Til hovedinnhold

Aksjeforvaltningen

En aksje er en eierandel i et selskap. Dette gir oss rett til en andel av selskapets overskudd. Hvor stort overskuddet blir, avhenger blant annet av utviklingen i økonomien, selskapenes evne til å produsere verdier og øvrige rammebetingelser.

Oljefondets aksjeinvesteringer er fordelt på rundt 9 000 selskaper i mange land, sektorer og valutaer over hele verden. Investeringene er begrenset til selskaper som er notert på regulerte børser. Fondet kan maksimalt eie 10 prosent av aksjene i et børsnotert selskap. Aksjer i noterte eiendomsselskaper er unntatt fra dette.

Aksjeinvesteringene er fordelt på en rekke ulike sektorer. Fondets største geografiske eksponering for aksjeinvesteringene er mot Nord-Amerika og Europa, fulgt av utviklede markeder i Asia og Oseania og fremvoksende markeder.

Den globale aksjeindeksen FTSE Global All Cap fungerer som et utgangspunkt for fondets aksjeinvesteringer. Indeksen er satt av Finansdepartementet som en referanse.

Ansvarlige investeringer

Selskapenes virksomhet kan ha stor innvirkning på samfunnet og miljøet rundt seg. Over tid kan dette påvirke selskapenes lønnsomhet og dermed fondets avkastning. Som en ansvarlig eier bruker vi stemmeretten vår og stemmer ved alle generalforsamlinger, vurderer selskapsstyring og bærekraft og stiller tydelige forventninger til selskapene fondet er investert i. Det er også visse type selskaper som vi ikke ønsker å være investert i. Les mer om vår ansvarlige forvaltning.

Fondets største eierandeler i aksjemarkedene

Verdier per 30. juni 2023. Oppgitt i millioner kroner.

Selskap Land Beholdning 
SelskapApple IncLandUSABeholdning 358 871
SelskapMicrosoft CorpLandUSABeholdning 332 607
SelskapAlphabet IncLandUSABeholdning 174 063
SelskapAmazon.com IncLandUSABeholdning 152 257
SelskapNVIDIA CorpLandUSABeholdning 131 730
SelskapNestle SALandSveitsBeholdning 100 258
SelskapMeta Platforms IncLandUSABeholdning 99 940
SelskapTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdLandTaiwanBeholdning 84 753
SelskapASML Holding NVLandNederlandBeholdning 84 696
SelskapTesla IncLandUSABeholdning 80 038

Fondets eierandeler i aksjemarkedene

Aksjeinvesteringene består av eierandeler i mer enn 9 000 selskaper over hele verden. I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Verdiene er prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen per 30. juni 2023. Kilde: FTSE Russell, Norges Bank Investment Management.

Sist oppdatert: 16.08.2023

Relaterte sider