Til hovedinnhold

Aksjeforvaltningen

En aksje er en eierandel i et selskap. Dette gir oss rett til en andel av selskapets overskudd. Hvor stort overskuddet blir, avhenger blant annet av utviklingen i økonomien, selskapenes evne til å produsere verdier og øvrige rammebetingelser.

Oljefondets aksjeinvesteringer er fordelt på rundt 9 000 selskaper i mange land, sektorer og valutaer over hele verden. Investeringene er begrenset til selskaper som er notert på regulerte børser. Fondet kan maksimalt eie 10 prosent av aksjene i et børsnotert selskap. Aksjer i noterte eiendomsselskaper er unntatt fra dette.

Aksjeinvesteringene er fordelt på en rekke ulike sektorer. Fondets største geografiske eksponering for aksjeinvesteringene er mot Nord-Amerika og Europa, fulgt av utviklede markeder i Asia og Oseania og fremvoksende markeder.

Den globale aksjeindeksen FTSE Global All Cap fungerer som et utgangspunkt for fondets aksjeinvesteringer. Indeksen er satt av Finansdepartementet som en referanse.

Ansvarlige investeringer

Selskapenes virksomhet kan ha stor innvirkning på samfunnet og miljøet rundt seg. Over tid kan dette påvirke selskapenes lønnsomhet og dermed fondets avkastning. Som en ansvarlig eier bruker vi stemmeretten vår og stemmer ved alle generalforsamlinger, vurderer selskapsstyring og bærekraft og stiller tydelige forventninger til selskapene fondet er investert i. Det er også visse type selskaper som vi ikke ønsker å være investert i. Les mer om vår ansvarlige investeringsvirksomhet 

Fondets største eierandeler i aksjemarkedene

Verdier per 31. desember 2022. Oppgitt i millioner kroner.

Selskap Land Beholdning 
SelskapApple IncLandUSABeholdning 209 674
SelskapMicrosoft CorpLandUSABeholdning 199 878
SelskapAlphabet IncLandUSABeholdning 110 219
SelskapNestlé SALandSveitsBeholdning 88 149
SelskapAmazon.com IncLandUSABeholdning 80 207
SelskapRoche Holding AGLandSveitsBeholdning 62 055
SelskapShell PLCLandStorbritanniaBeholdning 60 710
SelskapTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdLandTaiwanBeholdning 60 040
SelskapNovo Nordisk A/SLandDanmarkBeholdning 57 065
SelskapASML Holding NVLandNederlandBeholdning 52 085

Fondets eierandeler i aksjemarkedene

Aksjeinvesteringene består av eierandeler i mer enn 9 000 selskaper over hele verden. I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Verdiene er prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen per 31. desember 2022. Kilde: FTSE, Norges Bank Investment Management.

Sist oppdatert: 17.08.2022

Relaterte sider