Aksjeforvaltningen

En aksje er en eierandel i et selskap. Dette gir oss rett til en andel av selskapets overskudd. Hvor stort overskuddet blir, avhenger blant annet av utviklingen i økonomien, selskapenes evne til å produsere verdier og øvrige rammebetingelser.

Oljefondets aksjeinvesteringer er fordelt på rundt 9 000 selskaper i mange land, sektorer og valutaer over hele verden for å ta del i den globale verdiskapningen og spre risikoen best mulig. Investeringene er begrenset til selskaper som er notert på regulerte børser og til selskaper der styret har uttrykt en intensjon om å søke en børsnotering. Fondet kan maksimalt eie 10 prosent av aksjene i et børsnotert selskap.

Aksjeinvesteringene er fordelt på en rekke ulike sektorer, der eksponeringen er basert på sektorenes markedskapitalisering. Fondets største geografiske eksponering for aksjeinvesteringene er mot Nord-Amerika og Europa, fulgt av utviklede markeder i Asia og Oseania og fremvoksende markeder.

Den globale aksjeindeksen FTSE Global All Cap fungerer som et utgangspunkt for fondets aksjeinvesteringer. Indeksen er satt av Finansdepartementet som en referanse.

Ansvarlige investeringer

Selskapenes virksomhet har stor innvirkning på samfunnet og miljøet rundt seg. Over tid kan dette påvirke selskapenes lønnsomhet og dermed fondets avkastning. Derfor utøver vi vår stemmerett ved alle generalforsamlinger, vurderer selskapsstyring og bærekraft og stiller tydelige forventninger til selskapene fondet er investert i. Det er også visse type selskaper som vi ikke ønsker å være investert i. Les mer om vår ansvarlige investeringsvirksomhet 

      

Fondets største eierandeler i aksjemarkedene

Verdier ved utgangen av andre kvartal 2019. Oppgitt i millioner kroner.

Selskap Land Beholdning
SelskapMicrosoft CorpLandUSABeholdning                                                    85 370
SelskapApple IncLandUSABeholdning                                                    79 226
SelskapAmazon.com IncLandUSABeholdning                                                    69 178
SelskapNestle SALandSveitsBeholdning                                                    69 138
SelskapAlphabet IncLandUSABeholdning                                                    60 297
SelskapRoyal Dutch Shell PlcLandStorbritanniaBeholdning                                                    54 828
SelskapRoche Holding AGLandSveitsBeholdning                                                    46 271
SelskapNovartis AGLandSveitsBeholdning                                                    42 815
SelskapFacebook IncLandUSABeholdning                                                    42 530
SelskapBerkshire Hathaway IncLandUSABeholdning                                                    37 175

Fondets eierandeler i aksjemarkedene

Aksjeinvesteringene består av eierandeler i mer enn 9 000 selskaper over hele verden. I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Verdiene er prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen. Kilde: FTSE, Norges Bank Investment Management.

Sist oppdatert: 01.03.2019

Relaterte sider