Aksjeforvaltningen

En aksje er en eierandel i et selskap. Dette gir oss rett til en andel av selskapets overskudd. Hvor stort overskuddet blir, avhenger blant annet av utviklingen i økonomien, selskapenes evne til å produsere verdier og øvrige rammebetingelser.

Oljefondets aksjeinvesteringer er fordelt på rundt 9 000 selskaper i mange land, sektorer og valutaer over hele verden for å ta del i den globale verdiskapningen og spre risikoen best mulig. Investeringene er begrenset til selskaper som er notert på regulerte børser og til selskaper der styret har uttrykt en intensjon om å søke en børsnotering. Fondet kan maksimalt eie 10 prosent av aksjene i et børsnotert selskap.

Aksjeinvesteringene er fordelt på en rekke ulike sektorer, der eksponeringen er basert på sektorenes markedskapitalisering. Fondets største geografiske eksponering for aksjeinvesteringene er mot Nord-Amerika og Europa, fulgt av utviklede markeder i Asia og Oseania og fremvoksende markeder.

Den globale aksjeindeksen FTSE Global All Cap fungerer som et utgangspunkt for fondets aksjeinvesteringer. Indeksen er satt av Finansdepartementet som en referanse.

Ansvarlige investeringer

Selskapenes virksomhet har stor innvirkning på samfunnet og miljøet rundt seg. Over tid kan dette påvirke selskapenes lønnsomhet og dermed fondets avkastning. Derfor utøver vi vår stemmerett ved alle generalforsamlinger, vurderer selskapsstyring og bærekraft og stiller tydelige forventninger til selskapene fondet er investert i. Det er også visse type selskaper som vi ikke ønsker å være investert i. Les mer om vår ansvarlige investeringsvirksomhet 

      

Fondets største eierandeler i aksjemarkedene

Verdier per 31. desember 2020. Oppgitt i millioner kroner.

Selskap Land Beholdning
SelskapApple IncLandUSABeholdning185 339
SelskapMicrosoft CorpLandUSABeholdning147 893
SelskapAmazon.com IncLandUSABeholdning124 334
SelskapAlphabet IncLandUSABeholdning97 343
SelskapNestle SALandSveitsBeholdning77 028
SelskapFacebook IncLandUSABeholdning67 424
SelskapTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdLandTaiwanBeholdning66 089
SelskapRoche Holding AGLandSveitsBeholdning59 125
SelskapSamsung Electronics Co LtdLandSør-KoreaBeholdning56 598
SelskapAlibaba Group Holding LtdLandKinaBeholdning55 559
SelskapTencent Holdings LtdLandKinaBeholdning49 657
SelskapTesla IncLandUSABeholdning45 802
SelskapNovartis AGLandSveitsBeholdning45 290
SelskapASML Holding NVLandNederlandBeholdning41 000
SelskapJohnson & JohnsonLandUSABeholdning36 398
SelskapBerkshire Hathaway IncLandUSABeholdning36 382
SelskapVonovia SELandTysklandBeholdning33 654
SelskapUnilever PLCLandStorbritanniaBeholdning33 376
SelskapLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELandFrankrikeBeholdning32 908
SelskapRoyal Dutch Shell PLCLandStorbritanniaBeholdning32 794

 

Fondets eierandeler i aksjemarkedene

Aksjeinvesteringene består av eierandeler i mer enn 9 000 selskaper over hele verden. I gjennomsnitt eier fondet 1,4 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Verdiene er prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen. Kilde: FTSE, Norges Bank Investment Management.

Sist oppdatert: 25.02.2021

Relaterte sider