Renteforvaltningen

Fondets renteinvesteringer er fordelt med 70 prosent i obligasjoner utstedt av stater og relaterte institusjoner og 30 prosent i verdipapirer utstedt av selskaper.

Statsobligasjoner

Investeringene i statsobligasjoner er fordelt etter den økonomiske størrelsen til et land, målt ved brutto nasjonalprodukt. Norges Bank Investment Management tar også hensyn til forskjeller i statsfinansiell styrke mellom land..

Mesteparten av investeringene er i utviklede økonomier, og en høy andel av statsobligasjonene er denominert i euro, dollar, pund og yen. Rundt 10 prosent av renteinvesteringene er i statsobligasjoner utstedt i valutaene til fremvoksende økonomier. Disse obligasjonene vil normalt ha en høy kredittvurdering og være omsettelige.

Selskapsobligasjoner

Fondets investeringer i obligasjoner utstedt av selskapssektoren omfatter obligasjoner utstedt av selskaper og obligasjoner utstedt av banker med pant i boliglån, såkalte obligasjoner med fortrinnsrett. Obligasjoner i denne sektoren gir normalt en noe høyere avkastning enn statsobligasjoner.

Alle fondets investeringer i selskapsobligasjoner blir kredittvurdert, enten eksternt eller internt. Forvaltningen tar sikte på at obligasjoner med kredittvurdering lavere enn «investment grade» ikke utgjør mer enn 5 prosent av fondets samlede obligasjonsbeholdning.

Fondets største obligasjonsbeholdninger

Per 31. desember 2020. Millioner kroner.

Utsteder Land Beholdning
UtstederAmerikanske statLandUSABeholdning717,935
UtstederJapanske statLandJapanBeholdning294,195
UtstederTyske statLandTysklandBeholdning138,176
UtstederBritiske statLandStorbritanniaBeholdning87,746
UtstederFranske statLandFrankrikeBeholdning72,442
UtstederSpanske statLandSpaniaBeholdning51,345
UtstederAustralske statLandAustraliaBeholdning41,065
UtstederSørkoreanske statLandSør-KoreaBeholdning36,045
UtstederCanada Mortgage & Housing CorpLandCanadaBeholdning31,675
UtstederItalienske statLandItaliaBeholdning31,261
UtstederKanadiske statLandCanadaBeholdning31,242
UtstederMeksikanske statLandMexicoBeholdning24,444
UtstederBank of America CorpLandUSABeholdning17,648
UtstederIndonesiske statLandIndonesiaBeholdning16,785
UtstederDanske statLandDanmarkBeholdning13,805
UtstederProvince of Ontario CanadaLandCanadaBeholdning13,643
UtstederGoldman Sachs Group Inc/TheLandUSABeholdning13,575
UtstederIrske statLandIrlandBeholdning13,127
UtstederMorgan StanleyLandUSABeholdning12,519
UtstederSørafrikanske statLandSør-AfrikaBeholdning12,475

Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene

I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen

Kilde: Bloomberg Barclays Indices, Norges Bank Investment Management

Sist oppdatert: 25.02.2021

Relaterte sider