Til hovedinnhold

Eiendomsforvaltningen

Fondet eier hundrevis av bygg i en rekke byer over hele verden. Eiendomsinvesteringene gir oss årlige leieinntekter, og skåner fondet for svingninger i aksjemarkedet. Slik reduserer vi risikoen for at fondet skal tape penger.
Visste du at fondet eier 25 prosent av Regent Street i London? Investeringen ble annonsert i 2010 da vi inngikk et partnerskap med The Crown Estate. Dette var fondets første investering i eiendom. Foto: Sutton Young.

Visste du at fondet eier 25 prosent av Regent Street i London? Investeringen ble annonsert i 2010 da vi inngikk et partnerskap med The Crown Estate. Dette var fondets første investering i eiendom. Foto: Sutton Young.

Vi investerer i kontor- og handelseiendommer i utvalgte byer over hele verden, og i logistikkeiendommer tilknyttet globale distribusjonskjeder. Dette er eiendomsinvesteringer som ikke er notert på børsene, altså unoterte eiendomsinvesteringer. 

Vi investerer i et begrenset antall byer i Europa, USA og Asia. Byene har noen fellestrekk i form av åpne eiendomsmarkeder av en viss størrelse, forventet befolknings- og/eller sysselsettingsvekst og potensiale for økonomisk vekst og økt handel. Byene vi har valgt å fokusere på er New York, Boston, Washington D.C., San Francisco, London, Paris, Berlin og Tokyo. I disse byene investerer vi hovedsakelig i kontor- og handelseiendommer av høy kvalitet og med en sentral beliggenhet.

Fondet kjøpte i 2022 en andel på 50 prosent i Sony Center på Potsdamer Straße i Berlin.

Fondet kjøpte i 2022 en andel på 50 prosent i Sony Center på Potsdamer Straße i Berlin.

Investeringene i logistikkeiendommer er spredt over et større geografisk område. De er lokalisert i nærheten av viktig infrastruktur for transport og i tett befolkede områder. 

En film om eiendomsforvaltningen


Vi investerer sammen med partnere for å dra nytte av deres lokale kunnskap og kompetanse. For å få tilgang til de mest attraktive eiendommene, inngår vi partnerskap med store og anerkjente investorer med en lokal tilstedeværelse, langsiktig investeringshorisont og som deler våre interesser. Vi investerer i eiendom gjennom datterselskaper for å sikre god risikostyring og for å beskytte fondets verdier.

Avkastningen på de unoterte eiendomsinvesteringene avhenger av leieinntekter, driftskostnader, verdiendringer på eiendommer og gjeld, endringer i valutakurser og transaksjonskostnader ved kjøp av eiendom.

Ansvarlig forvaltning av eiendom

Vi forvalter eiendommene vi eier på en ansvarlig og miljøvennlig måte. Vi mener dette bidrar til å nå målet om høyest mulig avkastning over tid. Vi samarbeider med partnere og eiendomsforvaltere for å integrere miljøvennlige tiltak i forretningsplanene for eiendommene. Vi har utarbeidet en veiledning om ansvarlig av unotert eiendom. Veiledningen danner utgangspunktet for dialogen vi har med investeringspartnere og eiendomsforvaltere. 

Se hver enkelt eiendom

Søk i alle fondets unoterte eiendomsinvesteringer sortert på land og sektor. Informasjonen oppdateres årlig.


Børsnotert eiendom

Fondets strategi for eiendom inkluderer både unoterte og børsnoterte eiendomsinvesteringer. Fondets investeringer i børsnoterte eiendomsselskaper har eksponering mot eiendommer av høy kvalitet i attraktive byer og sektorer globalt, som komplementerer fondets unoterte eiendomsportefølje. Den børsnoterte eiendomsporteføljen er i hovedsak investert i sektorene bolig, kontor og handel. Geografisk er det en tilnærmet lik fordeling mellom USA og Europa.

Du finner de børsnoterte eiendomsinvesteringene i oversikten over alle fondets investeringer sortert under aksjer. 

Sist oppdatert: 24.05.2023

Relaterte dokumenter

Relaterte sider