Til hovedinnhold

Renteforvaltningen

Fondets renteinvesteringer er fordelt med 70 prosent i obligasjoner utstedt av stater og relaterte institusjoner og 30 prosent i verdipapirer utstedt av selskaper.

Statsobligasjoner

Investeringene i statsobligasjoner er i utgangspunktet fordelt etter den økonomiske størrelsen til et land, målt ved brutto nasjonalprodukt.

Mesteparten av investeringene i statsobligasjoner er i utviklede økonomier, og en høy andel av statsobligasjonene er utstedt i euro, dollar, pund og yen. Disse obligasjonene vil normalt ha en høy kredittvurdering og være omsettelige. Obligasjoner fra utstedere i fremvoksende markeder kan i henhold til mandatet utgjøre inntil fem prosent av de samlede renteinvesteringene.

Selskapsobligasjoner

Fondets investeres i både obligasjoner utstedt av selskaper og obligasjoner utstedt av banker med pant i boliglån, såkalte obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapsobligasjoner gir normalt en noe høyere avkastning enn statsobligasjoner.

Alle fondets investeringer i selskapsobligasjoner blir kredittvurdert, enten eksternt eller internt. Forvaltningen tar sikte på at obligasjoner med kredittvurdering lavere enn «investment grade» ikke utgjør mer enn 5 prosent av fondets samlede obligasjonsbeholdning.

Fondets største obligasjonsbeholdninger

Per 31. desember 2023. Millioner kroner.

Utsteder Land Beholdning
UtstederAmerikanske statLandUSABeholdning1 344 708
UtstederJapanske statLandJapanBeholdning362 637
UtstederMonetary Authority of SingaporeLandSingaporeBeholdning204 109
UtstederTyske statLandTysklandBeholdning201 925
UtstederBritiske statLandStorbritanniaBeholdning152 941
UtstederCanadiske statLandCanadaBeholdning85 209
UtstederFranske statLandFrankrikeBeholdning79 170
UtstederItalienske statLandItaliaBeholdning60 385
UtstederDen Europeiske UnionenLandInternasjonal OrganisasjonBeholdning57 757
UtstederNederlandske statLandNederlandBeholdning52 858

Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene

I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen per 31. desember 2023

Kilde: Bloomberg Barclays Indices, Norges Bank Investment Management

Sist oppdatert: 27.02.2024

Relaterte sider