Renteforvaltningen

Fondets renteinvesteringer er fordelt med 70 prosent i obligasjoner utstedt av stater og relaterte institusjoner og 30 prosent i verdipapirer utstedt av selskaper.

Statsobligasjoner

Investeringene i statsobligasjoner er i utgangspunktet fordelt etter den økonomiske størrelsen til et land, målt ved brutto nasjonalprodukt.

Mesteparten av investeringene i statsobligasjoner er i utviklede økonomier, og en høy andel av statsobligasjonene er utstedt i euro, dollar, pund og yen. Disse obligasjonene vil normalt ha en høy kredittvurdering og være omsettelige. Obligasjoner fra utstedere i fremvoksende markeder kan i henhold til mandatet utgjøre inntil fem prosent av de samlede renteinvesteringene.

Selskapsobligasjoner

Fondets investeres i både obligasjoner utstedt av selskaper og obligasjoner utstedt av banker med pant i boliglån, såkalte obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapsobligasjoner gir normalt en noe høyere avkastning enn statsobligasjoner.

Alle fondets investeringer i selskapsobligasjoner blir kredittvurdert, enten eksternt eller internt. Forvaltningen tar sikte på at obligasjoner med kredittvurdering lavere enn «investment grade» ikke utgjør mer enn 5 prosent av fondets samlede obligasjonsbeholdning.

Fondets største obligasjonsbeholdninger

Per 30. juni 2021. Millioner kroner.

Utsteder Land Beholdning 
UtstederAmerikanske statLandUSABeholdning                                     780 735
UtstederJapanske statLandJapanBeholdning                                     221 426
UtstederBritiske statLandStorbritanniaBeholdning                                        98 950
UtstederTyske statLandTysklandBeholdning                                        90 467
UtstederFranske statLandFrankrikeBeholdning                                        85 281
UtstederAustralske statLandAustraliaBeholdning                                        42 896
UtstederSpanske statLandSpaniaBeholdning                                        42 875
UtstederItalienske statLandItaliaBeholdning                                        41 466
UtstederCanadiske statLandCanadaBeholdning                                        39 799
UtstederCanada Mortgage & Housing CorpLandCanadaBeholdning                                        35 289

Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene

I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen

Kilde: Bloomberg Barclays Indices, Norges Bank Investment Management

Sist oppdatert: 18.08.2021

Relaterte sider