Renteforvaltningen

Fondets renteinvesteringer er fordelt med 70 prosent i obligasjoner utstedt av stater og relaterte institusjoner og 30 prosent i verdipapirer utstedt av selskaper.

Statsobligasjoner

Investeringene i statsobligasjoner er fordelt etter den økonomiske størrelsen til et land, målt ved brutto nasjonalprodukt. Norges Bank Investment Management tar også hensyn til forskjeller i statsfinansiell styrke mellom land..

Mesteparten av investeringene er i utviklede økonomier, og en høy andel av statsobligasjonene er denominert i euro, dollar, pund og yen. Rundt 10 prosent av renteinvesteringene er i statsobligasjoner utstedt i valutaene til fremvoksende økonomier. Disse obligasjonene vil normalt ha en høy kredittvurdering og være omsettelige.

Selskapsobligasjoner

Fondets investeringer i obligasjoner utstedt av selskapssektoren omfatter obligasjoner utstedt av selskaper og obligasjoner utstedt av banker med pant i boliglån, såkalte obligasjoner med fortrinnsrett. Obligasjoner i denne sektoren gir normalt en noe høyere avkastning enn statsobligasjoner.

Alle fondets investeringer i selskapsobligasjoner blir kredittvurdert, enten eksternt eller internt. Forvaltningen tar sikte på at obligasjoner med kredittvurdering lavere enn «investment grade» ikke utgjør mer enn 5 prosent av fondets samlede obligasjonsbeholdning.

Fondets største obligasjonsbeholdninger

Utsteder Land Beholdning
UtstederAmerikanske statLandUSABeholdning                                                  650 308
UtstederJapanske statLandJapanBeholdning                                                  185 108
UtstederTyske statLandTysklandBeholdning                                                    91 036
UtstederBritiske statLandStorbritanniaBeholdning                                                    62 875
UtstederSpanske statLandSpaniaBeholdning                                                    56 086
UtstederFranske statLandFrankrikeBeholdning                                                    55 721
UtstederSørkoreanske statLandSør-KoreaBeholdning                                                    42 676
UtstederMeksikanske statLandMexicoBeholdning                                                    41 167
UtstederItalienske statLandItaliaBeholdning                                                    35 662
UtstederKreditanstalt für WiederaufbauLandTysklandBeholdning                                                    34 575

Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene

I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen

Kilde: Bloomberg Barclays Indices, Norges Bank Investment Management

Sist oppdatert: 21.08.2019

Relaterte sider