiaPortugalVietnam
MarkederIrlandQatarØsterrike
MarkederIsraelRomania

Godkjente utstedere av statsobligasjoner

Utstedere
UtstedereAustraliaIsraelSingapore
UtstedereBelgiaItaliaSlovakia
UtstedereBrasilJapanSlovenia
UtstedereBulgariaKroatiaSør-Afrika
UtstedereCanadaKyprosSør-Korea
UtstedereChileLatviaSpania
UtstedereColombiaLitauenStorbritannia
UtstedereDanmarkLuxembourgSveits
UtstedereEstlandMalaysiaSverige
UtstedereFinlandMaltaTaiwan
UtstedereFrankrikeMexicoThailand
UtstedereHellasNederlandTsjekkia
UtstedereHong KongNew ZealandTyskland
UtstedereIndiaPeruUngarn
UtstedereIndonesiaPolenUSA
UtstedereIrlandPortugalØsterrike
UtstedereIslandRomania