Til hovedinnhold

Ansvarlig eiendomsforvaltning

Vi forvalter eiendommene vi eier på en ansvarlig og miljøvennlig måte og mener dette bidrar til å oppnå målet om høyest mulig avkastning over tid.

Vi har utarbeidet en veiledning om ansvarlig forvaltning av unotert eiendom. Veiledningen omhandler miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold og danner et utgangspunkt for dialog med våre investeringspartnere og eiendomsforvaltere. Den utfyller våre forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at styrene i de noterte selskapene vi investerer i håndterer bærekraftutfordringer i sin virksomhet.

Vår veiledning er basert på internasjonalt anerkjente prinsipper som FNs Global Compact, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, G20/OECDs prinsipper for selskapsstyring og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
Veiledningen gir uttrykk for hva vi anser som ansvarlige prinsipper for investeringer i og forvaltning av eiendom. Det støtter samtidig opp under god kommersiell drift. Vi tror at å følge anbefalingene i veiledningen vil bidra til økt etterspørsel etter våre bygg, lavere driftskostnader, mer produktive arbeidslokaler og mindre risiko knyttet til regulatoriske krav.

Norges Bank Investment Management legger vekt på å være en ansvarlig forretningspartner og eier. Vi forventer at våre partnere og eiendomsforvaltere er åpne og lydhøre i samarbeidet med oss.

(Veiledningen er kun tilgjengelig på engelsk)

Last ned dokumentet

Sist oppdatert: 09.05.2023