Til hovedinnhold

Mandat for forvaltningen

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 8. november 2010 med hjemmel i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond § 2 annet ledd og § 10.

Endringer: Endret ved vedtak 21 des 2010 nr. 1792, 5 sep 2011 nr. 901, 27 juni 2012 nr. 689, 4 okt 2012 nr. 943, 18 des 2012 nr. 1338, 15 april 2013 nr. 383, 25 mars 2014 nr. 401, 18 des 2014 nr. 1783, 7 jan 2015 nr. 15, 26 juni 2015 nr. 773, 30 nov 2015 nr. 1367, 1 feb 2016 nr. 78, 5 sep 2016 nr. 1036, 30 sep 2016 nr. 1164, 20 des 2016 nr. 1781, 29 juni 2017 nr. 1064, 31 aug 2017 nr. 1341, 14 mai 2018 nr. 776, 17 des 2018 nr. 2040, 8 mars 2019 nr. 209, 23 april 2019 nr. 523, 29 nov 2019 nr. 1605 (i kraft 30 nov 2019).

Kapitteloversikt: