Aksjeforvaltningen

En aksje er en eierandel i et selskap. Dette gir oss rett til en andel av selskapets overskudd. Hvor stort overskuddet blir, avhenger blant annet av utviklingen i økonomien, selskapenes evne til å produsere verdier og øvrige rammebetingelser.

Oljefondets aksjeinvesteringer er fordelt på rundt 9 000 selskaper i mange land, sektorer og valutaer over hele verden. Investeringene er begrenset til selskaper som er notert på regulerte børser. Fondet kan maksimalt eie 10 prosent av aksjene i et børsnotert selskap. Aksjer i noterte eiendomsselskaper er unntatt fra dette.

Aksjeinvesteringene er fordelt på en rekke ulike sektorer. Fondets største geografiske eksponering for aksjeinvesteringene er mot Nord-Amerika og Europa, fulgt av utviklede markeder i Asia og Oseania og fremvoksende markeder.

Den globale aksjeindeksen FTSE Global All Cap fungerer som et utgangspunkt for fondets aksjeinvesteringer. Indeksen er satt av Finansdepartementet som en referanse.

Ansvarlige investeringer

Selskapenes virksomhet kan ha stor innvirkning på samfunnet og miljøet rundt seg. Over tid kan dette påvirke selskapenes lønnsomhet og dermed fondets avkastning. Som en ansvarlig eier bruker vi stemmeretten vår og stemmer ved alle generalforsamlinger, vurderer selskapsstyring og bærekraft og stiller tydelige forventninger til selskapene fondet er investert i. Det er også visse type selskaper som vi ikke ønsker å være investert i. Les mer om vår ansvarlige investeringsvirksomhet 

Fondets største eierandeler i aksjemarkedene

Verdier per 30. juni 2021. Oppgitt i millioner kroner.

Selskap Land Beholdning
SelskapApple IncLandUSABeholdning                                    173 676
SelskapMicrosoft CorpLandUSABeholdning                                    173 545
SelskapAlphabet IncLandUSABeholdning                                    126 974
SelskapAmazon.com IncLandUSABeholdning                                    126 474
SelskapFacebook IncLandUSABeholdning                                       88 729
SelskapNestle SALandSveitsBeholdning                                       79 391
SelskapTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdLandTaiwanBeholdning                                       71 229
SelskapRoche Holding AGLandSveitsBeholdning                                       59 769
SelskapASML Holding NVLandNederlandBeholdning                                       54 320
SelskapTencent Holdings LtdLandKinaBeholdning                                       53 641

Fondets eierandeler i aksjemarkedene

Aksjeinvesteringene består av eierandeler i mer enn 9 000 selskaper over hele verden. I gjennomsnitt eier fondet 1,4 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Verdiene er prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen. Kilde: FTSE, Norges Bank Investment Management.

Sist oppdatert: 18.08.2021

Relaterte sider