Til hovedinnhold

Ansvarlig forvaltning av infrastruktur for fornybar energi

Vi forvalter fondet på en ansvarlig og miljøvennlig måte og mener dette bidrar til å oppnå målet om høyest mulig avkastning over tid.

Vi har utarbeidet en veiledning om ansvarlig forvaltning av unotert infrastruktur for fornybar energi. Veiledningen omhandler miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold og danner et utgangspunkt for dialog med våre investeringspartnere og operative forvaltere. Veiledningen utfyller våre forventningsdokumenter som beskriver hvordan vi forventer at styrene i de noterte selskapene vi investerer i håndterer bærekraftutfordringer i sin virksomhet.

Vår veiledning er basert på internasjonalt anerkjente prinsipper som FNs Global Compact, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, G20/OECDs prinsipper for selskapsstyring og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Veiledningen gir uttrykk for hva vi anser som ansvarlige prinsipper for investeringer i og forvaltning av infrastruktur for fornybar energi. Det støtter samtidig opp under god kommersiell drift. Vi tror at å følge anbefalingene i veiledningen vil bidra til økt etterspørsel etter våre eiendeler, lavere driftskostnader, og mindre risiko knyttet til regulatoriske krav.

Norges Bank Investment Management er en ansvarlig forretningspartner og eier. Vi forventer at våre partnere og eiendomsforvaltere er åpne og lydhøre i samarbeidet med oss.

Last ned dokumentet (pdf – kun tilgjengelig på engelsk)

Sist oppdatert: 09.05.2023