Aksjeforvaltningen

En aksje er en eierandel i et selskap. Dette gir oss rett til en andel av selskapets overskudd. Hvor stort overskuddet blir, avhenger blant annet av utviklingen i økonomien, selskapenes evne til å produsere verdier og øvrige rammebetingelser.

Oljefondets aksjeinvesteringer er fordelt på rundt 9 000 selskaper i mange land, sektorer og valutaer over hele verden for å ta del i den globale verdiskapningen og spre risikoen best mulig. Investeringene er begrenset til selskaper som er notert på regulerte børser og til selskaper der styret har uttrykt en intensjon om å søke en børsnotering. Fondet kan maksimalt eie 10 prosent av aksjene i et børsnotert selskap.

Aksjeinvesteringene er fordelt på en rekke ulike sektorer, der eksponeringen er basert på sektorenes markedskapitalisering. Fondets største geografiske eksponering for aksjeinvesteringene er mot Nord-Amerika og Europa, fulgt av utviklede markeder i Asia og Oseania og fremvoksende markeder.

Den globale aksjeindeksen FTSE Global All Cap fungerer som et utgangspunkt for fondets aksjeinvesteringer. Indeksen er satt av Finansdepartementet som en referanse.

Ansvarlige investeringer

Selskapenes virksomhet har stor innvirkning på samfunnet og miljøet rundt seg. Over tid kan dette påvirke selskapenes lønnsomhet og dermed fondets avkastning. Derfor utøver vi vår stemmerett ved alle generalforsamlinger, vurderer selskapsstyring og bærekraft og stiller tydelige forventninger til selskapene fondet er investert i. Det er også visse type selskaper som vi ikke ønsker å være investert i. Les mer om vår ansvarlige investeringsvirksomhet 

      

Fondets største eierandeler i aksjemarkedene

Verdier ved utgangen av 2018, oppgitt i millioner kroner

Selskap Land Beholdning
Microsoft Corp USA 64 715
Apple Inc USA 62 740
Alphabet Inc USA 57 634
Amazon.com Inc USA 54 771
Nestle SA Sveits 53 914
Royal Dutch Shell PLC Storbritannia 51 274
Roche Holding AG Sveits 39 573
Novartis AG Sveits 39 494
Berkshire Hathaway Inc USA 33 423
Johnson & Johnson USA 29 184
Facebook Inc USA 27 059
HSBC Holdings PLC Storbritannia 27 020
Tencent Holdings Ltd Kina 26 340
BP PLC Storbritannia 25 368
JPMorgan Chase & Co USA 24 913
TOTAL SA Frankrike 24 780
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Taiwan 23 746
Samsung Electronics Co Ltd Sør-Korea 23 551
Exxon Mobil Corp USA 23 377
Linde PLC USA 22 467
Vis mer

Fondets eierandeler i aksjemarkedene

I prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen

Sist oppdatert: 01.03.2019

Relaterte sider